Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.10

2011.gada 10.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāres vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieka pienākumu izpildītāja

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Smilga

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā"

VSS-237
____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Feodorova, E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija par sagatavoto noteikumu projektu lūgs atzinumu Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijai (LDTA) un biedrībai "Latvijas Degvielas tirgotāju un ražotāju savienība"(LDTRS).
 
2.§
Noteikumu projekts "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā"

VSS-238
____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Feodorova, E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija par sagatavoto noteikumu projektu lūgs atzinumu Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijai (LDTA) un biedrībai "Latvijas Degvielas tirgotāju un ražotāju savienība"(LDTRS).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""

VSS-239
____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Feodorova, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Par likuma "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts”, likuma „Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti” un likuma „Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-233
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Samaksas kārtība komersantam par pakalpojuma sniegšanu – pārkāpuma ceļu satiksmē fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli"

VSS-234
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Informatīvais ziņojums par plānotajiem organizatoriskajiem un tiesiskajiem pasākumiem, kas tiks veikti, lai nodrošinātu automātisko ātruma mērierīču efektīvu darbību, kā arī paredzamo ceļu satiksmes uzraudzības jomā iesaistīto personālresursu atslogošanu automātisko ātruma mērierīču darbības rezultātā

VSS-235
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

VSS-230
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Kultūras ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 21.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-245
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aviosabiedrība "Liepāja"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu"

VSS-246
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-247
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 21.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
11.§
Noteikumu projekts "Rīcības plānā elektronisko sakaru tīkla nepārtrauktas darbības nodrošināšanai ietveramā informācija, šā plāna izpildes kontroles kārtība un kārtība, kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam"

VSS-248
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu"

VSS-249
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.647 "Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamo zemi""

VSS-250
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-251
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-252
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai""

VSS-253
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-254
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""

VSS-255
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 21.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"

VSS-231
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-232
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz un anulē atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas"

VSS-236
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.245 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi""

VSS-241
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

VSS-242
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29. septembra noteikumos Nr.1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām""

VSS-243
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"

VSS-244
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 21.martam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

VSS-240
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
27.§
Noteikumu projekts "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība"

VSS-990
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2011.gada 9.marta vēstulē Nr.MV-N/708 minēto, neatsaukt 2010.gada 19.augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.32 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 9.aprīlim.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību"

VSS-991
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2011.gada 9.marta vēstulē Nr.MV-N/708 minēto, neatsaukt 2010.gada 19.augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.32 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 9.aprīlim.
 
29.§
Noteikumu projekts "Depozīta sistēmas piemērošanas noteikumi atkārtoti lietojamam iepakojumam"

VSS-279
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 25.februāra vēstulē Nr.2.1-02/1911 minēto, neatsaukt 2010.gada 25.februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.8 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.septembrim.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

VSS-280
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 25.februāra vēstulē Nr.2.1-02/1911 minēto, neatsaukt 2010.gada 25.februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.8 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.septembrim.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""

VSS-280
TA-358 ____________________________________

(S.Terela, A.Apsītis, M.Bičevskis, M.Gruškevics, D.Mūrmane-Umbraško, J.Sārts, V.Feodorova, R.Beinarovičs, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā izteiktos viedokļus, noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabinetā nevirzīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Veselības ministrijai svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 1.punktu, 2.punktā aizstāt skaitli un vārdu "1.aprīlim" ar skaitli un vārdu "1.maijam" un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-280
TA-515 ____________________________________

(J.Šnore, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Zemkopības ministrijā.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-280
TA-600 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts kancelejā.
 
34.§
Par kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu

VSS-280
TA-600 ____________________________________

(M.Brencis, M.Bičevskis, A.Matīss, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīt, ka, ņemot vērā likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 1.panta otrajā daļā un 3.panta pirmajā daļā, kā arī Koncernu likuma 4.pantā minēto, valstij izšķirošā ietekmē kapitālsabiedrībās var būt tieša un netieša un tādējādi likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 3.panta pirmās daļas izpratnē dividendes nosakāmas arī uzņēmumiem, kuros valsts kapitālsabiedrībām ir tieša vai netieša izšķirošā ietekme Koncernu likuma 4.panta izpratnē.
3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, atzīt, ka nav nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos.
4. Noteikt, ka izņēmumi no vispārējās kārtības var tikt īstenoti tikai ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu.
 
35.§
Par 2011.gada 24.-25.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem

VSS-280
TA-600 ____________________________________

(J.Štālmeistars, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Ministrijām, ja nepieciešams, priekšlikumi par 2011.gada 24.-25.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem Ārlietu ministrijā iesniedzami līdz 10.marta plkst.13.00.
 
36.§
Dažādi jautājumi

VSS-280
TA-600 ____________________________________

(M.Bičevskis, G.Puķītis, R.Beinarovičs, A.Teikmanis, J.Sārts, M.Gruškevics, S.Zvidriņa, M.Lazdovskis, J.Šnore, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pieteikto diskusiju par caurlaižu sistēmu.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegtos priekšlikumus par Ministru prezidenta rezolūciju gatavošanu.
3. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par to, ka ministrijām, sagatavojot iesniegšanai Ministru kabinetā dokumentu ar lietojuma ierobežojumu, rūpīgi jāizvērtē un jāpamato šāda statusa noteikšanas nepieciešamība un tas, cik augstas aizsardzības pakāpes ierobežojums piešķirams.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību