Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 3.septembra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 28.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 3.septembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-739
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā un uzņemt Zemessardzē Latvijas pilsoni, kas ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2020-VSS-734, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma "Upeslejas", Platones pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.3.  VSS-735
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2020-VSS-736, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pulvera ielā 18, Liepājā, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2020-VSS-737, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 29.maija rīkojumā Nr.284 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas-Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  VSS-743
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2020-VSS-744, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nacionālās sporta bāzes "Liepājas Olimpiskais centrs" sastāvā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  VSS-740
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-741
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-742
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un apmainās ar Valsts ieņēmumu dienestu ar ziņām par šīm iemaksām un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli""   Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2020-VSS-746, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.12.  VSS-750
 
Noteikumu projekts "Būvju klasifikācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2020-VSS-745, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.14.  2020-VSS-747, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultantu apmācībai""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2020-VSS-748, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Meža ceļš" un "Strūžānu kūdras fabrika" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.16.  2020-VSS-749, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Medulāju ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.17.  VSS-738
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-525
TA-1559 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ieviešanu un tam nepieciešamo finansējumu"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu