Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 12.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 6.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 12.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-897
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-898
 
Rīkojuma projekts "Par iemaksas veikšanu finanšu atbalsta mehānismā Austrumu partnerības valstu iesaistīšanai kopējās drošības un aizsardzības politikas darbībās"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-904
 
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-886
 
Likumprojekts "Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atbalsta likums"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-887
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Kontu reģistra likums""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-888
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Kredītiestāžu likums""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-889
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.170 "Samaksas noteikumi valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi""   Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-890
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-891
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-892
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-893
 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-894
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-895
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-896
 
Noteikumu projekts "Tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbības un uzraudzības un tahogrāfa papildu pārbaudes veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-901
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014. – 2020.gadam) 2019.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2019-VSS-902, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.17.  VSS-903
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-899
 
Noteikumu projekts "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-900
 
Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-905
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2019-VSS-906, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2019-VSS-907, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-347
TA-1555 
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  A.Kaļāne (Finanšu ministrija)   S.Birne A.Vērzemnieks G.Domoracka L.Buceniece A.Kaļāne J.Ungurs  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-1210
TA-1504 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Dz.Kauliņš (Ekonomikas ministrija)  E.Šaicāns U.Vīlips Ē.Barbaks S.Pieķe A.Lācis I.Olafsone  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.3.  VSS-585
TA-2212 
(2018) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Bērziņa  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu