Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 6.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 31.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 6.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-298
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-14
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1189
TA-820 
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem"  Aizsardzības ministrija  A.Puriņš (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-612
TA-858 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  J.Miķelsons J.Stepiņš F.Bibiks Ē.Barbaks I.Eglītis E.Šaicāns S.Rubīne M.Gode  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-84
TA-935 
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija–Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2))"  Iekšlietu ministrija  J.Melderis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-46
TA-806 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko ūdeņu nomu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  K.Kinča I.Bērziņa S.Ālmane D.Stepiņa  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

4.2.    Par nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas likumprojektu virzību    Tieslietu ministrija  N.Laveniece-Straupmane I.Māliņa   

Izskatīts VSS

4.3.    Par Ministru kabineta darba organizēšanu vasarā    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu