Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.13

2010.gada 1.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktore


S.Dumbrovska

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

 

 

 

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru"

VSS-430
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām "BALTOPS 2010" un "SABRE STRIKE 11" Latvijas Republikas teritorijā"

VSS-431
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses"

VSS-423
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-405
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par likumprojektu.
 
5.§
Likumprojekts "Ārpustiesas parāda piedziņas likums"

VSS-406
____________________________________

(A.Vilks, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par likumprojektu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Ezermalas ielā 34a, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

VSS-407
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums"

VSS-408
____________________________________

(M.Bičevskis, J.Pūce, M.Gruškevics, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību""

VSS-409
____________________________________

(M.Bičevskis, J.Pūce, G.Veismane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 12.aprīlim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju"

VSS-410
____________________________________

(M.Bičevskis, J.Pūce, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā"

VSS-411
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība"

VSS-412
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-413
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantas sadali"

VSS-414
____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Risinājumu darbnīca" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi"

VSS-415
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Konkurences padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

VSS-416
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums par Valsts policijā konstatētajām Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām attiecībā uz izmeklēšanas tiesnešu savlaicīgu pieejamību un procesuālo dokumentu tulkošanu arī tajos kriminālprocesos, kuros noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona nav noskaidrota

VSS-432
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu""

VSS-419
____________________________________

(G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anoāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām"

VSS-426
____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

VSS-427
____________________________________

(G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Koncepcijas projekts par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā

VSS-428
____________________________________

(L.Straujuma, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās"

VSS-429
____________________________________

(G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

VSS-417
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Par 2006.gada Konvenciju par darbu jūrniecībā"

VSS-418
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru""

VSS-433
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus""

VSS-434
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.408 "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem""

VSS-435
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 12.aprīlim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
27.§
Likumprojekts "Likums par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu, ekskluzīvo ekonomisko zonu un jūras vides aizsardzību"

VSS-420
____________________________________

(G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība""

VSS-421
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Korneti–Peļļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-422
____________________________________

(G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" un biedrība "Latvijas ezeri" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""

VSS-424
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

VSS-425
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

32.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Garozas ielā 31, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pašvaldības īpašumā"

VSS-1311
____________________________________

(E.Dreimane, I.Skujiņa, G.Veismane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas 2010.gada 30.marta vēstulē Nr.1-10/1656 minēto, neatsaukt 2009.gada 10.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.35 27.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 19.aprīlim.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Tiesībsarga biroja valdījumā"

VSS-1420
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 1.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.37 41.§).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Voleru ielā 2, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"

VSS-1325
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2010.gada 31.marta vēstulē Nr.6-06/1123 minēto, neatsaukt 2009.gada 10.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.35 29.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 15.septembrim.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1326
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 10.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.35 30.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

36.§
Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība"

TA-626 ____________________________________

(I.Puikevica-Puikevska, I.Skujiņa, G.Veismane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju, atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Tieslietu ministrijai noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Aizsardzības ministriju un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

37.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

____________________________________

(G.Veismane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 
38.§
Par Finanšu ministrijas sagatavoto pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai

____________________________________

(M.Bičevskis, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija š.g. 31.martā pasākumu plāna projektu nosūtījusi institūcijām saskaņošanai. Atzinumu sniegšanas termiņš – š.g. 6.aprīļa plkst.10.00.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane