Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 16.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 16.aprīļa Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 9.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 16.aprīlī
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-320, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.marta rīkojumā Nr.136 "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Biatlona federācija"""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-327
 
Rīkojuma projekts "Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās dalībvalsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 10.fāzē"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-322
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.79 "Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-323
 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2020-VSS-325, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija       
1.6.  VSS-321
 
Noteikumu projekts "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-324
 
Informatīvais ziņojums "Ainavu politikas pamatnostādņu 2013. – 2019.gadam ex-post novērtējums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-326
 
Likumprojekts "Grozījums Medību likumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu