Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 2.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 27.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 2.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-249, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 05.07.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-885
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2016.) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krastiņi 4", Geraņimovā, Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  VSS-1209
 
(2015) Likumprojekts "Par Padomes 2014.gada 26.maija lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2016-VSS-1223, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.06.2016.) Noteikumu projekts "Starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  2016-VSS-1226, Likumprojekts  (2015) Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  2016-VSS-1219, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2016.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem ūdeņiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  VSS-1225
 
(2015) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Dižzemju pagrabs", Dižstendē, Lībagu pagastā, Talsu novadā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-121
TA-940 
Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)  D.Matulis A.Lešinska   Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

4.2.  SAN-1354
 
Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) turpmāko darbību  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cīrulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  E.Šimiņa-Neverovska M.Junga U.Bisenieks A.Stirna L.Stauvere M.Rone K.Brusbārdis R.Zālīte K.Pommere L.Jenča    

Izskatīts VSS

4.3.    Par normatīvo aktu jaunradi    L.Medina (Tieslietu ministrija)  K.Kinča A.Leitāne-Šķēle   

Izskatīts VSS

4.4.  SAN-919
 
Par Austrumu partnerību  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija  M.Krams   

Izskatīts VSS

V. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-876
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu