Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv



VSS 2010.gada 30.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 23.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 30.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1508, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"  Finanšu ministrija       
1.2.  2011-VSS-1509, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2011-VSS-1510, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 8A, Tukumā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.4.  VSS-1511
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2011-VSS-1513, Likumprojekts  Likumprojekts "Personu apliecinošu dokumentu likums"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2011-VSS-1514, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumu Nr.137 "Naturalizācijas pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2011-VSS-1512, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Bauskas 1.vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2011-VSS-1505, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2011-VSS-1506, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma autoceļš P32 – Viskāļi – Koknese 40,600. – 63,600,km rekonstrukcijai"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2011-VSS-1521, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1024 "Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2011-VSS-1507, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Veselības ministrija       
1.12.  2011-VSS-1515, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija       
1.13.  2011-VSS-1516, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.14.  2011-VSS-1517, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2011-VSS-1518, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2011-VSS-1519, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai"  Zemkopības ministrija       
1.17.  2011-VSS-1520, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2011.gadā"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2011-VSS-1504, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-695
 
Rīkojuma projekts "Par privatizācijai nenododamo nekustamo īpašumu saraksta apstiprināšanu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2011-VSS-703, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20/22, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  VSS-684
 
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-686
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu un apmācības nodrošināšanas kārtību"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2011-VSS-566, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena produktiem, saliktiem piena produktiem un piena produktu izstrādājumiem"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.6.  VSS-696
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-956
TA-3289 
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  R.Fišers (Finanšu ministrija)  L.Kristapsone J.Stengrevics B.Gribuste L.Kļaviņa  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu