Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 6.septembra darba kārtība (Informējam, ka š.g.6.septembrī valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 31.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 6.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-895, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2.fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-892, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā" (35.saraksts)   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-893, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Apes pagastā, Apes novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-902, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-887, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-888, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 6.novembra rīkojumā Nr.635 "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta prioritāšu īstenošanu 2001.gadā""  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-889, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""   Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-890, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2012-VSS-899, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2012-VSS-900, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.decembra rīkojumā Nr.639 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.11.  VSS-894
 
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2012-VSS-891, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija       
1.13.  2012-VSS-896, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2012-VSS-897, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2012-VSS-898, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Lobes ezera, Pečora ezera, Plaužu ezera un zemes zem tiem nodošanu Ogres novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2012-VSS-901, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-194
 
Likumprojekts "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2012-VSS-181, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu