Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

 

Rīgā

Nr. 33

2007.gada 23.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-
Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Vanaga

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja


O.Magone

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


I.Liepa

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

M.Lāce

Sabiedrisko pakalpojumu reglulēšanas komisijas nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītājs

J.Stepiņš

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās
vietā - Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījums Karatiesu likumā"

VSS-1241____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Latvijas
Transatlantisko organizāciju (LATO) starptautisko projektu īstenošanā"

VSS-1242____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Valsts ģeodēziskā tīkla klasifikators"

VSS-1243____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumos
Nr.452 "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-1230____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un
Moldovas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās
un tehniskās sadarbības jautājumos"

VSS-1231____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 27.marta rīkojuma
Nr.203 ''Par darbdienu pārcelšanu'' atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1232____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§

Rīkojuma projekts "Par darbdienu pārcelšanu"

VSS-1233____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojumā
Nr.571 "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007. - 2016.gadam""

VSS-1234____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"

VSS-1235____________________________________

(I.Gailīte, A.Cinis, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā"

VSS-1236____________________________________

(I.Gailīte, A.Cinis, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju nodošanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1237____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Valsts nekustamā īpašuma
vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"

VSS-1238____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos
Nr.72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu""

VSS-1239____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldības savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos
Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus""

VSS-1240____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos
Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

VSS-1228____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldības savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos
Nr.121 "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo
pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei""

VSS-1229____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldības savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par III kategorijas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkošanu Liepājā"

VSS-1220____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biļešu un citu braukšanas dokumentu
obligātajiem rekvizītiem starptautiskajos pasažieru pārvadājumos"

VSS-1221____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Pasta likums"

VSS-1222____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, J.Maršāns, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti"

VSS-1223____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem atļauju gaisa kuģu lidojumu
drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecībai, ierīkošanai un izvietošanai"

VSS-1224____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu"

VSS-1219____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos
Nr.774 "Kontaktpersonu primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes
un medicīniskās novērošanas kārtība"

VSS-1225____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

VSS-1226____________________________________

(I.Gailīte, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"

VSS-1227____________________________________

(I.Gailīte, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

VSS-1244____________________________________

(I.Gailīte, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par kuģa "Antonija" atsavināšanu"

VSS-1218____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

28.§

Noteikumu projekts "Bērna drošības prasības, kuras
jāievēro publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās"

VSS-207____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2007.gada 8.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.6 6.§).
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-208____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2007.gada 8.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.6 7.§).
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasta, radio, televīzijas un citu
plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanu valsts apdraudējuma gadījumā"

VSS-239____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2007.gada 8.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.6 28.§).
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

VSS-234____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2007.gada 8.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.6 37.§).
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas
kārtību par atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai"

VSS-231____________________________________

(D.Lucaua, G.Veismane)

Neatsaukt 2007.gada 8.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.6 48.§) un Zemkopības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā attiecīgus priekšlikumus.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

33.§

Par Valsts sekretāru 2007.gada 26.jūlija sanāksmes protokollēmuma
(prot. Nr.29 44.§) izpildi

SAN-2616 ____________________________________

(A.Loskutovs, M.Bičevskis, I.Zalpētere, I.Alliks, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegto informāciju par Valsts sekretāru 2007.gada 26.jūlija sanāksmes protokollēmumā (prot. Nr.29 44.§) "Likumprojekts "Interešu konflikta novēršanas likums"" dotā uzdevuma izpildi.
2. Atbalstīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumu, ka protokollēmumā dotā uzdevuma izpildei Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā:
2.1. grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", ietverot izmaiņas, kas nepieciešamas, lai novērstu spēkā esošajā likumā praksē konstatētās pretrunas;
2.2. koncepciju par valsts un pašvaldību institūciju vadītāju atbildību iekšējās kontroles pasākumu veikšanā un, ja nepieciešams, citiem konceptuāliem jautājumiem.
 
34.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Norvēģijas
Karalistes Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par militāro sadarbību"

TA-2206 ____________________________________

(I.Puikevica-Puikevska, J.Vikmane, M.Bičevskis, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
35.§
Informatīvais ziņojums par tiesisko regulējumu dopinga vielu aprites ierobežošanas
jomā atbilstoši Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā 8.pantam

VSS-469
TA-2021 ____________________________________

(E.Šneps, A.Straume, M.Bičevskis, I.Zalpētere, B.Pētersone, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 3.punkta redakciju atbilstoši Valsts sekretāru sanāksmē lemtajam;
2.2. svītrot no informatīvā ziņojuma 1.sadaļas pirmās rindkopas vārdus "tai skaitā muitas un policijas darbības";
2.3. pievienot projektam Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētos saskaņojumus;
2.4. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu, kā arī šī protokollēmuma 2.3.apakšpunktā minētos saskaņojumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetenci""

VSS-689
TA-1977 ____________________________________

(I.Liepa, I.Alliks, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Labklājības ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums"

VSS-688
TA-1979 ____________________________________

(I.Liepa, I.Alliks, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Labklājības ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Informatīvais jautājums

38.§

Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

SAN-2682____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kontroles sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts kontrolē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību