Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr. 22

2007.gada 7.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās


E.Ektermane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja


O.Magone

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


I.Liepa

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

M.Lāce

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
11.aprīļa rīkojumā Nr.205 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

VSS-833____________________________________

(E.Ektermane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos
Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās""

VSS-834____________________________________

(E.Ektermane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
3.§
Noteikumu projekts "Latvijas pilsoņu - rezerves karavīru un
rezervistu - iesaukšanas kārtība aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā"

VSS-835____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē,
uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā (izņemot mobilizācijas gadījumā), pieprasa
un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem"

VSS-836____________________________________

(E.Ektermane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
28.marta noteikumos Nr.231 "Karavīru militārās disciplīnas reglaments""

VSS-837____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Patērētāju tiesību aizsardzības programmas projekts 2008.-2010.gadam

VSS-807____________________________________

(E.Ektermane)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par programmas projektu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par autora mantisko izņēmuma tiesību uz
Valsts Rīgas kinostudijā uzņemtajām filmām nodošanu privatizācijai"

VSS-808____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(164.saraksts)"

VSS-809____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(165.saraksts)"

VSS-810____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(166.saraksts)"

VSS-811____________________________________

(E.Ektermane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos
Nr.782 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa
piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto un Eiropas Kopienas iniciatīvas
EQUAL finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa
iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""

VSS-802____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos
Nr.673 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi""

VSS-838____________________________________

(A.Straume, E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas III sadaļai un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 8.jūnijam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts,
speciālā apģērba un individuālo aizsardzības īdzekļu veidi un to izsniegšanas normas"

VSS-839____________________________________

(E.Ektermane)
1. Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu, noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
14.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par tādu personu
atpakaļuzņemšanu, kuras neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem otras valsts teritorijā"

VSS-840____________________________________

(E.Ektermane)
1. Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Šķēpa mešanas metodiskā centra reorganizāciju
un valsts aģentūras "Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs" izveidi"

VSS-819____________________________________

(E.Ektermane)
Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs"
nolikums"

VSS-820____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos
Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem,
kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-821____________________________________

(E.Ektermane)
1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos
Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem
dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-822____________________________________

(E.Ektermane)
1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
19.§
Noteikumu projekts "Latvijas biznesa koledžas nolikums"

VSS-823____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada
24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

VSS-824____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"

VSS-825____________________________________

(E.Ektermane)
1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos
Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

VSS-826____________________________________

(E.Ektermane)
1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma objektu Madonas
rajona Ērgļu pagasta "Brakos" nodošanu Madonas rajona pašvaldības īpašumā"

VSS-806____________________________________

(E.Ektermane)
Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

VSS-805____________________________________

(E.Ektermane)
1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos
Nr.485 "Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi""

VSS-827____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība"

VSS-828____________________________________

(E.Ektermane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-829____________________________________

(K.Vāgnere, E.Ektermane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģa tilpības
apmērīšanu un tilpību apliecinošu dokumentu izsniegšanu"

VSS-830____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu aģentēšanu Latvijas ostās"

VSS-831____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.novembra noteikumos
Nr.378 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem""

VSS-832____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos
Nr.828 "Noteikumi par Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-817____________________________________

(I.Krūmane, I.Juhansone, E.Ektermane)

Ņemot vērā pieprasījumu Tieslietu ministrijai izstrādāt anotāciju, noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz laiku līdz diviem mēnešiem (atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 68.punktā noteiktajam).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-818____________________________________

(K.Vāgnere, A.Loskutovs, E.Ektermane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumā
Nr.220 "Par Klimata pārmaiņu samazināšanas programmu 2005.-2010.gadam""

VSS-812____________________________________

(E.Ektermane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Klimata pārmaiņu samazināšanas programmā
2005.-2010.gadam"

VSS-813____________________________________

(E.Ektermane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Driksnas sils"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-814____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos
Nr.119 "Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā
ietveramo informāciju""

VSS-815____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos
Nr.120 "Noteikumi par mājsaimniecības gaisa kondicionieru marķēšanu un distances
līgumā ietveramo informāciju""

VSS-816____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir Eiropas Savienības
atbalstu vietējām rīcības grupām dalībai sadarbības pasākumos"

VSS-803____________________________________

(L.Straujuma, D.Lucaua, E.Ektermane)
Ņemot vērā pieprasījumu Zemkopības ministrijai izstrādāt anotāciju, noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz laiku līdz diviem mēnešiem (atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 68.punktā noteiktajam).
 
39.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"

VSS-804____________________________________

(E.Ektermane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

40.§

Likumprojekts "Attīstības sadarbības likums"

VSS-1766____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 14.cecembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.47 4.§).
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-444____________________________________

(A.Liepiņš, E.Ektermane)

Atsaukt 2007.gada 22.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.12 5.§).
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada
26.janvāra rīkojumā Nr.44 "Par nekustamās mantas saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-446____________________________________

(A.Liepiņš, E.Ektermane)

Atsaukt 2007.gada 22.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.12 7.§).
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības
"Ceļu inženieri" nodošanu privatizācijai (106.saraksts)"

VSS-1688
TA-1506
____________________________________

(A.Liepiņš, E.Ektermane)

Neatsaukt 2006.gada 23.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 5.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts š.g. 5.jūnijā iesniegts Valsts kancelejā (TA-1506).
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra rīkojumā
Nr.762 "Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Autoceļu direkcija"
reorganizāciju un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" un valsts akciju sabiedrības
"Ceļu inženieri" izveidošanu""

VSS-1689____________________________________

(A.Liepiņš, E.Ektermane)

Neatsaukt 2006.gada 23.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 6.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts līdz š.g. 14.jūnijam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(117.saraksts)"

VSS-1691____________________________________

(A.Liepiņš, E.Ektermane)

Neatsaukt 2006.gada 23.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 8.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts līdz š.g. 14.jūnijam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
nekustamo īpašumu Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14"

VSS-1671____________________________________

(A.Straume, E.Ektermane)

Neatsaukt 2006.gada 23.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 24.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts līdz š.g. 1.augustam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumos
Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"""

VSS-1675
TA-1465
____________________________________

(A.Straume, E.Ektermane)

Neatsaukt 2006.gada 23.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.45 28.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts š.g. 1.jūnijā iesniegts Valsts kancelejā (TA-1465).
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""

VSS-1676____________________________________

(A.Straume, E.Ektermane)

Neatsaukt 2006.gada 23.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.45 29.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts līdz š.g. 14.jūnijam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
49.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 9.jūlija noteikumu
Nr.250 "Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas "Attīstība"
Satversme" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1651____________________________________

(E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 23.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.45 31.§).
 
50.§
Likumprojekts "Par 1996.gada starptautisko konvenciju par atbildību un
kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru"

VSS-867____________________________________

(J.Maršāns, E.Ektermane)
Atsaukt 2006.gada 29.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 42.§).
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Olaines cietums"
Olainē, Rīgas ielā 10, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1656____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 23.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 46.§).
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Pārlielupes cietums"
Jelgavā, Garozas ielā 31, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1657____________________________________

(E.Ektermane)

Atsaukt 2006.gada 23.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 47.§).
 

Izskatāmais tiesību akta projekts

53.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo
teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu""

VSS-341
TA-1383 ____________________________________

 (K.Kinča, J.Piešiņš, I.Juhansone, E.Ektermane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības izteiktos iebildumus, sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju izveidot darba grupu, kas noteiktā kārtībā sagatavotu priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu";
2.2. likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību