Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.39

2008.gada 2.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Vanaga

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītājs


J.Jansons

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītājs


J.Asars

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpidītājs


 A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas vadītāja
pienākumu izpildītājs


J.Stepiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

I.Erģe

Ministru prezidenta biroja vadītājs

J. Radzevičs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Egle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 11. janvāra rīkojumā Nr.8 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un
ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārzemēs 2008.gadā""

VSS-1632
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgumu par diplomātisko
vai konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu nodarbinātību"

VSS-1650
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Informatīvais ziņojums par valsts finanšu līdzekļu ieguldījumu pašvaldību nekustamajos īpašumos nodošanu pašvaldībām

VSS-1621
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

VSS-1642
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1643
____________________________________

(E.Dreimane, J.Stepiņš, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

VSS-1644
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemesgabala
"Valsts mežs – 9664", Kocēnu pagasts, Valmieras rajons"

VSS-1645
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala "Jaunbēči", Zalves pagasts, Aizkraukles rajons, nodošanu privatizācijai"

VSS-1646
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"

VSS-1647
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Valsts meži", Plāņu pagasts, Valkas rajons"

VSS-1648
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (36.saraksts)"

VSS-1622
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 "Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumentaun Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas,
uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība""

VSS-1623
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Malienas ielā 13, Alūksnē, pārdošanu"

VSS-1624
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos
Nr.749 "Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību""

VSS-1625
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Iekšlietu ministrijas sporta centrs" reorganizāciju"

VSS-1649
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 13,
Liepājā,nodošanu Liepājas Universitātes valdījumā"

VSS-1639
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā,nodošanu Banku augstskolas valdījumā"

VSS-1640
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu"

VSS-1618
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
19.§
Likumprojekts "Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu"

VSS-1619
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par bezdarbnieka stipendijām profesionālās apmācības,
pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā"

VSS-1620
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos,
pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu"

VSS-1641
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

VSS-1634
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Probācijas programmu licencēšanas komisijas nolikums"

VSS-1626
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos
Nr.680 "Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas precēm, to komplektējošām daļām,
rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro pievienotās vērtības nodokļa piecu procentu likmi""

VSS-1635
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.158 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām
pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas, kā arī prasības pārtikas piedevu marķējumam""

VSS-1636
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.334 "Noteikumi par pārtikas piesārņojumu
un prasībām kodīgas ķīmiskās vielas saturošas pārtikas iepakojumam un marķējumam""

VSS-1637
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"

VSS-1638
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumos
Nr.92 "Noteikumi par valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs"" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1633
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""

VSS-1627
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam
"Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana" aktivitātei
"Lauksaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana""

VSS-1628
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
31.§
Noteikumu projekts "Valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrācijas kārtība"

VSS-1629
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos Nr.86 "Pārtikas padomes nolikums""

VSS-1630
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Pārtikas padomi""

VSS-1631
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalsts apmācībām un konsultācijām pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

VSS-512
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 14.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 19.§).
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

VSS-508
____________________________________

(G.Veismane)

Neatsaukt 2008.gada 13.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.11 3.§), ņemot vērā, ka likumprojekts līdz š.g. 3.novembrim tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

36.§

Likumprojekts "Paziņošanas likums"

VSS-508
TA-2491 ____________________________________

(S.Mertena, J.Briede, M.Bičevskis, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. izvērtēt likumprojekta 1.pantā ietverto terminu "iestāde" un "privātpersona" definējuma nepieciešamību un atbilstību Valsts pārvaldes jomu regulējošajiem likumiem;
2.2. precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieka atzinuma 2., 3. un 4.apakšpunktā minētajam;
2.3. precizēto likumprojektu atkārtoti saskaņot ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.4. saskaņoto likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-508
TA-2490 ____________________________________

(I.Gratkovska, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Iesniegto likumprojektu tālākai izskatīšanai nevirzīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
 

Informatīvie jautājumi

38.§

Par virzības apturēšanas periodu Veselības ministrijas izstrādātajam
Ministru kabineta noteikumu projektam "Higiēnas prasības solāriju pakalpojumu sniegšanai"

VSS-508
TA-2490 ____________________________________

(A.Matīss, G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 18.septembra vēstulē Nr.61-1-9025 ietverto informāciju, atzīmēt, ka 2008.gada 21.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (VSS-375) noteikts apturēšanas periods līdz 2008.gada 19.decembrim.
 
39.§
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos
Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""

VSS-508
TA-2490 ____________________________________

(A.Matīss, G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 17.septembra vēstulē Nr.61-1-8970 ietverto informāciju, atzīmēt, ka 2008.gada 5.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (VSS-1026) noteikts apturēšanas periods līdz 2008.gada 17.decembrim.
 
40.§
Par plānotajām valsts pārvaldes audita politikas izmaiņām

VSS-508
TA-2490 ____________________________________

(M.Bičevskis, A.Ploriņš, S.Zvidriņa, I.Zalpētere, G.Puķītis, A.Matīss, M.Gruškevics, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas valsts sekretāra M.Bičevska sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par plānotajām valsts pārvaldes audita politikas izmaiņām.
 
41.§
Par Eiropas Savienības Struktūrfondu tiesību aktu projektu juridisko noformējumu izskatīšanai Ministru kabinetā

VSS-508
TA-2490 ____________________________________

(M.Bičevskis, A.Antonovs, E.Dreimane, E.Upīte, M.Tapiņa, J.Šnore, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju un jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot saskaņotus priekšlikumus par Eiropas Savienības Struktūrfondu tiesību aktu projektu juridisko noformējumu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:30

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību