Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 21.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 15.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 21.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-1218, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2011.-2014.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2010-VSS-1213, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.3.  2010-VSS-1214, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.252 "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība""   Finanšu ministrija       
1.4.  2010-VSS-1215, MK rīkojuma projekts (tehniskie)  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra rīkojuma Nr.768 "Par kārtību, kādā atzīstami ar kredītiestāžu internetbanku starpniecību veiktie maksājumi" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Finanšu ministrija       
1.5.  2010-VSS-1219, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar budžetu līdzekļiem un plānotās darbības pārkāpumu mazināšanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2010-VSS-1210, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2010-VSS-1211, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  VSS-1217
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2010-VSS-1216, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas vienošanos par Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ieviešanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.10.  2010-VSS-1208, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2010-VSS-1209, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2010-VSS-1212, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-432
 
Informatīvais ziņojums par Valsts policijā konstatētajām Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām attiecībā uz izmeklēšanas tiesnešu savlaicīgu pieejamību un procesuālo dokumentu tulkošanu arī tajos kriminālprocesos, kuros noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona nav noskaidrota  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2010-VSS-1591, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtība"  Vides ministrija  Vides ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-803
TA-2568 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  A.Zikmane (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-679
TA-2758 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija  D.Vilkaste (Vides ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-766
TA-2666 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.253 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""  Zemkopības ministrija  Z.Matuzale (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  TA-1520  Likumprojekts "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Martinsons (Izglītības un zinātnes ministrija)  R.Kārkliņš  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2762  Informatīvais ziņojums Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” finansējuma apguvi 2010.gadā   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Kārkla (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)   A.Kužnieks R.Timermanis  Izskatīts VSS 
4.2.    Par tiesību aktu projektu virzību Ministru kabinetā    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu