Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv



VSS 2014.gada 18.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 12.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 18.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-856, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts vai pašvaldību institūcijas izņēmuma stāvokļa laikā valsts aizsardzības un nacionālās drošības vajadzībām pārņem turējumā personas īpašumu un atlīdzina ar to saistītos zaudējumus"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-857, Likumprojekts  Likumprojekts "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā un Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu un ieviešanu"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2014-VSS-858, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2014-VSS-859, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Ārlietu ministrija       
1.5.  2014-VSS-860, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Nr.602 Krišjāņa Barona ielā 3, Rīgā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-861, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.848 "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-862, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2014-VSS-864, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumu Nr.416 "Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2014-VSS-865, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumu Nr.119 "Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2014-VSS-846, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2014-VSS-847, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2014-VSS-855, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2014-VSS-848, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija       
1.14.  2014-VSS-849, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"  Labklājības ministrija       
1.15.  2014-VSS-850, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-851, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-852, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  2014-VSS-853, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumos Nr.9 "Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums""  Veselības ministrija       
1.19.  2014-VSS-854, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Balvu novada administratīvajā teritorijā esošā Balvu ezera un Pērkonu ezera un zemes zem tiem nodošanu Balvu novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2014-VSS-863, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas gaitu   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-227, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.10.2014.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas valsts ģerboni""  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      
2.2.  VSS-542
 
Instrukcijas projekts "Par izdevumiem, kas saistīti ar ārvalstu delegāciju un atsevišķu ārvalstu personu uzņemšanu Latvijā"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2014-VSS-1767, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.11.2014.) Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2014-VSS-1975, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.11.2014.) Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.5.  2014-VSS-1976, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.11.2014.) Likumprojekts "Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likums"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.6.  2014-VSS-180, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2014.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Vipingas ielā 2A, Rēzeknē, Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, N.Rancāna ielā 46/5, Rēzeknē nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-13
TA-1780 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija  J.Zvejnieks (Veselības ministrija)  I.Sinka S.Vēliņa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-584
TA-2069 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  J.Zvejnieks (Veselības ministrija)  I.Sinka S.Vēliņa J.Linkeviča S.Ābrama D.Dzērviniece  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Skujiņa S.Zvidriņa   
Skatīt protokolu