Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Ministru prezidente Laimdota StraujumaDzimusi:
1951.gada 24.februārī

Darba pieredze:

Kopš 2014.gada 22.janvāra Ministru prezidente

2011.gada 25. oktobris - 2014.gada 22.janvāris - zemkopības ministre
2011.gada janvāris – 2011.gada oktobris - Valsts sekretāra vietniece Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
2007.gada janvāris- 2010.gada decembris - Valsts sekretāre Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā
2002.gada jūlijs- 2007.gada jūlijs - Padomes locekle VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
2000.gada oktobris- 2006.gada decembris - Valsts sekretāre, Zemkopības ministrija
1999.gada novembris- 2000.gada oktobris - Valsts sekretāra vietniece, Zemkopības ministrija
1998.gada janvāris- 1999.gada novembris - Valdes priekšsēdētāja un direktore, SIA "Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs"
1997.gada jūlijs- 1998.gada janvāris - Valdes priekšsēdētāja vietniece un direktora vietniece , SIA "Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs"
1993.gada septembris - 1997.gada jūlijs - Nodaļas vadītāja, direktora vietniece, Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centrs

Izglītība:

1994. - 1999. 1-2 nedēļu kursi Dānijā (uzņēmumu vadīšana, ekonomika un grāmatvedība), Somijā (pētījumu un uzņēmējdarbības sasaiste), Lielbritānijā (pasaules konsultāciju sistēmas), ASV (pētījumu un zinātnes rezultātu izmantošana praksē), Beļģijā (ES likumdošana)
1996.gads - Uzņēmumu vadīšana (Management Training in British Industry), teorētiskais kurss - Lankašīras Centrālās Universitātes Lankašīras Biznesa skolā (Lancashire Business School, University of Central Lancashire)
1992.gads - Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr. oec.), disertācijas tēma "Latvijas uzņēmumu ražošanas resursu izmantošanas novērtēšana"
1987.gads - Aspirantūra lauksaimniecības ekonomikas specialitātē, LZA Ekonomikas institūts
1968.gads - 1973.gads Matemātiķis, Latvijas Valsts universitāte, Fizikas- matemātikas fakultāte