Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.41

2010.gada 21.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece
L.Milenberga

 Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2011.-2014.gadam"

VSS-1218
____________________________________

(G.Veismane)

Ārlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmumu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1213
____________________________________

(D.Lucaua, G.Veismane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.252 "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība""

VSS-1214
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra rīkojuma Nr.768 "Par kārtību, kādā atzīstami ar kredītiestāžu internetbanku starpniecību veiktie maksājumi" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1215
____________________________________

(G.Freimane, G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, rīkojuma projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar budžetu līdzekļiem un plānotās darbības pārkāpumu mazināšanu"

VSS-1219
____________________________________

(Dž.Innusa, G.Puķītis, G.Veismane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""

VSS-1210
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

VSS-1211
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts""

VSS-1217
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas vienošanos par Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ieviešanu"

VSS-1216
____________________________________

(G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu, protokollēmumu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā"

VSS-1208
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu, protokollēmumu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1209
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmumu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-1212
____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma, D.Lucaua, G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

13.§

Informatīvais ziņojums par Valsts policijā konstatētajām Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām attiecībā uz izmeklēšanas tiesnešu savlaicīgu pieejamību un procesuālo dokumentu tulkošanu arī tajos kriminālprocesos, kuros noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona nav noskaidrota

VSS-432
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 1.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.13 16.§).
 
14.§
Noteikumu projekts "Bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtība"

VSS-1591
____________________________________

(G.Puķītis, G.Veismane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2010.gada 18.oktobra vēstulē Nr. 12-06/3911 minēto, neatsaukt 2009.gada 5.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikuma projektu (prot. Nr.42 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.decembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

15.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-1591
TA-2568 ____________________________________

(L.Medina, R.Rugēvica, M.Lazdovskis, G.Kauliņš, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Finanšu ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1591
TA-2758 ____________________________________

(D.Vilkaste, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēt noteikumu projekta 6.punktu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumā minēto;
2.3. precizēt anotāciju, ņemot vērā Zemkopības ministrijas atzinumā minēto;
2.4. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.253 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""

VSS-1591
TA-2666 ____________________________________

(L.Gurecka, I.Cine, M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. iestrādāt noteikumu projektā maksas pakalpojumu izcenojumu un saskaņot to ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
18.§
Likumprojekts "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm"

VSS-1591
TA-1520 ____________________________________

(E.Martinsons, U.Lielpēters, M.Lazdovskis, M.Gruškevics, G.Puķītis, G.Kauliņš, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Valsts sekretāru sanāksmē.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un citām iesaistītajām ministrijām atkārtoti izvērtēt likumprojektā iekļaujamās iestādes, nekustamā īpašuma objektus un likumprojekta aktualitāti. Attiecīgi precizēto likumprojektu un anotāciju, vai informāciju par virzību iesniegt Valsts kancelejā.
 

Informatīvie jautājumi

19.§

Informatīvais ziņojums Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" finansējuma apguvi 2010.gadā

VSS-1591
TA-2762 ____________________________________

(L.Straujuma, G.Kauliņš, E.Kārkla, J.Pūce, D.Rancāne, G.Puķītis, M.Lazdovskis, D.Lucaua, R.Beinarovičs, B.Pētersone, Dž.Innusa, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai nodrošināt tās pārziņā esošā darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” (turpmāk – 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte) projekta īstenošanai 2010.gadam piešķirtā valsts budžeta līdzekļu apguvi 358 317,00 latu apmērā.
3. Ekonomikas ministrijai nodrošināt tās pārziņā esošā 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta īstenošanai 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguvi 110 000,00 latu apmērā.
4. Iekšlietu ministrijai nodrošināt tās pārziņā esošo 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošanai 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguvi 2 137 367,00 latu apmērā.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt tās pārziņā esošo 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošanai 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguvi 314 157,00 latu apmērā.
6. Kultūras ministrijai nodrošināt tās pārziņā esošo 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošanai 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguvi 2 561 481,00 latu apmērā.
7. Labklājības ministrijai nodrošināt tās pārziņā esošo 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošanai 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguvi 1 978 171,00 latu apmērā.
8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai nodrošināt tās pārziņā esošo 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošanai 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguvi 3 265 630,00 latu apmērā.
9. Tieslietu ministrijai nodrošināt tās pārziņā esošo 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošanai 2010.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguvi 482 159,00 latu apmērā.
10. Zemkopības ministrijai nodrošināt tās pārziņā esošā 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošanai 2010.gadam piešķirtā valsts budžeta līdzekļu apguvi 1 492 241,00 latu apmērā.
11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai nodrošināt papildus valsts budžeta līdzekļu apguvi 18 165 928,00 latu apmērā 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros.
 
20.§
Par tiesību aktu projektu virzību Ministru kabinetā

VSS-1591
TA-2762 ____________________________________

(M.Lazdovskis, G.Kauliņš, L.Straujuma, L.Medina, G.Puķītis, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, izteiktās piezīmes un komentārus.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību