Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr.6

2006.gada 9.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

 

 

 


D.Vaivare

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktors

 


A.Viļumsons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

 


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja

 


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja

 


I.Gudele

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Nevalstisko organizāciju pārstāve

 

Z.Miezaine 

Valsts kancelejas direktora vietnieka
tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja

 


I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

 

 

 

 


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9.10

 

 1.§

 Par Valsts sekretāru sanāksmes 2006.gada 2.februāra protokollēmumu
(prot. Nr.5  4.
§) "Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts akciju sabiedrības
"Latvijas Jūras administrācija" akciju nodošanu
privatizācijai (75.saraksts)""

SAN-472 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

Izdarīt Valsts sekretāru sanāksmes 2006.gada 2.februāra protokollēmumā (prot. Nr.5 4.§) "Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" akciju nodošanu privatizācijai (75.saraksts)"" grozījumu un izteikt protokollēmuma tekstu šādā redakcijā:

"Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā."

 

 

Pieteiktie projekti

 

 2.§

 Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības
stratēģijas
2006. - 2008.gadam projekts

VSS-180 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Pavļuts, K.Vāgnere, D.Vaivare)

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi"

VSS-182 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 4.§

Noteikumu projekts "Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju
drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"

VSS-183 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 5.§

 Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības un
attīstības stratēģijas 2006. -
2010.gadam projekts

VSS-184 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, I.Gudele, K.Vāgnere, D.Vaivare)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 6.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts
nodevu
par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra"

VSS-188 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 7.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra
noteikumos Nr.42 "Noziedzības novēršanas
padomes nolikums""

VSS-189 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, R.Bluķis, A.Loskutovs, D.Vaivare)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Iekšlietu ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju par starpinstitūciju darba grupas atalgojumu un materiāli tehnisko nodrošinājumu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 10.februārim plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.

3. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 8.§

 Likumprojekts "Par darbinieku iesaistīšanos
Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā"

VSS-181 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos
Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa
jautājumu risināšanai""

VSS-199 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 10.§

 Koncepcijas projekts "Par izmaiņām nosacītā soda piemērošanā"

VSS-193 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 11.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"

VSS-185 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 12.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos
Nr.40 "Noteikumi par Garīgās veselības valsts aģentūras sniegto publisko maksas
pakalpojumu cenrādi""

VSS-186 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, D.Vaivare)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 13.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos
Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā

un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""

VSS-187 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 14.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Ceļu satiksmes likums""

VSS-190 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, D.Vaivare)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 15.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā
"Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums""

VSS-191 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, D.Vaivare)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 16.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Radiācijas drošības
centra
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-192 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, D.Vaivare)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).

 

 17.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos
Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-194 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 18.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas līdzdalību Eiropas Komisijas programmas
vistrūcīgākajām personām īstenošanā
un starpinstitūciju atbildības sadalījumu"

VSS-195 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju,  Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 19.§

 Rīkojuma projekts "Par meža zemes
transformāciju
Jūrmalā, Jūras ielā 55"

VSS-196 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos
Nr.895 "Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes
un citi pasākumi
ar dzīvnieku piedalīšanos""

VSS-197 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 21.§

 Noteikumu projekts "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru,
piekabju, maināmo velkamo mašīnu
un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi"

VSS-198 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, D.Vaivare)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 22.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos
Nr.707 "Kārtība, kādā administrē
un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauksaimniecībai un lauku attīstībai""

VSS-201 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, S.Broka, D.Vaivare)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 23.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par programmas "Līdzfinansējuma programma
nevalstiskajām organizācijām" vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un
novērtēšanas sistēmu"

VSS-200 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, N.Penke, I.Zalpētere, K.Jarinovska, D.Pavļuts, B.Paševica, S.Broka, L.Straujuma, D.Vaivare)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.

2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Pieņemt zināšanai, ka Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts lūgs biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" un Sabiedrības integrācijas fonda atzinumu par noteikumu projektu.

 

 24.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Strēlnieku ielā 9"

VSS-179 _______________________________________________________________

(I.Gailīte, I.Juhansone, A.Loskutovs, D.Vaivare)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 16.februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 

 25.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos
Nr.812 "Iekšlietu ministrijas
veselības un sociālo lietu valsts aģentūras nolikums""

VSS-1061_______________________________________________________________

(D.Vaivare)

Atsaukt 2005.gada 28.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.28 6.§).

 

 26.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos
Nr.811 "Valsts aģentūras
"Iekšlietu ministrijas sporta centrs" nolikums""

VSS-1062_______________________________________________________________

(D.Vaivare)

Atsaukt 2005.gada 28.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.28 7.§).

 

 27.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos
Nr.847 "Valsts aģentūras
"Materiālās rezerves" nolikums""

VSS-1063_______________________________________________________________

(D.Vaivare)

Atsaukt 2005.gada 28.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.28 8.§).

 

 28.§

 Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

VSS-1565_______________________________________________________________

(D.Vaivare)

Atsaukt 2005.gada 3.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.41 47.§).

  

 29.§

 Noteikumu projekts "Meža konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1048_______________________________________________________________

(L.Straujuma, I.Gailīte, D.Vaivare)

Neatsaukt 2005.gada 28.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.28 26.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts līdz š.g. 16.februārim tiks iesniegts Valsts kancelejā.

 

 

 Izskatāmie tiesību aktu projekti

 

 30.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma apmācība pirmās palīdzības
sniegšanā, un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamais medicīnisko
materiālu minimums"

TA-113 _______________________________________________________________

(U.Līkops, V.Legzdiņš, J.Teteris, K.Jarinovska, I.Gudele, L.Matisāne, I.Gailīte, D.Vaivare)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai:

2.1. izvērtēt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumu un attiecīgi precizēt noteikumu projektu;

2.2. atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju;

2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 31.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

TA-103 _______________________________________________________________

(D.Ozola, G.Puķītis, K.Gerhards, D.Vaivare)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija uztur spēkā savu iebildumu.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

3. Vides ministrijai:

3.1. precizēt likumprojektu un anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;

3.2. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.9.50

 

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja
D.Vaivare

Skatīt darba kārtību