Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.45

2010.gada 2.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieka pienākumu izpildītāja

I.Soloveja

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju juriskonsulte

M.Heislere-Celma

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Rīkojuma projekts "Par kustamās mantas nodošanu"

VSS-1324
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā"

VSS-1431
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

VSS-1432
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Ģeodēziskās atskaites sistēmas izveides, izmantošanas un uzturēšanas, Latvijas 1992.gada ģeodēziskās koordinātu sistēmas, Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmas un 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas un piemērošanas kārtība"

VSS-1433
____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2011.gadā"

VSS-1338
____________________________________

(I.Pundurs, G.Veismane)

Ārlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu"

VSS-1345
____________________________________

(J.Pūce, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi""

VSS-1346
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicams rūpnieciskais energoaudits"

VSS-1396
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lomonosova ielā 1 k-8, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

VSS-1397
____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā nodošanu privatizācijai"

VSS-1398
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""

VSS-1399
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""

VSS-1312
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010. - 2013.gadam 56.pasākuma izpildi"

VSS-1347
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu"

VSS-1348
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

VSS-1349
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 139, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1350
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"

VSS-1426
____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""

VSS-1427
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Muitas noteikumos atzītas preču izmantošanas – preču atkalizvešana – pieteikšanas kārtība"

VSS-1428
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Liepu ielā 3, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, pārdošanu"

VSS-1429
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņo ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Madonas ielā 26C, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1430
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""

VSS-1340
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts apbalvojumu likumā"

VSS-1420
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos un Protokola par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, denonsēšanu"

VSS-1421
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Likumprojekts "Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām un Grozījumu Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām denonsēšanu"

VSS-1422
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Par Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par kopējas robežkontroles organizēšanu denonsēšanu"

VSS-1423
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

VSS-1424
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""

VSS-1425
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.365 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""

VSS-1313
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

VSS-1314
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

VSS-1315
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā"

VSS-1316
____________________________________

(G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Jaunatnes padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2011.gadā"

VSS-1317
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2007.-2013.gadam"

VSS-1318
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.septembra rīkojumā Nr.742 "Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam""

VSS-1319
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.657 "Karjeras izaugsmes koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem""

VSS-1320
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"

VSS-1321
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""

VSS-1322
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Vienības gatvē b/n, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

VSS-1323
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Valsts Vecbebru lauksaimniecības tehnikums", Bebru pagastā, Kokneses novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

VSS-1335
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

VSS-1351
____________________________________

(G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1352
____________________________________

(G.Veismane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti"

VSS-1341
____________________________________

(G.Veismane)

1. Labklājības ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Labklājības ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē dienējušām personām"

VSS-1342
____________________________________

(G.Veismane)

1. Labklājības ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Labklājības ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1343
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra noteikumos Nr.177 "Noteikumi par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1344
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
47.§
Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam"

VSS-1434
____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

Labklājības ministrijai plāna projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""

VSS-1435
____________________________________

(G.Veismane)

1. Labklājības ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Labklājības ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

VSS-1353
____________________________________

(G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

VSS-1354
____________________________________

(G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām""

VSS-1416
____________________________________

(L.Straujuma, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kontroli, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Latvijas Pašvaldību savienību un Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"

VSS-1355
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām""

VSS-1356
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
54.§
Likumprojekts "Grozījumi Filmu likumā"

VSS-1357
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
55.§
Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"

VSS-1358
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
56.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā"

VSS-1359
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
57.§
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-1360
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
58.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

VSS-1361
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
59.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts valodas likumā"

VSS-1362
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, likumprojektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza –Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1363
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā""

VSS-1364
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi""

VSS-1365
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Satiksmes ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.482 "Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība""

VSS-1366
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Satiksmes ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
64.§
Likumprojekts "Grozījumi "Ceļu satiksmes likumā""

VSS-1367
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijas iesniegto likumprojektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Satiksmes ministrija likumprojektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.765 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības""

VSS-1400
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
66.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.824 "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1401
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
67.§
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra instrukcijas Nr.20 "Valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanas instrukcija" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1402
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
68.§
Pamatnostādņu projekts "Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam"

VSS-1403
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai pamatnostādņu projektu un rīkojumam projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
69.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1404
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojumam projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
70.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-1405
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

VSS-1406
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
72.§
Noteikumu projekts "Komersantu, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, licencēšanas un uzraudzības kārtība"

VSS-1407
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1030 "Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība""

VSS-1336
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
74.§
Noteikumu projekts "Vietvārdu informācijas noteikumi"

VSS-1337
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
75.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

VSS-1382
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
76.§
Likumprojekts "Grozījumi "Civilprocesa likumā"

VSS-1383
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
77.§
Likumprojekts "Grozījumi "Likumā Par pašvaldībām""

VSS-1384
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
78.§
Likumprojekts "Civilstāvokļa aktu likums"

VSS-1385
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
79.§
Noteikumu projekts "Taisnīgas atlīdzības par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu noteikšanas kārtība"

VSS-1386
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
80.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma atsavināšanu vai lietošanas tiesību ierobežošanu""

VSS-1387
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
81.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

VSS-1388
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
82.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem""

VSS-1389
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
83.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""

VSS-1390
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
84.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Pasu noteikumi""

VSS-1391
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
85.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.488 "Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību""

VSS-1392
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
86.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem""

VSS-1393
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
87.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" valsts galvoto aizdevumu saistību izpildes nodrošināšanu"

VSS-1327
____________________________________

(G.Veismane)

Veselības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
88.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

VSS-1417
____________________________________

(R.Muciņš, M.Bičevskis, M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Veselības ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Veselības ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
89.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""

VSS-1418
____________________________________

(G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
90.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-1419
____________________________________

(G.Veismane)

1. Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Veselības ministrijā.
 
91.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Malienas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2008.- 2013.gadam"

VSS-1368
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
92.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.326 "Dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1369
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
93.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1315 "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1370
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
94.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums"

VSS-1371
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
95.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""

VSS-1372
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
96.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā"

VSS-1375
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
97.§
Noteikumu projekts "Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība"

VSS-1376
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
98.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 22.februāra noteikumos Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem""

VSS-1377
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
99.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu""

VSS-1378
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
100.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""

VSS-1379
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
101.§
Noteikumu projekts "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1380
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
102.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.510 "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1381
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
103.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iesnieguma izvērtēšanas cenrādi biocīda reģistrācijai, pagaidu reģistrācijai, lietošanas atļaujas vai inventarizācijas numura saņemšanai"

VSS-1394
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
104.§
Noteikumu projekts "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"

VSS-1395
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
105.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi "Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""

VSS-1326
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
106.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""

VSS-1328
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Zemkopības ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
107.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes un atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""

VSS-1329
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Zemkopības ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
108.§
Pamatnostādņu projekts "Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes 2011.–2016.gadam"

VSS-1330
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijas iesniegto pamatnostādņu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Zemkopības ministrija pamatnostādņu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
109.§
Plāna projekts "Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns 2011.–2013.gadam"

VSS-1331
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai plāna projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
110.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""

VSS-1332
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
111.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu""

VSS-1333
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 20.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
112.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.872 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē""

VSS-1334
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 20.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
113.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1408
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Zemkopības ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
114.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.decembra noteikumos Nr.1006 "Zāļu valsts aģentūras nolikums""

VSS-1409
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Zemkopības ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
115.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""

VSS-1410
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijas iesniegto noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Zemkopības ministrija noteikumu projektu iesniegs Valsts kancelejā kā Ministru kabineta lietu.
 
116.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

VSS-1411
____________________________________

(M.Lazdovskis, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
117.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība""

VSS-1412
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
118.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība""

VSS-1413
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
119.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""

VSS-1414
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
120.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-1415
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 20.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
121.§
Ieteikumu projekts "Ieteikumi būvdarbu konkursa dokumentu izstrādāšanai"

VSS-628
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2010.gada 10.novembra vēstulē Nr.41-2-11617 minēto, neatsaukt 2010.gada 20.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas ieteikumu projektu (prot. Nr.20 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 15.februārim.
 
122.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai""

VSS-660
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 3.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.22 3.§).
 
123.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"

VSS-517
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 15.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.17 10.§).
 
124.§
Noteikumu projekts "Par Līgumu starp EUREKA sekretariātu un Latvijas Zinātņu akadēmiju"

VSS-504
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 24.novembra vēstulē Nr.1-05/7979 minēto, neatsaukt 2010.gada 29.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.17 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 31.martam.
 
125.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam""

VSS-505
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 24.novembra vēstulē Nr.1-05/7979 minēto, neatsaukt 2010.gada 29.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.17 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 31.martam.
 
126.§
Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanas kārtību"

VSS-506
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 24.novembra vēstulē Nr.1-05/7979 minēto, neatsaukt 2010.gada 29.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.17 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 31.martam.
 
127.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"

VSS-359
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 25.novembra vēstulē Nr.13.1-03/7223 minēto, neatsaukt 2010.gada 18.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.17 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 7.decembrim.
 
128.§
Elektroniskās pārvaldes attīstības plāna projekts 2010.-2013.gadam

VSS-501
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 23.novembra vēstulē Nr.11.1-03/7014 minēto, neatsaukt 2010.gada 29.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas plāna projektu (prot. Nr.17 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 20.janvārim.
 
129.§
Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu projekts 2011.-2017.gadam

VSS-502
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 25.novembra vēstulē Nr.7.7.1-03/7219 minēto, neatsaukt 2010.gada 29.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pamatnostādņu projektu (prot. Nr.17 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.martam.
 
130.§
Noteikumu projekts "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi"

VSS-530
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2010.gada 24.novembra vēstulē Nr.S-01-12/3958 minēto, neatsaukt 2010.gada 6.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 6.decembrim.
 
131.§
Noteikumu projekts "Depozīta sistēmas piemērošanas noteikumi atkārtoti lietojamam iepakojumam"

VSS-279
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2010.gada 24.novembra vēstulē Nr.2.1-02/4487 minēto, neatsaukt 2010.gada 25.februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.8 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.martam.
 
132.§
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

VSS-280
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2010.gada 24.novembra vēstulē Nr.2.1-02/4487 minēto, neatsaukt 2010.gada 25.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas likumprojektu (prot. Nr.8 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.martam.
 
133.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.362 "Par Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepciju" Rīkojuma projekts "Grozījumi ar Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.362 "Par Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepciju" apstiprinātajā "Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepcijā""

VSS-280
TA-2784 ____________________________________

(M.Bičevskis, A.Ūbelis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.362 "Par Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepciju" un rīkojuma projektu "Grozījumi ar Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.362 "Par Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepciju" apstiprinātajā "Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepcijā"".
2. Valsts kancelejai rīkojumu projektus sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Fiskālās disciplīnas likumprojekts" (TA-2773) un likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē" (TA-2772).
 
134.§
Likumprojekts "Fiskālās disciplīnas likumprojekts"

VSS-280
TA-2773 ____________________________________

(A.Ūbelis, M.Bičevskis, J.Bunkšs, M.Pūķis, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku atšķirīgos viedokļus par likumprojekta 7.panta sesto daļu, likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms kā Ministru kabineta lieta.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju jautājumā par ieņēmumu atlikuma izmantošanu;
2.2. papildināt Pārejas noteikumus ar uzdevumu sagatavot attiecīgus likumprojektus par grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību un Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā;
2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.362 "Par Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepciju", rīkojuma projektu "Grozījumi ar Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.362 "Par Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepciju" apstiprinātajā "Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepcijā"" (TA-2784) un likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē" (TA-2772).
 
135.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē"

VSS-280
TA-2772 ____________________________________

(K.Cirsis, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, L.Medina, J.Pūce, G.Veismane)

Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.362 "Par Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepciju", rīkojuma projektu "Grozījumi ar Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.362 "Par Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepciju" apstiprinātajā "Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepcijā"" (TA-2784) un likumprojektu "Fiskālās disciplīnas likumprojekts" (TA-2773).
 
136.§
Informatīvais ziņojums par subjektiem, kam ir tiesības izdot ārējos normatīvos aktus

VSS-280
TA-2279 ____________________________________

(L.Medina, M.Bičevskis, M.Pūķis, I.Pundurs, M.Gruškevics, J.Pūce, G.Puķītis, R.Beinarovičs, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Tieslietu ministrijai papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar konkrētu tālākas rīcības uzdevumu, attiecīgi precizējot arī informatīvo ziņojumu, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
137.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-280
TA-3092 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts un pašvaldību iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, triju nedēļu laikā var pieteikties Aizsardzības ministrijā.
 
138.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto Tūrisma attīstības valsts aģentūras rīcībā esošo kustamo īpašumu"

VSS-280
TA-2990 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts un pašvaldību iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ekonomikas ministrijā.
 
139.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-280
TA-3208 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts un pašvaldību iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Kultūras ministrijā.
 
140.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-280
TA-3208 ____________________________________

(G.Veismane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 
141.§
Par starptautisko līgumu projektu un atrunu saskaņošanas termiņiem

VSS-280
TA-3208 ____________________________________

(L.Medina, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par nepieciešamību savlaicīgi izvērtēt starptautisko līgumu projektus un citu valstu izteiktās atrunas par starptautiskajiem līgumiem.
2. Ministrijām turpmāk ievērot, ka Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra sēdes protokola Nr. 10 1. § 3. punktā minētie starptautisko līgumu projekti pirms to nosūtīšanas saskaņošanai citai līgumslēdzējai pusei, kā arī citu līgumslēdzēju valstu izteiktās atrunas par starptautiskajiem līgumiem nosūtāmas viedokļa sniegšanai ministrijām un institūcijām savlaicīgi, paredzot viedokļa sagatavošanai ne mazāk kā piecas darbdienas no viedokļa pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
 
142.§
Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektam par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (COM/2010/0473)

VSS-280
TA-3208 ____________________________________

(G.Japiņa, I.Pētersone, I.Pundurs, J.Pūce, D.Lucaua, G.Puķītis, R.Šņuko, G.Veismane)

Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē.
 
143.§
Par valsts budžeta 2011.gadam likumprojektu paketes virzību

VSS-280
TA-3208 ____________________________________

(B.Bāne, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:40

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane