Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 10.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja,

Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Rīgā 2011.gada 4.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 10.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-132, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Veterinārmedicīnas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-133, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2011-VSS-134, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2011-VSS-135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2011-VSS-137, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm laika posmam no 2011.gada līdz 2015.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2011-VSS-130, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-131, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2011-VSS-122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārpus kārtas transportējamo preču saraksts ārējo robežu robežšķērsošanas vietās"   Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-126, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nacionālās sporta bāzes statusu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2011-VSS-124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Labklājības ministrija       
1.12.  2011-VSS-125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr. 279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija       
1.13.  2011-VSS-140, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2011-VSS-141, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1032 "Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2011-VSS-142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Autopārvadājumu kontroles kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2011-VSS-143, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu Vircavas tilta autoceļā P94 Jelgava – Mikeli Staļģene – Code 3,00 km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2011-VSS-128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nosacījumiem līgumam par personas datu nodošanu uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts un kas nenodrošina datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2011-VSS-129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas un sniegšanas kārtība un tajā iekļaujamās informācijas apjoms"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2011-VSS-136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""   Veselības ministrija       
1.20.  2011-VSS-144, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanu un par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2011-VSS-145, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.830 "Nacionālās attīstības padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2011-VSS-146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2011-VSS-147, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas saturs, tās saskaņošanas, sabiedriskās apspriešanas, ieviešanas, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2011-VSS-148, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2011-VSS-149, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2011-VSS-150, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija instrukcijā Nr.14 "Instrukcija par ekodizaina prasību sistēmu enerģiju patērējošām precēm (produktiem)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2011-VSS-151, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2011-VSS-127, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija       
1.29.  VSS-152
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augiem kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  2011-VSS-153, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2011-VSS-154, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm""   Zemkopības ministrija       
1.32.  2011-VSS-155, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija""  Zemkopības ministrija       
1.33.  VSS-138
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
1.34.  VSS-139
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-918, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Eiroatlantisko lietu padomes likvidāciju"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  2011-VSS-865, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā sniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  VSS-869
 
Koncepcijas projekts "Profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu tīkla optimizācijas koncepcija"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-956
TA-3289 
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  R.Fišers (Finanšu ministrija)  L.Kristapsone J.Stengrevics B.Gribuste L.Kļaviņa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1450
TA-169 
Rīkojuma projekts "Noteikumi par maksu par jaunās pārtikas riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu un tās maksāšanas kārtību"  Zemkopības ministrija  Z.Matuzale (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2011-VSS-1332, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
Skatīt protokolu