Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 18.februāra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 15.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 18.februārī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-117
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-118
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem"'  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-119
 
Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības mācības nometņu izglītojamo un jaunsargu veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-120
 
Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanas un darbības kārtība"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-122
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-116
 
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-127
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-128
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-129
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-121
 
Noteikumu projekts "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-130
 
Noteikumu projekts "Bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-131
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumos Nr.633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-132
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-123
 
Noteikumu projekts "Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kungadruvas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-124
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-125
 
Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Kaļķu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-126
 
Rīkojuma projekts "Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma "P104 rekultivētā zeme" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-890
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Dzelzceļa līnijas posms līdz Tālavas ielai", Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-473
TA-42 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Draudiņa (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  K.Kedo M.Priede S.Šķiltere  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1031
TA-297 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)  L.Zommere K.Kazāks I.Belogrīvs K.Būmeisters L.Liepa L.Grīna I.Kiukucāne I.Pelša G.Račs Dz.Zariņš J.Linkeviča A.Āriņš I.Pētersone  Izskatīts VSS 
3.3.  TA-275  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība"   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Stepanovs (Izglītības un zinātnes ministrija)  D.Jansone U.Berķis J.Bernāts  Izskatīts VSS 
3.4.  TA-313  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Kodolpētījumu organizācijai asociētās dalībvalsts statusā"   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Stepanovs (Izglītības un zinātnes ministrija)  T.Torims D.Laipniece  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    TAP portāla aktualitātes    V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  V.Voitkēviča S.Rudzīte V.Jakovels A.Šinta I.Āboliņa   

Izskatīts VSS un atlikts

Skatīt protokolu