Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 3.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 3.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 3.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-100, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-92, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1160 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija       
1.3.  2011-VSS-93, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Lielajā ielā 56, Grobiņā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2011-VSS-94, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība""   Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-95, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2011-VSS-96, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2011-VSS-97, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2011-VSS-98, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-99
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2011-VSS-121, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2011-VSS-91, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija       
1.12.  2011-VSS-107, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2011-VSS-108, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumu Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2011-VSS-110, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2011-VSS-111, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.16.  VSS-112
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.273 "Noteikumi par Autotransporta inspekcijas inspektoru formas tērpu un dienesta apliecību""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2011-VSS-113, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2011-VSS-114, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgumu par vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu"  Satiksmes ministrija       
1.19.  VSS-115
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"   Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2011-VSS-116, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Piksāri - Omuļi" nodošanu Naukšēnu novada pašvaldības īpašumā""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2011-VSS-117, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1416" nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2011-VSS-118, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V1126", "V1125", "V1122" un "V1124" nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2011-VSS-119, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V11" un "V17" nodošanu Babītes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2011-VSS-120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2011-VSS-106, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2011-VSS-101, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2011-VSS-102, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2011-VSS-103, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.744 "Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2011-VSS-104, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 1.augusta noteikumos Nr.637 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2011-VSS-105, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija       
1.31.  VSS-109
 
Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldības institūciju kolektīvo pasākumu organizēšanas kārtība un finansēšanas ierobežojumi"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-887
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.36 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts""   Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-818
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JK Energy" lūgumu atļaut veikt vēja elektrostacijas būvniecības priekšprojekta izstrādi ar iespēju nākotnē veikt projekta īstenošanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  2011-VSS-841, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par pastāvošo augstākās izglītības institūcijām piemēroto tiešo nodokļu tiesisko regulējumu un finansēšanas kārtību"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  2011-VSS-827, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.5.  2011-VSS-823, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""   Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1261
TA-234 
Informatīvais ziņojums "Par risinājumu valsts pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  G.Kosojs   Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu