Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 25.februāra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 19.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 25.februārī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-151
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-152
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2021-VSS-133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.227 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm""  Finanšu ministrija       
1.4.  VSS-137
 
Likumprojekts "Grozījums Patvēruma likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-138
 
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-139
 
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2021-VSS-135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2021-VSS-136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2021.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2021-VSS-146, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.10.  VSS-147
 
Noteikumu projekts "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un to uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-148
 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-149
 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-150
 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-134
 
Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-140
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2021-VSS-141, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija rīkojuma Nr.341 "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā" atcelšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  VSS-142
 
Rīkojuma projekts "Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā pašuma "Līdumu trase" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-143
 
Rīkojuma projekts "Par Talsu novada pašvaldības nekustamo pašumu "Baznīcas ceļš", "Kaļķu-Struņķu ceļš", "Meža ceļš" un "Vidusupes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2021-VSS-144, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Baraviķu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.20.  VSS-145
 
Likumprojekts "Grozījums "Kooperatīvo sabiedrību likumā""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-604
TA-335 
Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā"  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    TAP portāla aktualitātes     V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  V.Voitkēviča S.Rudzīte V.Jakovels A.Šinta I.Āboliņa   

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu