Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 2.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 26.novembrī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 2.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-1324, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kustamās mantas nodošanu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-1431, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-1432, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2010-VSS-1433, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ģeodēziskās atskaites sistēmas izveides, izmantošanas un uzturēšanas, Latvijas 1992.gada ģeodēziskās koordinātu sistēmas, Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmas un 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas un piemērošanas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2010-VSS-1338, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2011.gadā"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2010-VSS-1345, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-1346
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-1396
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicams rūpnieciskais energoaudits"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2010-VSS-1397, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lomonosova ielā 1 k-8, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2010-VSS-1398, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2010-VSS-1399, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2010-VSS-1312, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""   Finanšu ministrija       
1.13.  2010-VSS-1347, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010. - 2013.gadam 56.pasākuma izpildi"   Finanšu ministrija       
1.14.  VSS-1348
 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu"   Finanšu ministrija       
1.15.  VSS-1349
 
Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"  Finanšu ministrija       
1.16.  2010-VSS-1350, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 139, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.17.  2010-VSS-1426, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"  Finanšu ministrija       
1.18.  2010-VSS-1427, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""  Finanšu ministrija       
1.19.  2010-VSS-1428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitas noteikumos atzītas preču izmantošanas – preču atkalizvešana – pieteikšanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.20.  2010-VSS-1429, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Liepu ielā 3, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.21.  2010-VSS-1430, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Madonas ielā 26C, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.22.  VSS-1340
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.23.  2010-VSS-1420, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts apbalvojumu likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.24.  2010-VSS-1421, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos un Protokola par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, denonsēšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.25.  2010-VSS-1422, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām un Grozījumu Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām denonsēšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.26.  2010-VSS-1423, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par kopējas robežkontroles organizēšanu denonsēšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.27.  2010-VSS-1424, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.28.  2010-VSS-1425, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.29.  2010-VSS-1313, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.365 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.30.  2010-VSS-1314, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.31.  2010-VSS-1315, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.32.  2010-VSS-1316, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.33.  2010-VSS-1317, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2011.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.34.  2010-VSS-1318, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2007.-2013.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.35.  2010-VSS-1319, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.septembra rīkojumā Nr.742 "Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.36.  2010-VSS-1320, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.657 "Karjeras izaugsmes koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.37.  2010-VSS-1321, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.38.  2010-VSS-1322, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.39.  2010-VSS-1323, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Vienības gatvē b/n, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.40.  2010-VSS-1335, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Valsts Vecbebru lauksaimniecības tehnikums", Bebru pagastā, Kokneses novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.41.  2010-VSS-1351, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Kultūras ministrija       
1.42.  2010-VSS-1352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija       
1.43.  VSS-1341
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti"  Labklājības ministrija       
1.44.  VSS-1342
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē dienējušām personām"  Labklājības ministrija       
1.45.  2010-VSS-1343, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija       
1.46.  2010-VSS-1344, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra noteikumos Nr.177 "Noteikumi par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija       
1.47.  2010-VSS-1434, Plāna projekts  Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam"  Labklājības ministrija       
1.48.  2010-VSS-1435, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""  Labklājības ministrija       
1.49.  2010-VSS-1353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.50.  2010-VSS-1354, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.51.  2010-VSS-1416, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.52.  2010-VSS-1355, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.53.  2010-VSS-1356, Likumprojekts (tehniskie)  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām""  Satiksmes ministrija       
1.54.  2010-VSS-1357, Likumprojekts (tehniskie)  Likumprojekts "Grozījumi Filmu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.55.  2010-VSS-1358, Likumprojekts (tehniskie)  Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.56.  2010-VSS-1359, Likumprojekts (tehniskie)  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā"  Satiksmes ministrija       
1.57.  2010-VSS-1360, Likumprojekts (tehniskie)  Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Satiksmes ministrija       
1.58.  2010-VSS-1361, Likumprojekts (tehniskie)  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Satiksmes ministrija       
1.59.  VSS-1362
 
Likumprojekts "Grozījums Valsts valodas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.60.  2010-VSS-1363, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza –Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.61.  2010-VSS-1364, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā""  Satiksmes ministrija       
1.62.  2010-VSS-1365, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.63.  2010-VSS-1366, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.482 "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.64.  VSS-1367
 
Likumprojekts "Grozījumi "Ceļu satiksmes likumā""  Satiksmes ministrija       
1.65.  2010-VSS-1400, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.765 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības""  Satiksmes ministrija       
1.66.  2010-VSS-1401, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.824 "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija       
1.67.  2010-VSS-1402, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra instrukcijas Nr.20 "Valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanas instrukcija" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija       
1.68.  2010-VSS-1403, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.69.  2010-VSS-1404, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija       
1.70.  VSS-1405
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.71.  2010-VSS-1406, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.72.  2010-VSS-1407, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Komersantu, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, licencēšanas un uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.73.  2010-VSS-1336, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1030 "Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.74.  2010-VSS-1337, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vietvārdu informācijas noteikumi"   Tieslietu ministrija       
1.75.  2010-VSS-1382, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Tieslietu ministrija       
1.76.  VSS-1383
 
Likumprojekts "Grozījumi "Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.77.  2010-VSS-1384, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi "Likumā Par pašvaldībām""  Tieslietu ministrija       
1.78.  2010-VSS-1385, Likumprojekts  Likumprojekts "Civilstāvokļa aktu likums"  Tieslietu ministrija       
1.79.  2010-VSS-1386, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Taisnīgas atlīdzības par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu noteikšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.80.  2010-VSS-1387, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma atsavināšanu vai lietošanas tiesību ierobežošanu""  Tieslietu ministrija       
1.81.  2010-VSS-1388, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.82.  2010-VSS-1389, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem""  Tieslietu ministrija       
1.83.  2010-VSS-1390, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""  Tieslietu ministrija       
1.84.  2010-VSS-1391, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Pasu noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.85.  2010-VSS-1392, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.488 "Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību""   Tieslietu ministrija       
1.86.  2010-VSS-1393, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem""  Tieslietu ministrija       
1.87.  2010-VSS-1327, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" valsts galvoto aizdevumu saistību izpildes nodrošināšanu"  Veselības ministrija       
1.88.  VSS-1417
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.89.  2010-VSS-1418, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""   Veselības ministrija       
1.90.  VSS-1419
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Veselības ministrija       
1.91.  2010-VSS-1368, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Malienas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.- 2013.gadam"  Vides ministrija       
1.92.  2010-VSS-1369, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.326 "Dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija       
1.93.  2010-VSS-1370, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1315 "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija       
1.94.  2010-VSS-1371, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums"  Vides ministrija       
1.95.  VSS-1372
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""  Vides ministrija       
1.96.  2010-VSS-1375, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā"  Vides ministrija       
1.97.  2010-VSS-1376, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība"  Vides ministrija       
1.98.  2010-VSS-1377, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 22.februāra noteikumos Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem""  Vides ministrija       
1.99.  2010-VSS-1378, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu""  Vides ministrija       
1.100.  2010-VSS-1379, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  Vides ministrija       
1.101.  2010-VSS-1380, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija       
1.102.  2010-VSS-1381, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.510 "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija       
1.103.  2010-VSS-1394, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iesnieguma izvērtēšanas cenrādi biocīda reģistrācijai, pagaidu reģistrācijai, lietošanas atļaujas vai inventarizācijas numura saņemšanai"  Vides ministrija       
1.104.  2010-VSS-1395, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"  Vides ministrija       
1.105.  2010-VSS-1326, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi "Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""   Zemkopības ministrija       
1.106.  VSS-1328
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.107.  2010-VSS-1329, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes un atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.108.  2010-VSS-1330, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes 2011.–2016.gadam"  Zemkopības ministrija       
1.109.  2010-VSS-1331, Rīcības plāna projekts  Plāna projekts "Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns 2011.–2013.gadam"   Zemkopības ministrija       
1.110.  2010-VSS-1332, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.111.  2010-VSS-1333, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu""  Zemkopības ministrija       
1.112.  2010-VSS-1334, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.872 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē""  Zemkopības ministrija       
1.113.  2010-VSS-1408, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija       
1.114.  VSS-1409
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.decembra noteikumos Nr.1006 "Zāļu valsts aģentūras nolikums""   Zemkopības ministrija       
1.115.  2010-VSS-1410, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.116.  2010-VSS-1411, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.117.  2010-VSS-1412, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.118.  2010-VSS-1413, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.119.  2010-VSS-1414, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.120.  2010-VSS-1415, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-628
 
Ieteikumu projekts "Ieteikumi būvdarbu konkursa dokumentu izstrādāšanai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-660
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2010-VSS-517, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  2010-VSS-504, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Līgumu starp EUREKA sekretariātu un Latvijas Zinātņu akadēmiju"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.5.  VSS-505
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.6.  VSS-506
 
Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanas kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.7.  2010-VSS-359, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
2.8.  2010-VSS-501, Plāna projekts  Elektroniskās pārvaldes attīstības plāna projekts 2010.-2013.gadam   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
2.9.  2010-VSS-502, Pamatnostādņu projekts  Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu projekts 2011.-2017.gadam   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
2.10.  VSS-530
 
Noteikumu projekts "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.11.  VSS-279
 
Noteikumu projekts "Depozīta sistēmas piemērošanas noteikumi atkārtoti lietojamam iepakojumam"  Vides ministrija  Vides ministrija     
2.12.  VSS-280
 
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides ministrija  Vides ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-2784  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.362 "Par Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepciju" Rīkojuma projekts "Grozījumi ar Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.362 "Par Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepciju" apstiprinātajā "Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepcijā""  Finanšu ministrija  E.Januškeviča (Finanšu ministrija)  D.Gulbe J.Šints   
3.2.  TA-2773  Likumprojekts "Fiskālās disciplīnas likumprojekts"   Finanšu ministrija  E.Januškeviča (Finanšu ministrija)  D.Gulbe J.Šints   
3.3.  TA-2772  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē"   Finanšu ministrija  E.Januškeviča (Finanšu ministrija)  D.Gulbe J.Šints   
3.4.  TA-2279  Informatīvais ziņojums par subjektiem, kam ir tiesības izdot ārējos normatīvos aktus  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  S.Mertena   
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3092  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
4.2.  TA-2990  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto Tūrisma attīstības valsts aģentūras rīcībā esošo kustamo īpašumu"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.3.  TA-3208  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
4.4.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.5.  SAN-3433
 
Par starptautisko līgumu projektu un atrunu saskaņošanas termiņiem  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
4.6.    Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektam par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (COM/2010/0473)    Ārlietu ministrija     
4.7.    Par valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketes virzību    Finanšu ministrija     
Skatīt protokolu