Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 6.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 3.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 6.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-3, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu apmēru un to noteikšanas kārtību"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-4, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts par nevalstisko organizāciju darbības atbalstu no valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošībaun integrācija NATO"   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2011-VSS-1, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Volšēni-Virši" Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3246 003 0014)  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-2, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Volšēni-Virši" Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3246 005 0008)  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-7, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu pieprasījumu un piešķiršanu ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-9, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par vienreizēju pasākumu par soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-8, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.361 "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Daugavas stadiona sagatavošanai XXIV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XIV Deju svētku norisei""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2011-VSS-5, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.824 "Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija       
1.9.  2011-VSS-6, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1143
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-721
 
Noteikumu projekts "Īslaicīga pakalpojuma kritēriji un kārtība, kādā uzsāk vai aptur īslaicīga pakalpojuma sniegšanu Latvijas Republikā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-747
 
Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu projekts 2011 - 2015   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-719
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas sadarbības līgumu par cīņu pret transnacionālo organizēto noziedzību"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2011-VSS-477, Plāna projekts  Elektronisko prasmju attīstības plāna projekts 2010. - 2013.gadam  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (izsludinājusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)     
2.6.  VSS-722
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-715
 
Instrukcijas projekts "Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites un tehniskās sagatavošanas kārtība"   Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-962
TA-3385 
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"  Tieslietu ministrija  S.Mertena (Tieslietu ministrija)  G.Ozols  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3620  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.3.    Par Elektronisko publikāciju likuma tehnisko realizāciju kontekstā ar konsolidētajām normatīvo aktu versijām un žurnālu Jurista Vārds un LV.LV    A.Bērziņš   L.Lagzdiņa I.Luste D.Gailīte I.Olafsone   
Skatīt protokolu