Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr. 8

2007.gada 22.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Groza

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Bērziņš

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


I.Liepa

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja


O.Magone

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - priekšnieka vietnieks

A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre M.Lāce

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
vadītāja
B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst.9:15

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību un apjomu, kādā valsts apdraudējuma
gadījumā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas
valsts komercsabiedrība un Civilās aviācijas aģentūra nodod funkcijas un resursus
Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem"

VSS-291____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārām vajadzībām"

VSS-292____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Granta projektu konkursa "Komunikācijas aktivitātes Latvijas
sabiedrības izglītošanai par attīstības sadarbību un attīstības izglītība" nolikums"

VSS-298____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (149.saraksts)"

VSS-289____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.aprīļa noteikumos
Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa
jautājumu risināšanai""

VSS-290____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos
Nr.244 "Par nolīgumu Komisijas 2006.gada 15.marta lēmuma īstenošanai, ar ko veic piešķīrumu
no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ārkārtas pasākumu finansēšanai""

VSS-303____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda
un Pasaules Bankas Pavasara sanāksmē Vašingtonā 2007.gada 14. un 15.aprīlī"

VSS-304____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju (atzinumu iesniegt līdz š.g. 1.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"

VSS-305____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-306____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.maija rīkojumā
Nr.226 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Flotes ielā, saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-307____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
29.janvāra rīkojumā Nr.54 "Par zemesgabalu pārdošanu""

VSS-308____________________________________

(E.Ektermane, A.Ļubļina-Goldmane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā,
Bauskas ielā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-309____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos
Nr.396 "Muitas procedūras - tranzīts - piemērošanas kārtība""

VSS-310____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.decembra rīkojumā
Nr.975 "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas
Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām
Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006.gada plānošanas periodā""

VSS-311____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-299____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Šengenas konvencijas finanšu programmas
(Schengen Facility) prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai"

VSS-300____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ludzā, Skolas ielā 39, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-301____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-302____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas
pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm"

VSS-322____________________________________

(E.Ektermane, A.Groza, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Daugavpils medicīnas koledžas nolikums"

VSS-314____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Liepājas medicīnas koledžas nolikums"

VSS-315____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par pārsūknēšanas stacijas un kanalizācijas tīklu Rīgā,
Rātsupītes ielā 1, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-316____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Rātsupītes ielā 1,
nodošanu zinātniskā institūta "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"
valdījumā"

VSS-317____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas
valdības līgumu par klasificētās informācijas savstarpēju aizsardzību"

VSS-312____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos
Nr.475 "Noteikumi par ārvalstīs iegūtajiem advokātu profesionālajiem nosaukumiem,
kurus atzīst Latvijas Republikā""

VSS-313____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumos
Nr.8 "Valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" nolikums""

VSS-295____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Pamatnostādņu "e-Veselība Latvijā" īstenošanas plāna projekts 2007.-2013.gadam

VSS-296____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos
Nr.528 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs"
publisko pakalpojumu cenrādi""

VSS-297____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma
avotu ilgtermiņa glabātavas izbūves radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons" akceptēšanu"

VSS-293____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas akceptēšanu"

VSS-294____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

VSS-318____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu grupām, kam
nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai, un atļaujas izsniegšanas kārtība"

VSS-319____________________________________

(E.Ektermane, Z.Miezaine, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-320____________________________________

(E.Ektermane, K.Gerhards, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauku attīstībai vides un lauku ainavas uzlabošanas maksājumu veidā"

VSS-321____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā"

VSS-288____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

36.§

Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"

VSS-1124____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 10.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 9.§).
 
37.§
Likumprojekts "Šengenas informācijas sistēmas darbības likums"

VSS-1127____________________________________

(A.Straume, G.Veismane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas š.g. 21.februāra vēstulē Nr.1-55/571 minēto, neatsaukt 2006.gada 10.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2007.gada 5.martam.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā"

VSS-1116____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 10.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 13.§).
 
39.§
Noteikumu projekts "Integrētas valsts informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-1131____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 10.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta noteikumu projektu (prot. Nr.30 31.§).
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"

VSS-1112____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 10.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 27.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada
25.jūnija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem""

VSS-1700
TA-244 ____________________________________

(I.Vjakse, K.Gerhards, E.Korčagins, A.Groza, K.Rācenājs, I.Zalpētere, A.Bērziņš, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta 4.punktā minēto 2.38.apakšpunktu;
2.2. atbilstoši Latvijas Darba devēju konfederācijas izteiktajam priekšlikumam precizēt noteikumu projekta 2.punktā minētā 2.24.apakšpunkta redakciju attiecībā uz kafejnīcām, restorāniem un tūristu mītnēm, kas darbojas pastāvīgi;
2.3. atkārtoti saskaņot ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību noteikumu projekta 2.punktā minētā 2.24.apakšpunkta un noteikumu projekta 4.punktā minētā 2.39.apakšpunkta redakciju;
2.4. Labklājības ministrijai precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos
Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1788
TA-336 ____________________________________

(J.Kinna, I.Juhansone, U.Rudziks, I.Zalpētere, E.Ektermane, B.Pētersone, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. aizstāt noteikumu projekta pielikuma 22. un 23.punktā norādīto izcenojumu "līgumcena" ar izcenojuma aprēķināšanas formulu un saskaņot to ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju;
2.3. atbilstoši Valsts kancelejas izteiktajam priekšlikumam precizēt noteikumu projekta pielikuma 1.piezīmi un saskaņot to ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

43.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-426 ____________________________________

(N.Penke, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ārlietu ministrijā.
 
44.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-427 ____________________________________

(N.Penke, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ārlietu ministrijā.
 
45.§
Par elektroniskās deklarēšanas sistēmu
____________________________________

(A.Krastiņa, O.Magone, L.Ruškule, B.Pētersone, I.Liepa, L.Lipska, Z.Miezaine, L.Straujuma, A.Locāne, A.Vilks, M.Gruškevics, S.Zvidriņa, I.Juhansone, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Valsts ieņēmumu dienesta Korupcijas novēršanas pārvaldes sniegto informāciju par elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanas iespējām, iesniedzot elektroniski Valsts ieņēmumu dienestā amatpersonas deklarāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:40

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību