Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 23.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane
Rīgā 2010.gada 17.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 23.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-1120, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1113
 
Noteikumu projekts "Energoapgādes komersantu objektu tehniskās ekspluatācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2010-VSS-1123, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2010-VSS-1124, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-1125, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2010-VSS-1126, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.666 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2010-VSS-1127, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par metroloģiskajām pasībām siltumenerģijas skaitītājiem""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2010-VSS-1128, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.669 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2010-VSS-1129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.novemba noteikumos Nr.1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2010-VSS-1114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Uzraudzības komitejas nolikums"  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-1115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""  Finanšu ministrija       
1.12.  VSS-1116
 
Koncepcijas projekts "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un valsts nodevu plānošanas, uzskaites un kontroles sistēmas pilnveidošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2010-VSS-1117, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 26, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2010-VSS-1112, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija       
1.15.  2010-VSS-1118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.16.  2010-VSS-1122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Speciālo aviācijas darbu licencēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2010-VSS-1119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību apgaismojumā" nolikums"  Vides ministrija       
1.18.  2010-VSS-1121, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2010-VSS-1130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2010-VSS-291, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Informācijas par lobētājiem publiskās pieejamības nodrošināšana"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-300
TA-2392 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Latgales ielā 242B, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  J.Sārts (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-753
TA-2357 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Rīgā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  I.Odiņa-Laizāne (Finanšu ministrija)  L.Osīte V.Bruža  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-541
TA-2440 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Ekolauks" Olaines pagastā, Olaines novadā"  Vides ministrija  A.Stašāne (Vides ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par finansējuma apguvi līdz 2010.gada 31.augustam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    D.Rancāne (Finanšu ministrija)  S.Dolbunova   
4.2.  TA-2563  Infomatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Ekonomikas ministrija  D.Ņesterenko (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
4.3.    Par darbu ar ES budžeta pārskatu    I.Juhansone (Ārlietu ministrija)     
Skatīt protokolu