Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr. 27

2008.gada 10.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Grafa

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja
vietā - valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītājs


V.Krievāns

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītāja


E.Kirilova

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpildītāja


J.Strīķe

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurora pienākumu izpildītāja

S.Kerno

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

I.Erģe

Ministru prezidenta biroja vadītājs

J. Radzevičs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Egle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:15

 

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9b,
saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1176____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

VSS-1177____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības
jautājumos izstrādes, apstiprināšanas un pārstāvēšanas kārtība"

VSS-1205____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Satversmes aizsardzības biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Instrukcijas projekts "Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos
un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība"

VSS-1206____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ārlietu ministrijai instrukcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Satversmes aizsardzības biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par instrukcijas projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes
sniedz informāciju par šķēršļiem brīvai preču apritei iekšējā tirgū"

VSS-1201____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgas rajona Ādažu novadā,
Kadagā, Kadaga 15 nodošanu privatizācijai"

VSS-1202____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama privatizācija
ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi"

VSS-1203____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos
Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai""

VSS-1204____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
9.§
Informatīvais ziņojums par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta modernizāciju
un kapacitātes palielināšanu ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu jomā

VSS-1196____________________________________

(J.Šnore, E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas
sistēmas (AFIS) uzturēšanas un izmantošanas noteikumi"

VSS-1197____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos
Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""

VSS-1198____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā"

VSS-1199____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 10.augusta rīkojumā
Nr.407 "Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām""

VSS-1200____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Banku augstskolai slēgt
iepirkuma līgumu par telpu ilgtermiņa nomu"

VSS-1185____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknē, Varoņu ielā 11a,
saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

VSS-1186____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

VSS-1178____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""

VSS-1179____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

VSS-1180____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

VSS-1181____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasta, radio, televīzijas un citu
plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanu valsts apdraudējuma gadījumā"

VSS-1182____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

VSS-1183____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos
Nr.157 "Kārtība kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""

VSS-1184____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz valsts budžetu un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 11.jūlijam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas
līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība"

VSS-1215____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas
attīstības koncepcijas projekts laika posmam no 2009. līdz 2013.gadam

VSS-1187____________________________________

(R.Bluķis, E.Ektermane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos
Nr.129 "Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem""

VSS-1207____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas
"Vides politikas integrācijas programma Latvijā" apakšprojekta iesniegumu atklāta konkursa
"Vides tehnoloģijas un ekoinovācija" nolikums"

VSS-1208____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

VSS-1209____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošās
valsts meža zemes Rāznas nacionālajā parkā nodošanu Vides ministrijai"

VSS-1210____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

VSS-1211____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par bateriju un akumulatoru
ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju"

VSS-1212____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos
Nr.139 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu
lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu""

VSS-1213____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"

VSS-1214____________________________________

(R.Bluķis, E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Koncepcijas projekts par uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas
sistēmas izveidi Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs

VSS-1188____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu valsts aģentūras
"Valsts Zivju resursu aģentūra" valdījumā"

VSS-1189____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma
"Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības""

VSS-1190____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos
Nr.637 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku""

VSS-1191____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par programmas "Biodegvielas ražošana
un lietošana Latvijā (2003 - 2010)" īstenošanu 2007.gadā

VSS-1192____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 19.decembra rīkojumā
Nr.800 "Par programmu "Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā (2003 - 2010)"""

VSS-1193____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto
organismu aprites likumā"

VSS-1194____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
40.§
Noteikumu projekts "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"

VSS-1195____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Informatīvais ziņojums par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu visu
izglītības iestāžu, skolotāju un skolēnu reģistru integrāciju vienotā sistēmā,
un darba slodžu un skolēnu skaita atbilstību normatīvo aktu prasībām

VSS-1217____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Ektermane, G.Veismane)

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos
Nr.764 "Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums""

VSS-1216____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

43.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Aizkraukles rajonā, Mazzalves pagastā,
pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

VSS-760____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 17.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.16 28.§).
 
44.§
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"

VSS-1772____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2007.gada 6.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.48 18.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

45.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas,
uzturēšanas un darbības kārtību, kā arī kārtību, kādā nodrošināma valsts informācijas
sistēmas funkcionalitāte integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros, izmantojot valsts
informācijas sistēmu savietotāju"

VSS-1744
TA-1750 ____________________________________

(V.Krievāns, V.Ķeņģis, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, R.Bluķis, L.Straujuma,
A.Ļubļina-Goldmane, G.Veismane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt līdz grozījumu "Valsts informācijas sistēmu likumā" pieņemšanai Saeimā un to spēkā stāšanos.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam:
2.1. noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā, pievienojot starpinstitūciju saskaņošanas protokolu, noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
46.§
Noteikumu projekts "Dzimumu līdztiesības padomes nolikums"

VSS-446
TA-1749 ____________________________________

(K.Petermanis, L.Straujuma, M.Bičevskis, J.Strīķe, I.Lāce, R.Bluķis, A.Ploriņš,
B.Pētersone, E.Rinkēvičš, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentam nosūtīt Valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgajiem dalībniekiem izvērtēšanai apkopoto informāciju par Ministru prezidenta un iestāžu izveidotajām padomēm.
3. Labklājības ministrijai:
3.1. noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar noteikumu projekta 5.punktā minētajām institūcijām;
3.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Informatīvie jautājumi

47.§

Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-1907 ____________________________________

(A.Ploriņš, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Veselības ministrijā.
 
48.§
Ziņojums par rezultatīvo rādītāju pamatnostādnēm
____________________________________

(M.Bičevskis, J.Strīķe, M.Gruškevics, A.Liepiņš, M.Krieviņš, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas valsts sekretāra M.Bičevska sniegto informāciju par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnēm 2008. - 2013. gadam, kā arī sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
 
49.§
Par valsts aģentūru sniegtajiem maksas pakalpojumiem
____________________________________

(J.Bundulis, A.Ploriņš, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sniegto informāciju par saskaņoto viedokli (MKK 30.06.2008 protokols Nr.21 4.§ 2.1.apakšpunkts) jautājumā par valsts aģentūru sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:20

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību