Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.8

2011.gada 24.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.775 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība""

VSS-180
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lidlauks Grīva" Kalkūnes pagastā Daugavpils novadā nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

VSS-181
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā""

VSS-197
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga vienošanās par energoefektivitātes paaugstināšanu"

VSS-198
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

VSS-191
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.500 "Grāmatvedības padomes nolikums""

VSS-192
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Tirgoņu ielā 20B, Liepājā, pārdošanu"

VSS-193
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Limbažu ielā 6A, k-3-19, Valmierā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-194
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

VSS-184
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.979 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums""

VSS-190
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Ekonomikas augstskolas – Stockholm School of Economics in Riga Satversmes apstiprināšanu"

VSS-203
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi, termiņi un kārtība, kādā persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai"

VSS-176
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-185
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu""

VSS-186
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 7.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""

VSS-187
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 7.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.augusta rīkojumā Nr.513 "Par Pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam""

VSS-188
____________________________________

(M.Bičevskis, Dž.Innusa, I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 7.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""

VSS-189
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Par 2008.gada 12.augusta Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada 12.augusta Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada 12.augusta Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"

VSS-201
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 4.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"

VSS-177
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par pieteikumiem ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""

VSS-178
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" sniegto pakalpojumu izcenojumiem"

VSS-179
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.608 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai""

VSS-200
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

VSS-195
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

VSS-196
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 7.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.115 "Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""

VSS-182
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 7.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumos Nr.314 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus""

VSS-183
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 7.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1456 "Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm""

VSS-202
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Krājaizdevu sabiedrību likumā"

VSS-920
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 5.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas projektu (prot. Nr.30 9.§).
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

VSS-921
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 5.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas projektu (prot. Nr.30 10.§).
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"

VSS-922
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 5.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas projektu (prot. Nr.30 11.§).
 
32.§
Ieteikumu projekts "Valsts pirmpirkuma vai izpirkuma tiesību izmantošanas kārtība"

VSS-925
____________________________________

(M.Bičevskis, I.Gailīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 5.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas projektu (prot. Nr.30 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 31.martam.
 
33.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētas noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā"

VSS-941
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 5.augusta sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.30 16.§).
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-938
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 5.augusta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas projektu (prot. Nr.30 19.§).
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"

VSS-939
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 5.augusta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas projektu (prot. Nr.30 20.§).
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""

VSS-950
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 5.augusta sanāksmē izsludināto Vides ministrijas projektu (prot. Nr.30 31.§).
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

VSS-950
TA-371 ____________________________________

(J.Pūce, M.Lazdovskis, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts prezentāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmē š.g. 20.-21.maijā"

VSS-950
TA-371 ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.janvārim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros"

VSS-950
TA-371 ____________________________________

(D.Rancāne, M.Bičevskis, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
40.§
Par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēmu (ESTAPIKS)

VSS-950
TA-371 ____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Skujiņa, M.Pūķis, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
41.§
Plānošanas reģionu likvidācijas aktualitātes un reģionālā pārvaldes līmeņa izveidošanas nepieciešamība

VSS-950
TA-371 ____________________________________

(A.Draudiņš, M.Bičevskis, G.Puķītis, M.Lazdovskis, M.Pūķis, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nedēļu pirms jautājuma izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē nosūtīt to visiem valsts sekretāriem izvērtēšanai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:15

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību