Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.47

2008.gada 27.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

G.Jegermanis

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Reimanis

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītājs


J.Jansons

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja vietniece


A.Skolmeistere

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpidītājs


 A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

I.Erģe

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Ministru prezidenta biroja vadītājs

J. Radzevičs

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:20

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas/Partnerattiecības mieram Trasta fondā Gruzijai"

VSS-1932
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Deleģētās sadarbības īstenošanas kārtība"

VSS-1933
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1887
____________________________________

(M.Bičevskis, M.Badovskis, M.Lazdovskis, G.Puķītis, G.Veismane)

Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, likumprojektu neizsludināt.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1888
____________________________________

(M.Bičevskis, M.Badovskis, M.Lazdovskis, G.Puķītis, G.Veismane)

Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, noteikumu projektu neizsludināt.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums""

VSS-1889
____________________________________

(M.Bičevskis, M.Badovskis, M.Lazdovskis, G.Puķītis, G.Veismane)

Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, noteikumu projektu neizsludināt.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu"

VSS-1890
____________________________________

(M.Bičevskis, M.Badovskis, M.Lazdovskis, G.Puķītis, G.Veismane)

Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, noteikumu projektu neizsludināt.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""

VSS-1891
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-1892
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
9.§
Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu projekts 2010.–2016.gadam

VSS-1893
____________________________________

(S.Zvidriņa, A.Stucka, G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras nolikums"

VSS-1894
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 4.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību"

VSS-1895
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 4.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.maija rīkojumā Nr.220 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1896
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Ziedi", Suntažu pagasts, Ogres rajons"

VSS-1897
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Īras", Ugāles pagasts, Ventspils rajons"

VSS-1898
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Brīvais", Salaspils lauku teritorija, Salaspils novads, Rīgas rajons"

VSS-1899
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" nodošanu privatizācijai"

VSS-1900
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (196.saraksts)"

VSS-1901
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (195.saraksts)

VSS-1902
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1903
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1904
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

VSS-1905
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Pusgaldiņi", Kabiles pagasts, Kuldīgas rajons"

VSS-1906
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala "Mežs", Viesītes lauku teritorija, Viesīte ar lauku teritoriju, Jēkabpils rajons"

VSS-1907
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu Tārgales pagasts, Ventspils rajons"

VSS-1908
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētus zemesgabalus, Tārgales pagasts, Ventspils rajons"

VSS-1909
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība", Līksnas pagasts, Daugavpils rajons"

VSS-1910
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Lejiņas 1" Padures pagastā, Kuldīgas rajonā"

VSS-1911
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Valsts nodevas par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās apmēra noteikšanas, maksāšanas un atvieglojumu kārtība"

VSS-1912
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
29.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"

VSS-1941
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.251 "Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi""

VSS-1942
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

VSS-1943
____________________________________

(M.Lazdovskis, M.Bičevskis, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 5.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadību"

VSS-1944
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

VSS-1945
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem"

VSS-1946
____________________________________

(Z.Miezaine, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" un sabiedriskā labuma fonds AB.LV sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem"

VSS-1947
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Koncepcijas projekts par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm uzturdevas kompensāciju

VSS-1915
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1916
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama publiskas vietas novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu glabāšana un publiskošana"

VSS-1917
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2009./2010.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

VSS-1939
____________________________________

(S.Zvidriņa, A.Ploriņš, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1940
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
41.§
Noteikumu projekts "Par Igaunijas Iekšlietu ministrijas, kas darbojas kā Vadošā iestāde, Sertifikācijas iestāde un Revīzijas iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam CCI No. 2007 CB 163 PO 050 vadību un ieviešanu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros"

VSS-1913
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"

VSS-1914
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Sabiedriskās politikas centrs "Providus" un biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

VSS-1918
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas kārtības izstrādei"

VSS-1919
____________________________________

(M.Bičevskis, M.Lazdovskis, U.Reimanis, G.Puķītis, G.Veismane)

Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, rīkojuma projektu neizsludināt.
 
45.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju, tam nosakāmās prasības un to uzraudzību"

VSS-1920
____________________________________

(J.Bunkšs, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Komisijas 2003.gada 24.septembra Regulu (EK) Nr.1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju"

VSS-1921
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P33 Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs posma km 25,3–35,5 rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1922
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 Tīnūži–Viskaļi–Koknese posma Viskaļi–Koknese būvniecības projekta īstenošanai"

VSS-1923
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma Ploski–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1924
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza–Nirza rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1925
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10, Olainē, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-1931
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-1926
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

VSS-1927
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.marta rīkojumā Nr.135 "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu""

VSS-1928
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņota ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" pamatkapitālā"

VSS-1929
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņota ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijas – nodibinājuma "Bērnu slimnīcas fonds" bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"

VSS-1930
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņota ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
57.§
Noteikumu projekts "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"

VSS-1934
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Rīgas rajonā, Saulkrastos, Ainažu ielā 15A"

VSS-1935
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""

VSS-1936
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
60.§
Noteikumu projekts "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

VSS-1937
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
61.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju"

VSS-1938
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
62.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūtā manta nododama valsts īpašumā"

VSS-1948
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
63.§
Noteikumu projekts "Politisko organizāciju (partiju) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība"

VSS-1949
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Sabiedriskās politikas centrs "Providus" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
64.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem)"

VSS-1950
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Sabiedriskās politikas centrs "Providus" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

65.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija rīkojumā Nr.417 "Par Latvijas ārpolitikas pamatnostādnēm 2006.–2010.gadam""

VSS-812
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Neatsaukt 2008.gada 24.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.17 2.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts š.g. 26.novembrī iesniegts Valsts kancelejā (TA-3648).
 
66.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Latvijas ārpolitikas pamatnostādnēs 2006.–2010.gadam"

VSS-813
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Neatsaukt 2008.gada 24.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.17 3.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts š.g. 26.novembrī iesniegts Valsts kancelejā (TA-3647).
 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

VSS-840
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 8.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 21.§).
 
68.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

VSS-841
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 8.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 22.§).
 
69.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Limbažu rajonā, Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijā "Krupji" saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"

VSS-972
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2008.gada 14.novembra vēstulē Nr.3-06/5805 minēto, neatsaukt 2008.gada 22.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.20 46.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 31.martam.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

VSS-854
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 8.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 30.§).
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos""

VSS-833
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 8.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.18 45.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

72.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm""

VSS-833
TA-3109 ____________________________________

(R.Beinarovičs, A.Dūdiņš, G.Puķītis, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Labklājības ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
73.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

VSS-833
TA-3232 ____________________________________

(R.Beinarovičs, I.Vjakse, E.Baldzēns, L.Vancāne, M.Bičevskis, M.Badovskis, M.Lazdovskis, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. likumprojektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Tiesībsargu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un atbilstoši panāktajai vienošanai precizēt to;
2.2. precizēto likumprojektu un starpinstitūciju sanāksmes protokolu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Informatīvie jautājumi

74.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

VSS-833
TA-3543 ____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts būvinspekcijā.
 
75.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

VSS-833
TA-3491 ____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Latviešu valodas apguves valsts aģentūrā.
 
76.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

VSS-833
TA-3523 ____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts tiesu ekspertīžu birojā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību