Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.16

2010.gada 22.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece valsts pārvaldes attīstības
un politikas koordinācijas lietāsB.Pētersone

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktors


M.Rāzna

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

M.Heislere-Celma

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja


I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Koncepcijas projekts par valsts mantas atsavināšanas funkcijas nodošanu valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra"

VSS-470
____________________________________

(B.Pētersone)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""

VSS-471
____________________________________

(M.Rāzna, B.Pētersone)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 22.novembra rīkojuma Nr.723 "Par privatizācijas līdzekļu novirzīšanu biznesa konferences "Global China Business Meeting" organizēšanai 2009.gada novembrī" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-472
____________________________________

(B.Pētersone)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība""

VSS-473
____________________________________

(I.Gailīte, L.Medina, A.Liepiņš, B.Pētersone)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""

VSS-474
____________________________________

(B.Pētersone)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.666 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-475
____________________________________

(I.Gailīte, L.Medina, A.Liepiņš, B.Pētersone)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Radošo savienību padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem un galvojumu sniegšana un uzraudzība"

VSS-490
____________________________________

(L.Medina, I.Gailīte, B.Pētersone)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"

VSS-491
____________________________________

(U.Lielpēters, B.Pētersone)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"""

VSS-492
____________________________________

(B.Pētersone)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi"

VSS-482
____________________________________

(B.Pētersone)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2010./2011.mācību gadā"

VSS-476
____________________________________

(B.Pētersone)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Radošo savienību padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
12.§
Elektronisko prasmju attīstības plāna projekts 2010.–2013.gadam

VSS-477
____________________________________

(B.Pētersone)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kurmenes izglītības un kultūras biedrība "Viļņi" sniegs atzinumu par plāna projektu.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

VSS-478
____________________________________

(B.Pētersone)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""

VSS-487
____________________________________

(B.Pētersone)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

VSS-483
____________________________________

(B.Pētersone)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Tiesībsarga biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka nodibinājums "Fonds Kopā" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""

VSS-484
____________________________________

(B.Pētersone)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā maksājama valsts nodeva par operācijām ar vekseļiem, un nodevas apmērs"

VSS-485
____________________________________

(B.Pētersone)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu notāru padomes un Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem"

VSS-486
____________________________________

(B.Pētersone)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu notāru padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-488
____________________________________

(B.Pētersone)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""

VSS-489
____________________________________

(B.Pētersone)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kartupeļu vēža izplatības ierobežošanas un apkarošanas kārtība"

VSS-479
____________________________________

(B.Pētersone)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai""

VSS-480
____________________________________

(B.Pētersone)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kartupeļu cistu nematožu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība"

VSS-481
____________________________________

(B.Pētersone)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).

Atsaucamie projekti

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

VSS-1483
____________________________________

(I.Gailīte, B.Pētersone)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2010.gada 14.aprīļa vēstulē Nr.3-06/1285 minēto, neatsaukt 2009.gada 15.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.augustam.

 

25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

VSS-1484
____________________________________

(I.Gailīte, B.Pētersone)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2010.gada 14.aprīļa vēstulē Nr.3-06/1285 minēto, neatsaukt 2009.gada 15.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.augustam.
 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

26.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"

TA-645 ____________________________________

(L.Medina, I.Gailīte, A.Teikmanis, L.Miezīte, B.Pētersone)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija, ņemot vērā arī Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcijā (Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa rīkojums Nr.206) atbalstītos risinājumus, sadarbībā ar Ārlietu ministriju izstrādās un noteiktā kārtībā iesniegs Ministru kabinetā Valsts oficiālo publikāciju likumprojektu, radot vienotu praksi spēkā esamībai un spēku zaudēšanai normatīvajiem aktiem, ar kuriem tiek apstiprināti starptautiskie līgumi.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemciems", Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-820 ____________________________________

(D.Zepa, M.Bičevskis, G.Federe, B.Pētersone)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
28.§
Noteikumu projekts "Higiēnas un nekaitīguma prasības pakalpojumam kosmētiskā iedeguma iegūšanai un šo prasību uzraudzības kārtība"

TA-2063 ____________________________________

(J.Bundulis, I.Gailīte, B.Pētersone)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minētajam;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc tā atkārtotas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece valsts pārvaldes attīstības
un politikas koordinācijas lietās
B.Pētersone

Skatīt darba kārtību