Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 28.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 22.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 28.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-1238, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Ārlietu ministrija       
1.2.  VSS-1242
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2010-VSS-1243, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2010-VSS-1244, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rotaļlietu drošuma noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-1220
 
Noteikumu projekts "Muitas noliktavu darbības noteikumi"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2010-VSS-1221, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zvana ielā 3, Ventspilī, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-1245, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2010-VSS-1246, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2010-VSS-1247, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, komercizstāžu rīkošanas un demonstrēšanas (izmantošanas) noteikumi un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2010-VSS-1222, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija       
1.12.  2010-VSS-1223, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Labklājības ministrija       
1.13.  2010-VSS-1224, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Labklājības ministrija       
1.14.  2010-VSS-1225, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Labklājības ministrija       
1.15.  2010-VSS-1226, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas"  Labklājības ministrija       
1.16.  2010-VSS-1227, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā diplomātu izdienas pensijas"  Labklājības ministrija       
1.17.  2010-VSS-1228, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā prokuroru izdienas pensijas"  Labklājības ministrija       
1.18.  2010-VSS-1229, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensijas"  Labklājības ministrija       
1.19.  2010-VSS-1230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā tiesnešu izdienas pensijas"  Labklājības ministrija       
1.20.  2010-VSS-1231, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām"  Labklājības ministrija       
1.21.  2010-VSS-1239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.770 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2010-VSS-1240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2010-VSS-1241, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība kādā ieslodzījuma vieta informē ārstniecības iestādi, kas atrodas ārpus ieslodzījuma vietas, par tāda apcietināta vai notiesāta pacienta personas datiem, kurš ievietots šajā ārstniecības iestādē, kā arī par ieslodzījuma vietā veikto ārstniecību"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2010-VSS-1235, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)"  Vides ministrija       
1.25.  2010-VSS-1236, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Austrumlatgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"  Vides ministrija       
1.26.  2010-VSS-1237, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Dienvidlatgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"  Vides ministrija       
1.27.  2010-VSS-1232, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumos Nr.617 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2010-VSS-1233, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīnisko prakses vietu"  Zemkopības ministrija       
1.29.  VSS-1234
 
Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku barības aprites likumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-516
TA-2754 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.488 "Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to derīguma termiņa pagarināšanu""  Iekšlietu ministrija  I.Pētersone (Iekšlietu ministrija)  A.Jermolajeva L.Dombrovska H.Barviks A.Zvejnieks A.Dundurs A.Dundurs   Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par normatīvo aktu projektu saskaņošanas termiņiem     Finanšu ministrija     
Skatīt protokolu