Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 21.marta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 21.martā Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 19.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 21.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-268, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2013-VSS-266, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā" (37.saraksts)   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-264, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu fiskālo un ekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību un to efektivitāti"  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-265, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-270, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2013-VSS-272, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2013-VSS-273, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2013-VSS-274, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Ceļmaļi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2013-VSS-275, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2013-VSS-276, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2013-VSS-277, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2013-VSS-269, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu projekta "LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana"" īstenošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2013-VSS-271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-809, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2013) Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.2.  2013-VSS-810, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2013) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.3.  2013-VSS-811, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2013) Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2013-VSS-812, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2013) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2013-VSS-813, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2013) Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  VSS-814
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2013) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
Skatīt protokolu