Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

25

2009.gada 2.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

J.Strīķe

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

I.Erģe

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Egle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:15

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gaujas NP mežs Salmiņi"
Liepas pagastā, Cēsu rajonā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

VSS-996
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§

Likumprojekts "Par nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses,
un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, ar ko groza tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumu"

VSS-979
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ārlietu ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu, rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa rīkojumā
Nr.254 "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Ganību dambī 26, nodošanu privatizācijai""

VSS-1011
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo kapitāla daļu nodošanu pārdošanai"

VSS-1012
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu licencēšanas komisiju"

VSS-1013
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par apbūvēta valsts zemesgabala "Karjers "Aiviekste"" Variešu pagastā, Jēkabpils rajonā, nodošanu privatizācijai"

VSS-1014
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

VSS-1021
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1022
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Konsultācijas bāze Oliņas" Plāņu pagastā, Valkas rajonā, pārdošanu"

VSS-1023
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-1024
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§

Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"

VSS-977
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
12.§
Likumprojekts "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

VSS-978
____________________________________

(I.Pētersone, A.Ploriņš, E.Dreimane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.–2013.gadā"

VSS-999
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumu iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Darba devēju konfederācijas viedokli par rīkojuma projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Ornitoloģijas biedrība un nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā"

VSS-997
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 12.jūlija rīkojumā Nr.473 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

VSS-998
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Koncepcijas projekts "Par risinājumiem situācijās, kad uzņēmumam maksātnespējas gadījumā ir parāds pret privāto pensiju fondu"

VSS-1018
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos
Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1019
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos
Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju""

VSS-1020
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem"

VSS-1015
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""

VSS-1016
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem"

VSS-1017
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

VSS-1001
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana"

VSS-1002
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra rīkojumā
Nr.814 "Par nacionālo normatīvo aktu pieejamības veicināšanu un elektronisko versiju autentiskuma atzīšanu""

VSS-1003
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos
Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""

VSS-1004
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu"

VSS-1005
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu"

VSS-1006
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu"

VSS-1007
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Adresācijas sistēmas noteikumi"

VSS-1008
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lielbērze" Auru pagastā,
Dobeles rajonā, nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

VSS-1000
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumos
Nr.95 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes
"Vides aizsardzība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

VSS-1009
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumos
Nr.94 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes
"Ilgtspējīga attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

VSS-1010
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai"

VSS-980
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos
Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

VSS-981
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos
Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-982
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos
Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-983
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos
Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-984
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-985
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos
Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-986
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes un personas, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles"

VSS-987
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos
Nr.874 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""

VSS-988
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumu
Nr.216 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība krējuma,
sviesta vai augsta tauku satura sviesta iegādei par pazeminātām cenām" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-989
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos
Nr.554 "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem
un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""

VSS-990
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos
Nr.842 "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un
šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību""

VSS-991
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" īpašumā esošo būvi"

VSS-992
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Likumprojekts "Par Eiropas Konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību"

VSS-993
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas kinoloģiskā federācija" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos
Nr.97 "Piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība""

VSS-994
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar
Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
48.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās"

VSS-995
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.435 "Par koncepciju "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā"""

VSS-1025
____________________________________

(E.Dreimane)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumu iesniegt līdz š.g. 7.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Biķernieku kompleksā sporta bāze" nodošanu privatizācijai"

VSS-2018
____________________________________

(A.Matīss, E.Dreimane, G.Veismane)

Neatsaukt 2008.gada 12.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.49 5.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts līdz š.g. 16.jūlijam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētus zemesgabalus
"Valstij piekritīgā zeme (pierob.josla)", Vecumu pagasts, Balvu rajons"

VSS-2020
____________________________________

(A.Matīss, E.Dreimane, G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 1.jūlija vēstulē Nr.233.1-5-6866 minēto, neatsaukt 2008.gada 12.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.49 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 10.jūlijam.
 
52.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumā
Nr.134 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""

VSS-2037
____________________________________

(A.Matīss, E.Dreimane, G.Veismane)

Neatsaukt 2008.gada 18.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.50 4.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts līdz š.g. 16.jūlijam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemesgabala "Valsts meži", Zvārtavas pagasts, Valkas rajons"

VSS-2045
____________________________________

(A.Matīss, E.Dreimane, G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 30.jūnija vēstulē Nr.233.1-5-6833 minēto, neatsaukt 2008.gada 18.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.50 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 31.jūlijam.
 
54.§
Informatīvais ziņojums par pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem

VSS-790
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 22.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.20 13.§).
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

VSS-2051
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane, G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas š.g. 19.jūnija vēstulē Nr.1-05/4876 minēto, neatsaukt 2008.gada 18.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.50 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 1.okrtobrim.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra rīkojumā
Nr.615 "Par mūsdienīgas akustiskās koncertzāles būvniecības projekta īstenošanu Rīgā""

VSS-2012
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 12.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.49 23.§).
 
57.§
Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijas projekts

VSS-2033
____________________________________

(A.Stucka, E.Dreimane, G.Veismane)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas š.g. 17.jūnija vēstulē Nr.1-03/4259 minēto, neatsaukt 2008.gada 12.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.49 37.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 31.augustam.
 
58.§
Likumprojekts "Elektronisko pakalpojumu likums"

VSS-2082
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 18.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.50 43.§).
 
59.§
Noteikumu projekts "Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība un tehniskās prasības to darbībai"

VSS-1997
____________________________________

(N.Freivalds, E.Dreimane, G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 12.jūnija vēstulē Nr.10-06/227 minēto, neatsaukt 2008.gada 12.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.49 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 1.oktobrim.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos
Nr.561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība""

VSS-1998
____________________________________

(N.Freivalds, E.Dreimane, G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 12.jūnija vēstulē Nr.10-06/227 minēto, neatsaukt 2008.gada 12.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.49 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 1.oktobrim.
 
61.§
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pasākumu plāna projekts 2010.-2012.gadam

VSS-1998
TA-1361 ____________________________________

(A.Gaile, M.Bičevskis, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. ņemot vērā Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas priekšlikumus, papildināt plāna projektu ar informāciju par plāna projektā iekļauto pasākumu finansējumu;
2.2. precizēto projektu atkārtoti saskaņot ar Finanšu ministriju;
3. Valsts kancelejai sagatavot precizēto rīkojuma projektu un plāna projektu izskatīšanai Ministru kabinetā pēc informatīvā ziņojuma par Invaliditātes likumprojekta finansiālo ietekmi izskatīšanas Ministru kabinetā.
 
62.§
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojumu sniegšanai"

VSS-1998
TA-2063 ____________________________________

(J.Feldmane, M.Lazdovskis, A.Ploriņš, M.Bičevskis, I.Dreģe, A.Teikmanis, S.Zvidriņa, G.Puķītis, I.Gratkovska, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija un Valsts kancelejas Juridiskais departaments uztur spēkā savus iebildumus.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 2. un 3. punktā minēto, kā arī svītrot noteikumu projekta 4.punktu, attiecīgi precizējot pārējo projekta saturu;
2.2. precizēto noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.3. pēc grozījumu Epidemioloģiskās drošības likumā pieņemšanas Saeimā precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
63.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

VSS-1998
TA-2113 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Tūrisma attīstības valsts aģentūrā.
 
64.§
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam
"Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā"

VSS-1998
TA-2113 ____________________________________

(A.Matīss, G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2009.gada 12.jūnija vēstulē Nr.432-1-6174 ietverto informāciju, atzīmēt, ka 2009.gada 16.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (VSS-627) noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2009.gada 7.septembrim.
 
65.§
Informatīvs jautājums

VSS-1998
TA-2113 ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Stepanova, N.Freivalds, M.Lazdovskis, E.Dreimane, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
 
66.§
Informatīvais ziņojums par Satiksmes ministrijas sagatavoto pozīciju par Komisijas paziņojumu Padomei,
Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai
"Vadlīnijas integrētai pieejai jūrniecības politikas jomā: ceļā uz labākas prakses izmantošanu integrētā jūrniecības
pārvaldībā un apspriedēs ar ieinteresētajām personām"

VSS-1998
TA-361 ____________________________________

(N.Freivalds, G.Veismane)

Latvijas nacionālo pozīciju izskatīt Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību