Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 19.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 13.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 19.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-989, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cietokšņa iela 4.Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-990, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-991, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2010-VSS-992, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2010-VSS-982, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 4.augusta rīkojuma Nr.548 "Par Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un turpmākās izmantošanas koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2010-VSS-983, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts nekustamo īpašumu Daugavpils Cietokšņa teritorijā nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2010-VSS-984, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-985, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās valsts daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, īpašumā esošas nekustamās mantas iznomāšanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2010-VSS-986, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"   Iekšlietu ministrija       
1.10.  2010-VSS-987, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"   Iekšlietu ministrija       
1.11.  2010-VSS-999, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēm 2010.–2016.gadam"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2010-VSS-988, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam"  Labklājības ministrija       
1.13.  2010-VSS-998, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību"   Satiksmes ministrija       
1.14.  2010-VSS-1000, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2010-VSS-993, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2010-VSS-994, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.17.  2010-VSS-995, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.18.  2010-VSS-996, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2010-VSS-997, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2010-VSS-143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  VSS-174
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.jūlija noteikumos Nr.447 "Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-175
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.722 "Kārtība, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2010-VSS-161, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par daļas no valsts īpašuma objekta "Lielapgulde", Naudītes pagastā, Dobeles novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.5.  2010-VSS-1997, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība un tehniskās prasības to darbībai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  2010-VSS-182, MK noteikumu projekts  Par Saprašanās memorandu par sadarbspējīga transportlīdzeklī iebūvēta eCall izveidošanu  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1749
TA-1866 
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"   Zemkopības ministrija  L.Pamovska (Zemkopības ministrija)  A.Ozols  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-691
TA-2103 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Severs (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-639
TA-2105 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Boksa federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Severs (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-692
TA-2106 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Modernās pieccīņas federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Severs (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2183  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-2149  Informatīvais ziņojums „Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu”   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Izskatīts VSS 
4.3.  TA-2196  Informatīvais ziņojums „Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu”   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu