Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.46

2010.gada 9.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieka pienākumu izpildītāja

I.Soloveja

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-1442
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kirovas apgabala (Krievijas Federācija) administrācijas Vienošanās par ekonomisko sadarbību"

VSS-1445
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

VSS-1446
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""

VSS-1448
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika"

VSS-1449
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"

VSS-1447
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Veselības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""

VSS-1444
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība"

VSS-1436
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja, Drošības policijas, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta un Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pamatkapitāla daļu pārdošanu"

VSS-1437
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

VSS-1438
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos""

VSS-1439
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"

VSS-1440
____________________________________

(G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Konkurences padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

VSS-1441
____________________________________

(G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu notāru padomes viedokli par likumprojektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""

VSS-1443
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 20.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai"

VSS-1454
____________________________________

(D.Lucaua, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem"

VSS-1455
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un par bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un datu uzturēšanas maksas apmēru un maksāšanas kārtību"

VSS-1456
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksu par jaunās pārtikas riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu un tās maksāšanas kārtību"

VSS-1450
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

VSS-1451
____________________________________

(L.Medina, D.Lucaua, G.Veismane)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 20.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""

VSS-1452
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""

VSS-1453
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 20.decembrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 

Atsaucamie projekti

22.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"

VSS-517
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2010.gada 29.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.17 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.februārim.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīklu sistēmu"

VSS-645
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 27.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas ziņojumu (prot. Nr.21 14.§).
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts reģionālā autoceļa P122 Ventspils - Piltene posma 6,106. – 7,276. km nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1782
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas projektu (prot. Nr.48 14.§).
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļa V239 Sedas stacija – Strenči posma 2,842. – 3,845. km nodošanu Strenču novada Strenču pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1783
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas projektu (prot. Nr.48 15.§).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu posmu nodošanu Balvu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1784
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 17.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas projektu (prot. Nr.48 16.§).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus""

VSS-1046
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 2.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas projektu (prot. Nr.34 21.§).
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-604
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 20.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas projektu (prot. Nr.20 22.§).
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem""

VSS-1027
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 26.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas projektu (prot. Nr.33 36.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

30.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"

VSS-1027
TA-2966 ____________________________________

(Z.Matuzale, T.Zinovkina, D.Lucaua, M.Bičevskis, G.Ozoliņš, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai papildināt anotāciju ar informāciju par valstīm, kuras nepiemēro samaksu pirmreizējai uztura bagātinātāju reģistrācijai un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētās anotācijas saņemšanas.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku izmēģinājumā"

VSS-1027
TA-2967 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Straujuma, G.Ozols, M.lazdovskis, M.Bičevskis, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 2.punktu, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iebildumus attiecībā uz valsts nodevas apmēru, ja atļauja izmantot dzīvnieku izmēģinājumā tiek pieprasīta un izsniegta elektroniski;
2.2. papildināt anotāciju ar informāciju attiecībā uz iespēju paredzēt norēķinu kārtību ar kredītiestāžu internetbankas starpniecību veiktajiem maksājumiem;
2.3. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
32.§
Noteikumu projekts "Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas izsniegšanas, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanas (introdukcijas) un sugu populāciju atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) kārtība"

VSS-1027
TA-2785 ____________________________________

(D.Vilkaste, L.Medina, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

33.§

Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-1027
TA-3273 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts un pašvaldību iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Kultūras ministrijā.
 
34.§
Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektam par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (COM/2010/0473)

VSS-1027
TA-3273 ____________________________________

(I.Juhansone, M.Bičevskis, I.Pētersone, L.Straujuma, J.Pūce, D.Lucaua, M.Lazdovskis, G.Puķītis, I.Puikēvica-Puikevska, R.Šņuko, G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, par atbildīgo iestādi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektam par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (COM/2010/0473) noteikt Ekonomikas ministriju un kā līdzatbildīgās noteikt pārējās iesaistītās ministrijas.
2. Atzīmēt, ka Ekonomikas ministrijai ir atšķirīgs viedoklis pieņemtajā lēmumā un tas ir ietverts Ekonomikas ministrijas š.g. 7.decembra vēstulē Nr.511-24-12762.
 
35.§
Par 2010.gada 16.-17.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem

VSS-1027
TA-3273 ____________________________________

(I.Juhansone, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Ņemt vērā, ka par oficiālu dalībvalsts viedokli saziņā ar Eiropas Komisiju var tikt uzskatīta arī elektroniskā sarakste, ko Eiropas Komisija var izmantot kā argumentu potenciālas tiesvedības gadījumā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:00

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību