Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 17.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 11.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 17.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-167, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par transportlīdzekļu rindu jautājumu uz Latvijas – Krievijas robežas"   Iekšlietu ministrija       
1.3.  2011-VSS-162, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  Labklājības ministrija       
1.4.  2011-VSS-163, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā"  Labklājības ministrija       
1.5.  2011-VSS-164, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Labklājības ministrijai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu"  Labklājības ministrija       
1.6.  2011-VSS-172, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1180" nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.7.  2011-VSS-175, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta pirmo papildprotokolu"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2011-VSS-159, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību regulējuma par tiesību subjekta reģistrācijas apliecības izsniegšanu tikai pēc tā rakstveida pieprasījuma nodrošināšanai"  Tieslietu ministrija       
1.9.  2011-VSS-160, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.567 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.10.  2011-VSS-161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.995 "Kārtība, kādā sagatavo un apstiprina Latvijas Republikas nostājas projektu un nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā""  Tieslietu ministrija       
1.11.  2011-VSS-173, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām"  Tieslietu ministrija       
1.13.  VSS-168
 
Noteikumu projekts "Grozījums 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.341 "Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2011-VSS-169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.454 "Peldvietu higiēnas prasības""  Veselības ministrija       
1.15.  2011-VSS-170, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi"  Veselības ministrija       
1.16.  2011-VSS-156, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, kā arī atvieglojumiem par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai un tās pārskatīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2011-VSS-157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aizsargājamās jūras teritorijas "Rīgas līča rietumu piekraste" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2011-VSS-158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aizsargājamās jūras teritorijas "Nida-Pērkone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2011-VSS-165, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""   Zemkopības ministrija       
1.20.  2011-VSS-166, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-910
 
Likumprojekts "Grozījums Komerclikumā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-912
 
Likumprojekts "Grozījums Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1211
TA-180 
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija  M.Rāzna (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1411
TA-287 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija  N.Riekstiņš (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-308  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Valsts pārvaldes darbinieku darba izpildes novērtēšanas efektivitāte un tās uzlabošanas iespējas    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu