Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.49

2010.gada 30.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Pukevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

I.Juhansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

G.Ābele

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece
L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"

VSS-1508
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-1509
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 8A, Tukumā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1510
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

VSS-1511
____________________________________

(G.Kauliņš, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Personu apliecinošu dokumentu likums"

VSS-1513
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumu Nr.137 "Naturalizācijas pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1514
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2011.gada 10.janvārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Bauskas 1.vidusskolai"

VSS-1512
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

VSS-1505
____________________________________

(Dž.Innusa, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma autoceļš P32 – Viskāļi – Koknese 40,600. – 63,600,km rekonstrukcijai"

VSS-1506
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1024 "Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem"

VSS-1521
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1507
____________________________________

(G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1515
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"

VSS-1516
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

VSS-1517
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""

VSS-1518
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai"

VSS-1519
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2011.gadā"

VSS-1520
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās"

VSS-1504
____________________________________

(R.Muciņš, G.Veismane)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

19.§

Rīkojuma projekts "Par privatizācijai nenododamo nekustamo īpašumu saraksta apstiprināšanu"

VSS-695
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 10.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas projektu (prot. Nr.23 2.§).
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20/22, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-703
____________________________________

(L.Sīka, G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2010.gada 10.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas projektu (prot. Nr.23 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.martam.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"

VSS-684
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 10.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas projektu (prot. Nr.23 26.§).
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu un apmācības nodrošināšanas kārtību"

VSS-686
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 10.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas projektu (prot. Nr.23 30.§).
 
23.§
Noteikumu projekts "Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena produktiem, saliktiem piena produktiem un piena produktu izstrādājumiem"

VSS-566
____________________________________

(D.Lucaua, G.Veismane)

Ņemot vērā, ka noteikumu projektam līdz 2010.gada 20.decembrim bija noteikts virzības apturēšanas periods, neatsaukt 2010.gada 13.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas projektu (prot. Nr.19 46.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.februārim.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""

VSS-696
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 10.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas projektu (prot. Nr.23 31.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

25.§

Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"

VSS-696
TA-3289 ____________________________________

(L.Kļaviņa, G.Kauliņš, Dž.Innusa, J.Stengrevics, M.Lazdovskis, J.Golubevs, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņot likumprojekta 15.pantā ietvertā 35.panta 13.punktu ar Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju, paredzot, ka izņēmums attiecībā uz zaudējumu neatlīdzināšanu attiecināms tikai uz negadījumu, kas noticis uz lidlauka skrejceļa;
2.3. atkārtoti kopīgi ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Valsts ieņēmumu dienestu izvērtēt iespēju iekļaut pievienotās vērtības nodokļa summu apdrošināšanas atlīdzībā;
2.4. precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību