Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 20.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 14.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 20.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-934, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Institūta maksas pakalpojumu cenrādi"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-939, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-940, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas elektroenerģijas tirgus pilnīgu atvēršanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-941, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-921, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Džērsi valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-929, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-930, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2012-VSS-931, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-932, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2012-VSS-933, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2012-VSS-924, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.880 "Par koncepciju "Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu"""  Kultūras ministrija       
1.12.  2012-VSS-925, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu""  Kultūras ministrija       
1.13.  2012-VSS-942, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu zemes raidīšanas tarifu aprēķināšanas metodiku"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2012-VSS-943, Likumprojekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2012-VSS-922, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām netiek ievēroti Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" noteiktie lietošanas veidi"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2012-VSS-923, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2012-VSS-926, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2012-VSS-927, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2012-VSS-928, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.778 "Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2012-VSS-935, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2012-VSS-936, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2012-VSS-937, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2012-VSS-938, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2012-VSS-944, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.538 "Noteikumi par Valsts administrācijas skolas maksas pakalpojumu cenrādi un maksas pakalpojumu samaksas kārtību""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-299, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
2.2.  2012-VSS-420, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.3.  2012-VSS-422, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  2012-VSS-423, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemes ierīcības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.5.  2012-VSS-424, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-1636  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija rīkojumā Nr.340 "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX KOSOVO)""  Iekšlietu ministrija  T.Rinmane (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu