Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 4.augusta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 4.augusta Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos,

Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

I.Aile

Rīgā, 2016.gada 29.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 4.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-749, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei ārējā ūdensvada izbūvei ar pieslēgumu Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas vajadzībām"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-747, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2016-VSS-753, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2016-VSS-754, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  VSS-750
 
Likumprojekts "Grozījumi Rīgas brīvostas likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2016-VSS-751, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.7.  2016-VSS-755, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-756, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.338 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.9.  2016-VSS-757, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1625 "Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām""  Tieslietu ministrija       
1.10.  2016-VSS-758, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-759, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-748, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu gatavību oficiālās elektroniskās adreses ieviešanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2016-VSS-752, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-335, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2016.) Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.2.  VSS-179
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2016.) Rīkojuma projekts "Par Labklājības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  2016-VSS-306, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2016.gada 17.oktobrim) Finanšu ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.786 "Azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija""  Finanšu ministrija  Ekonomikas ministrija   Finanšu ministrija   
3.2.  2016-VSS-307, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu (līdz 2016.gada 17.oktobrim) Finanšu ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Noteikumi par vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, sistēmā iekļaujamajiem datiem un to apmaiņas kārtību"  Finanšu ministrija  Ekonomikas ministrija   Finanšu ministrija   
3.3.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu         
Skatīt protokolu