Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.37

2010.gada 23.septembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

J.Garisons

Ārlietu ministrijas direkcijas vadītāja - vēstniece

IJuhansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece

V.Gēme

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vietniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāra pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperte

A.Alksne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

VSS-1120
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Labklājības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Energoapgādes komersantu objektu tehniskās ekspluatācijas noteikumi"

VSS-1113
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1123
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem""

VSS-1124
____________________________________

(J.Pūce, L.Medina, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 4.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem""

VSS-1125
____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 4.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.666 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem""

VSS-1126
____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 4.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem""

VSS-1127
____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 4.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.699 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām""

VSS-1128
____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 5.aprīlim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.novemba noteikumos Nr.1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju""

VSS-1129
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Uzraudzības komitejas nolikums"

VSS-1114
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 4.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""

VSS-1115
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§
Koncepcijas projekts "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un valsts nodevu plānošanas, uzskaites un kontroles sistēmas pilnveidošanu"

VSS-1116
____________________________________

(A.Vilks, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 26, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1117
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

VSS-1112
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai""

VSS-1118
____________________________________

(E.Dreimane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Speciālo aviācijas darbu licencēšanas kārtība"

VSS-1122
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību apgaismojumā" nolikums"

VSS-1119
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1121
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""

VSS-1130
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Koncepcijas projekts "Informācijas par lobētājiem publiskās pieejamības nodrošināšana"

VSS-291
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2010.gada 21.septembra vēstulē Nr.1/8434 minēto, neatsaukt 2010.gada 4.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja koncepcijas projektu (prot. Nr.9 31.§) un pagarināt tās iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 15.oktobrim.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Latgales ielā 242B, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-291
TA-2392 ____________________________________

(J.Garisons, K.Lore, J.Balčūns, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. svītrot rīkojuma projekta 2.punktu un attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Rīgā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

VSS-291
TA-2357 ____________________________________

(L.Osīte, L.Medina, G.Kauliņš, K.Lore, K.Kinča, J.Pūce, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot rīkojuma projektu ar Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Ekolauks" Olaines pagastā, Olaines novadā"

VSS-291
TA-2440 ____________________________________

(A.Stašāne, E.Dreimane)

1. Atbalstīt Vides ministrijas 2010.gada 21.septembra vēstulē Nr.5.2-06/3583 piedāvāto jautājuma risinājumu.
2. Vides ministrijai rīkojuma projektu "Par nekustamajā īpašumā "Ekolauks" Olaines pagastā, Olaines novadā esošo būvju dāvinājumu" iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
24.§
Par finansējuma apguvi līdz 2010.gada 31.augustam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

VSS-291
TA-2440 ____________________________________

(E.Šadris, L.Straujuma, D.Lucaua, L.Sīka, V.Gēme, L.Medina, E.Dreimane)

1. Ministrijām un citām centrālajām iestādēm (turpmāk – ministrijas) līdz 2010.gada 29.septembrim atbildīgi izvērtēt situāciju līdz 2010.gada beigām un iesniegt Finanšu ministrijā precīzu informāciju par ministriju budžetā esošo un ar Ministru kabineta protokollēmumiem rezervēto finansējumu 1.mērķa Eiropas Savienības fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Šveices finansiālās palīdzības projektiem, kuru neplāno izlietot līdz 2010.gada beigām.
2. Ja plānots neapgūt ministriju budžetā esošo finansējumu, ministrijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pārdales pieprasījumus no ministriju budžeta uz 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00.programmu, šādu rīcību saskaņojot ar Finanšu ministriju.
3. Ministrijām, kurām ir nepieciešami papildu budžeta līdzekļi, kuras spēs tos izlietot vairāk nekā to budžetos un rezervēts 1.mērķa Eiropas Savienības fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Šveices finansiālās palīdzības projektu finansēšanai, līdz 2010.gada 29.septembrim informēt Finanšu ministriju par papildu līdzekļu apmēru sadalījumā pa aktivitātēm, un pēc saskaņošanas ar Eiropas Savienības fondu vadošo iestādi iesniegt Finanšu ministrijā papildu finansējuma pieprasījumus.
4. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.30 52.§) "Protokollēmuma projekts "Par iespējām palielināt likumā „par valsts budžetu 2010.gadam" noteikto apropriāciju, lai finansētu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektus" 3.punktu, pēc ministriju pieprasījumu saņemšanas un izvērtēšanas, Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt budžeta līdzekļu pārdales.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-291
TA-2563 ____________________________________

(J.Pūce, L.Straujuma, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ekonomikas ministrijā.
 
26.§
Par darbu ar ES budžeta pārskatu

VSS-291
TA-2563 ____________________________________

(I.Juhansone, L.Straujuma, D.Lucaua, L.Sīka, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:05

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību