Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2019.gada 24.oktobra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 24.oktobra Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Rīgā, 2019.gada 18.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 24.oktobrī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2019-VSS-1070, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neizīrēto valsts dzīvokļu nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2019-VSS-1061, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  VSS-1072
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2019-VSS-1073, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2019-VSS-1062, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.198 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.2.pasākuma "Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija       
1.6.  2019-VSS-1063, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis""   Satiksmes ministrija       
1.7.  2019-VSS-1071, Plāna projekts  Plāna projekts "Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2020.-2023.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.8.  2019-VSS-1064, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija       
1.9.  2019-VSS-1065, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 "Medību noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.10.  2019-VSS-1066, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
1.11.  2019-VSS-1067, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.937 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.12.  2019-VSS-1068, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.13.  2019-VSS-1069, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-784
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā pārdošanu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-786
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-856
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 121, Jūrmalā pārdošanu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu