Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 9.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte
Rīgā 2015.gada 3.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 9.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-39, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.08.2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.2.  VSS-520
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2015-VSS-1104, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Noteikumu projekts "Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.4.  VSS-1109
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2015-VSS-17, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.09.2015.) Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Eglone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.6.  VSS-524
 
Noteikumu projekts "Par Engures novada un Tukuma novada robežu grozīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-563
 
Noteikumu projekts "Par Beverīnas novada un Valmieras pilsētas robežu grozīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  2015-VSS-160, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2015.) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.9.  VSS-892
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-910
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2015.gadam)"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-343
TA-1221 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu, tajā skaitā valsts informācijas sistēmu, atbilstību minimālajām drošības prasībām"  Aizsardzības ministrija  K.Solovjovs (Aizsardzības ministrija)  A.Leitāne – Šķēle L.Gintere  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-147
TA-1293 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālo drošību""  Labklājības ministrija  I.Jaunzeme (Labklājības ministrija)  A.Leitāne – Šķēle L.Gintere  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  2015-VSS-1076, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  Zemkopības ministrija   
Skatīt protokolu