Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr. 33

2008.gada 21.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Skuja

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietnieks


A.Zabašta

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītājs


J.Asars

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpildītājs


A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

I.Erģe

Ministru prezidenta biroja vadītājs

J. Radzevičs

Konkurences padomes departamenta direktors

M.Spička

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība"

VSS-1404____________________________________

(E.Ektermane, I.Zalpētere, B.Pētersone, G.Veismane)
1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai sagatavot anotāciju un līdz š.g. 25.augustam plkst.9.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija lūgs Latvijas Jaunatnes padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1405____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija lūgs Latvijas Jaunatnes padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts,
lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni"

VSS-1406____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija lūgs Latvijas Jaunatnes padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

VSS-1408____________________________________

(E.Ektermane, S.Zvidriņa, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu"

VSS-1409____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, A.Matīss, B.Pētersone, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas II sadaļas 3. un 4.puktam un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 22.augustam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu
prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām"

VSS-1394____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 5.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

VSS-1395____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda
un Pasaules Bankas pilnvarnieku gada sanāksmē Vašingtonā 2008.gada 10.-13.oktobrī"

VSS-1396____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 18A,
Iecavā, Bauskas rajonā, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1417____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa
pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi
un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam"

VSS-1418____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
11.§
Informatīvais ziņojums par civilās aizsardzības aizsargbūvju turpmāko izmantošanu

VSS-1419____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 27.marta rīkojumā
Nr.157 "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas Republikas
un Baltkrievijas Republikas Apvienotajā tūrisma komitejā""

VSS-1420____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos
Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""

VSS-1421____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos
Nr.618 "Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi""

VSS-1422____________________________________

(E.Ektermane, D.Lucaua, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada
27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

VSS-1423____________________________________

(E.Ektermane, D.Lucaua, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Noziedzīgo nodarījumu novēršanas,
atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums"

VSS-1424____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
17.§
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada
22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 45.§) "Informatīvais ziņojums
"Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās""
5.punktā dotā uzdevuma izpildi"

VSS-1401____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.1.1.2.aktivitāti "Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību
aprīkojuma modernizācija ieslodzījumu vietās""

VSS-1402____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

VSS-1403____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai
valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Ēveles ielā 2"

VSS-1400____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 2.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos
Nr.851 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku ģimenēm""

VSS-1410____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos
Nr.274 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus""

VSS-1411____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.445 "Pasta noteikumi""

VSS-1407____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm dienesta šaujamieroču nēsāšanas un glabāšanas noteikumi"

VSS-1397____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Administratīvās apgabaltiesas, Administratīvās rajona
tiesas un tās tiesu namu, Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Siguldas tiesu darbības teritorijām"

VSS-1398____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""

VSS-1399____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu""

VSS-1425____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Teiču dabas rezervāta konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1426____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos
Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai
darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""

VSS-1427____________________________________

(E.Ektermane, G.Puķītis, B.Pētersone, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas II sadaļas 3. un 4.puktam un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 22.augustam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome un biedrība "Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
30.§
Informatīvais ziņojums par atbalsta un informācijas pasākumiem, lai veicinātu, ka mazie
un vidējie komersanti un ļoti mazie komersanti jau preces (produkta) izstrādes posmā
ievērotu vides aizsardzības principus un sagatavotos turpmāku normatīvo aktu ieviešanai
ekodizaina jomā atbilstoši Eiropas Savienības nosacījumiem

VSS-1428____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Vides ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos
Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""

VSS-1429____________________________________

(E.Ektermane, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

VSS-1430____________________________________

(E.Ektermane, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.aprīļa rīkojumā
Nr.249 "Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā""

VSS-1431____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija"

VSS-1412____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

VSS-1413____________________________________

(E.Ektermane, D.Lucaua, B.Pētersone, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai sagatavot anotāciju un līdz š.g. 25.augustam plkst.9.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos
Nr.237 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām
vielām un barības nekaitīguma prasībām""

VSS-1414____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
3.aprīļa noteikumos Nr.158 "Valsts ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi""

VSS-1415____________________________________

(E.Ektermane, D.Lucaua, B.Pētersone, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši anotācijas II sadaļas 3. un 4.puktam un precizēto paskaidrojuma rakstu līdz š.g. 22.augustam plkst.15.00 elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
3. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos
Nr.268 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai,
lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtība, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem""

VSS-1416____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.septembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

39.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.septembra rīkojumā
Nr.574 "Par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam ekspertu foruma izveidi""

VSS-281____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 7.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.6 29.§).
 
40.§
Informatīvais ziņojums par projekta "Rail Baltica" īstenošanu

VSS-277____________________________________

(N.Freivalds, G.Veismane)

Neatsaukt 2008.gada 7.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.6 32.§), ņemot vērā, ka informatīvā ziņojuma projekts divu nedēļu laikā tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-279____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 7.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.6 34.§).
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada
19.septembra noteikumos Nr.776 ''Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība''"

VSS-264____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 7.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.6 51.§).
 
43.§
Aktualizētā Vides ministrijas darbības stratēģija 2007.-2009.gadam

VSS-265____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 7.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas darbības stratēģijas projektu (prot. Nr.6 52.§).
 
44.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, kā arī
traktortehnikas vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un
traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

VSS-276____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 7.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.6 63.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

45.§

Noteikumu projekts "Naudas soda par Konkurences likuma 11.panta
pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem noteikšanas kārtība"

VSS-925
TA-2374 ____________________________________

(A.Matīss, S.Mertena, E.Ektermane, M.Spička, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minētajam;
2.2. precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.3. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai, izstrādājot grozījumus Konkurences likumā, sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamās izmaiņas Konkurences likumā, lai nodrošinātu Administratīvo sodu likumprojekta koncepcijas izpildi (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 28.jūlija rīkojumu Nr.568);
2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra
noteikumos Nr.811 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums""

VSS-283
TA-1470 ____________________________________

(J.Citskovskis, E.Ektermane, S.Mertena, G.Veismane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas izteikto viedokli, atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

VSS-133
TA-2385 ____________________________________

(G.Veismane)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
Tieslietu ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par likumprojekta turpmāko virzību.
 
48.§
Likumprojekts "Informācijas atklātības likums"

VSS-881
TA-1074 ____________________________________

(A.Lācis, E.Kušners, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. precizēt likumprojekta anotāciju paredzot, ka likumprojekta īstenošanai papildus valsts budžeta līdzekļi nav nepieciešami;
2.2. likumprojektu un precizēto anotāciju sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, ņemot vērā Valsts sekretāru š.g. 17.aprīļa sanāksmes protokola Nr.16 68.paragrāfa 3.punktā noteikto.
 
49.§
Par likuma "Par pašvaldībām" pārejas noteikumu 22.punkta
otrajā teikumā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildes nodrošināšanu

SAN-2802
SAN-2898
____________________________________

(L.Straujuma, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, G.Veismane)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Tieslietu ministrijai savstarpēji saskaņot jautājumu par institūciju, kura ir atbildīga par likuma "Par pašvaldībām" pārejas noteikumu 22.punkta otrajā teikumā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildes nodrošināšanu, un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai ar Tieslietu ministriju saskaņotu informāciju iesniegt Valsts kancelejā.
 

Informatīvie jautājumi

50.§

Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2421 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ārlietu ministrijā.
 
51.§
Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2408 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Latviešu valodas apguves valsts aģentūrā.
 
52.§
Par dalību darba grupā
____________________________________

(E.Ektermane, D.Lucaua, G.Veismane)

Ņemot vērā, ka tiek veidota darba grupa ar nekustamā īpašuma privatizāciju un apsaimniekošanu kāpu joslā saistīto jautājumu risināšanai, kuru vadīt ir piekritis reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, attiecīgajiem valsts sekretāriem izzināt ekonomikas ministra, satiksmes ministra, tieslietu ministra, vides ministra un zemkopības ministra viedokli par iespējamo dalību minētajā darba grupā un informāciju līdz š.g. 25.augustam iesniegt Valsts kancelejā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību