Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.1

2011.gada 6.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas direkcijas vadītāj - vēstniece

I.Juhansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Latvijas darba devēju konfederācijas eksperte

 I.Olafsone

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietnieceL.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteikti projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu apmēru un to noteikšanas kārtību"

VSS-3
____________________________________

(M.Lazdovskis, J.Sārts, E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Koncepcijas projekts par nevalstisko organizāciju darbības atbalstu no valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"

VSS-4
____________________________________

(I.Juhansone, E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā
2. Pieņemt zināšanai, ka Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par projektu.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kūlēni", Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-1
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Volšēni-Virši" Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3246 005 0008)

VSS-2
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu pieprasījumu un piešķiršanu ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

VSS-7
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par vienreizēju pasākumu par soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu"

VSS-9
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.361 "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Daugavas stadiona sagatavošanai XXIV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XIV Deju svētku norisei""

VSS-8
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.824 "Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību""

VSS-5
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību""

VSS-6
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

10.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

VSS-1143
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2010.gada 30.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.38 7.§).
 
11.§
Noteikumu projekts "Īslaicīga pakalpojuma kritēriji un kārtība, kādā uzsāk vai aptur īslaicīga pakalpojuma sniegšanu Latvijas Republikā"

VSS-721
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2010.gada 17.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.24 7.§).
 
12.§
Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu projekts 2011 - 2015

VSS-747
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2010.gada 17.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas projektu (prot. Nr.24 15.§).
 
13.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas sadarbības līgumu par cīņu pret transnacionālo organizēto noziedzību"

VSS-719
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2010.gada 17.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.24 19.§).
 
14.§
Elektronisko prasmju attīstības plāna projekts 2010. - 2013.gadam

VSS-477
____________________________________

(A.Eglājs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas š.g. 5.janvāra vēstulē Nr.18-1e/ 54 minēto, neatsaukt 2010.gada 22.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrijas projektu (prot. Nr.16 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz š.g. 15.martam.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-722
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2010.gada 17.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas projektu (prot. Nr.24 22.§).
 
16.§
Instrukcijas projekts "Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites un tehniskās sagatavošanas kārtība"

VSS-715
____________________________________

(E.Dreimane)

Neatsaukt 2010.gada 10.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Valsts kancelejas projektu (prot. Nr.23 35.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada līdz 30.aprīlim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

17.§

Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"

VSS-715
TA-3385 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Medina, M.Bičevskis, O.Kokāne, A.Eglājs, G.Ozols, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju likumprojektā precizēt deleģējumu Ministru kabinetam par valsts nodevu un drošības naudu atmaksas kārtību;
2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie ziņojumi

18.§

Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-715
TA-3620 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
19.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-715
TA-3620 ____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 
20.§
Par Elektronisko publikāciju likuma tehnisko realizāciju kontekstā ar konsolidētajām normatīvo aktu versijām un žurnālu Jurista Vārds un LV.LV

VSS-715
TA-3620 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Lagzdiņa, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
21.§
Par caurlaidēm ieejai Ministru kabineta ēkā

VSS-715
TA-3620 ____________________________________

(M.Bičevskis, D.Lucaua, E.Dreimane)

Ņemot vērā, ka pastāvīgo caurlaižu saņemšanai iesniegto pieteikumu skaits kopumā ir ļoti liels un vienreizējās caurlaides dalībai Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē un Ministru kabineta sēdē katru reizi tiek pieteiktas atsevišķi, šajos pieteikumos ietverto personu loks ierobežojams līdz valsts sekretāru, valsts sekretāru vietnieku un izņēmuma kārtā atsevišķu padotības iestāžu vadītāju un ministriju departamentu vadītāju līmenim. Valsts sekretāriem atkārtoti izvērtēt pastāvīgās caurlaides nepieciešamību katrai sarakstā minētajai amatpersonai, un precizēto sarakstu nosūtīt uz e-pastu caurlaides@mk.gov.lv.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību