Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdes protokols Nr.2

Rīgā, 2007.gada 11.aprīlī

Sēdi vada

valdības puses vadītājs Aigars Kalvītis

Piedalās:

no valdības puses:

1.

Ministru prezidents

A.Kalvītis

2.

Labklājības ministre

D.Staķe

3.

Veselības ministrs

V.Veldre

4.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

A.Štokenbergs

5.

Ekonomikas ministrs

J.Strods

6.

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

7.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

8.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Šneps

9.

Finanšu ministrijas nodokļu departamenta direktore

D.Robežniece

no darba devēju puses:

1.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

2.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

3.

LDDK viceprezidents

T.Tverijons

4.

LDDK viceprezidents

A.Zorgevics

5.

LDDK viceprezidente

A.Vīksna

6.

LDDK padomes loceklis

J.Kalējs

7.

LDDK padomes locekle

L.Polosuhina

8.

LDDK viceprezidents

V.Jākobsons

9.

LDDK padomes loceklis

R.Gulbis

no arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

LBAS Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks

J.Gužāns

4.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētājs

J.Kalniņš

5.

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības priekšsēdētāju A.Harbacēviču aizvieto LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

6.

Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

7.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece

R.Vīksna

8.

Latvijas industriālo arodbiedrību priekšsēdētāja

R.Pfeifere

9.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

Uzaicinātās personas:

1.

Labklājības ministrija, Darba departamenta direktore

I.Tāre

2.

Labklājības ministrija, vecākā referente

A.Kromāne

3.

Labklājības ministrija, Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore

J.Muižniece

4.

Labklājības ministrija, Pensiju politikas nodaļas vadītāja

D.Trušinska

5.

Veselības ministrija, VANA sekretāre

S.Vasaraudze

6.

Veselības ministrija, valsts sekretāra vietniece

L.Ruškule

7.

Finanšu ministrija, tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktore

D.Gulbe

8.

Finanšu ministrija, Budžeta departamenta direktore

I.Stepanova

9.

Finanšu ministrija, nodaļas vadītāja

I.Ošiņa

10.

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

11.

Tieslietu ministrija, valsts sekretāra vietniece

L.Medin

12.

Tieslietu ministrija, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors

M.Lazdovskis

13.

Valsts kanceleja, Komunikāciju departamenta vadītāja vietniece

I.Greiškalna

14.

Valsts kanceleja, juriskonsults

O.Garkājs

15.

MP padomniece

I.Stobova

16.

Labklājības ministra biroja vadītāja

S.Broka

17.

LDDK padomes loceklis

J.Dirba

18.

LDDK, Tautsaimniecības un finanšu jautājumu eksperts

M.Dzelme

19.

LBAS, ekonomiste, SDA sekretāre

I.Homko

Protokolē

NTSP sekretāre M.Lāce

Sēdi sāk plkst. 9.58

Par NTSP 11.04.2007. kārtējās sēdes darba kārtības projektu.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2007.gada 11.aprīļa kārtējās sēdes darba kārtību:

1. Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2008.gadā

Ineta Tāre, Labklājības ministrija

2. Par informatīvo ziņojumu par izdienas pensiju piešķiršanu

Jana Muižniece, Labklājības ministrija

2.1.Satiksmes ministrijas skaidrojums par Ministru prezidenta A.Kalvīša 2006.gada 25.aprīļa rezolūcijā Nr.111-1/75 dotā uzdevuma ilgstošu neizpildi

Jānis Maršāns, Satiksmes ministrija

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu ražojošajiem darba devējiem un nodokļa likmes reformu

Mārcis Dzelme, LDDK

4. Dažādi

1. Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2008.gadā

Ziņo: Labklājības ministrijas Darba departamenta direktore Ineta Tāre

Informatīvais ziņojums „ Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2008.gadā” un tam pievienotie materiāli pieejami pielikumos Nr.2.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

A.Kalvītis, P.Krīgers, V.Gavrilovs

A.Kalvītis (MP): norāda, ka par minimālās darba algas paaugstināšanu valdība lems nākamā gada valsts budžeta veidošanas laikā, patlaban nav gatavs sniegt apstiprinošu atbildi Labklājības ministrijas vai Finanšu ministrijas priekšlikumam par minimālās darba algas paaugstināšanu, abi priekšlikumi 140 vai 160 latu minimālajai algai var būt izskatīti, bet lēmums būs atkarīgs no budžeta iespējām, jo FM vēl tikai veic nepieciešamos aprēķinus, tāpēc budžeta veidošanas procesā pie šī jautājuma būs jāatgriežas.

P.Krīgers (LBAS): ierosina izveidot speciālu darba grupu, kurā būtu pārstāvēti sociālie partneri un apspriestu dažādus modeļus. Darba grupai budžeta veidošanā valdībai būs jāsniedz savi priekšlikumi, kā turpmāk paaugstināt minimālo algu.

V.Gavrilovs (LDDK): atbalsta LBAS ierosinājumu izveidot darba grupu, kurā būtu pārstāvēta Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Pašvaldību savienība. Darba grupai budžeta veidošanā valdībai būs arī jāsniedz savi priekšlikumi, kā turpmāk paaugstināt minimālo algu.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Finanšu ministrijai izveidot speciālu darba grupu, kurā būs pārstāvēta Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Pašvaldību savienība. Darba grupai budžeta veidošanā valdībai jāsniedz savi priekšlikumi, kā turpmāk paaugstināt minimālo algu, ņemot vērā, ka minimālās algas palielināšana būs jāskata kopā ar nodokļiem neapliekamā minimuma palielināšanu.

2. Par informatīvo ziņojumu par izdienas pensiju piešķiršanu

Ziņo: Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore Jana Muižniece

Informatīvais ziņojums par izdienas pensiju piešķiršanu un tam pievienotie materiāli pieejami Ministru kabineta mājas lapā (www.mk.gov.lv, 2007-TA-783).

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

A.Kalvītis, V.Veldre, E.Baldzēns, V.Gavrilovs, D.Staķe, J.Kalniņš, A.Muhlinkins, R.Vīksna, M.Bičevskis, A.Zorgevics

A.Kalvītis (MP): aicina veikt analīzi kontekstā ar finanšu iespējām par darbaspēka struktūru Latvijā kopumā, kā arī par prognozējamām izmaiņām ilgtermiņā; norāda, ka nepieciešams noteikt stingrus un pārskatāmus kritērijus profesijām, kas pretendētu uz izdienas pensijas saņemšanu, lūdz pārskatīt profesiju, kurās strādājot varētu pretendēt uz izdienas pensijas piešķiršanu, sarakstu (2.pielikums Informatīvajam ziņojumam par izdienas pensiju piešķiršanu). Uzskata, ka no saraksta jāsvītro kaskadieri, profesionālie sportisti, mākslinieki u.c. profesiju pārstāvji. Atzīmē, ka darba devējiem ir dota iespēja par saviem darbiniekiem veikt iemaksas privātajos pensiju fondos. Uzskata, ka nevar atbalstīt ziņojumu.

V.Veldre (VM): arī norāda, ka nepieciešams noteikt stingrākus un pārskatāmākus kritērijus un nosacījumus izdienas pensiju piešķiršanai un aprēķināšanai, lūdz pārskatīt profesiju, kurās strādājot varētu pretendēt uz izdienas pensijas piešķiršanu, sarakstu (2.pielikums Informatīvajam ziņojumam par izdienas pensiju piešķiršanu). Uzskata, ka nepieciešams sarakstu papildināt ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem. Aicina pārskatīt un sakārtot normatīvo aktu bāzi saistībā ar izdienas pensiju piešķiršanu (šobrīd ir 8 normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensijas piešķiršanas iespējas). Papildus minētajam atzīmē, ka izdienas pensiju piešķiršana nav vienīgais pasākums noteiktās profesijās strādājošo sociālajai aizsardzībai, ievērojot to, ka viņi ir darbspējīgā vecumā. Pastāv vēl virkne citu pasākumu, kā, piemēram, papildus atvaļinājuma piešķiršana, algas palielinājums, saīsināta darba laika noteikšana u.c.

E.Baldzēns (LBAS): atgādina par MP A.Kalvītim 2007.martā rakstīto LBAS vēstuli (Nr.165/05), kurā ieteikts optimālākais veids problēmas risināšanai –darba grupas izveidošana. Lai arī sociālie partneri varētu piedalīties jauno konceptuālo priekšlikumu par izdienas pensiju politikas izmaiņām izstrādāšanā, iesaka izskatīt atkārtoti augstākminēto jautājumu MKK sēdē. Iesaka pārskatīt izdienas pensiju saņēmēju loku, ja veselības stāvokļa dēļ darbs iepriekšējā profesijā nav iespējams (ievērojot augstās prasības veselības stāvokļa atbilstībai veicamajam darbam), ir profesionālo iemaņu zudums vai pastāv sociālā bīstamība, kā arī noteikt ilgāku periodu kā līdz 2018.gadam; aicina respektēt demogrāfisko attīstību Latvijā, kā arī tendences nodarbinātības jomā un darbaspēka struktūrā.

D.Staķe (LM): atgādina, ka pensiju reformas ietvaros Latvijā izveidotā trīs līmeņu pensiju shēma, kā tas jau minēts iepriekš, maksimāli elastīgi spēj reaģēt uz demogrāfiskajām svārstībām un nodrošināt ilgtermiņa stabilitāti progresējošas iedzīvotāju novecošanās apstākļos. Taču šīs reformas ietvaros netika ņemta vērā pieaugošā tendence tiesību noteikšanai uz izdienas pensiju. Atsaucoties uz citu ES dalībvalstu pieredzi, atzīmē, ka priviliģēto pensiju shēmu (t.sk. izdienas) veidošana paralēli vienotajai pensiju sistēmai vienmēr sarežģī situāciju, neļauj valdībām pienācīgi reaģēt uz izmaiņām, kā arī samazina pensiju reformu atdevi.

Izvērtējot jautājumu par izdienas pensijas piešķiršanu, iesaka apsvērt, vai nepastāv iespēja šos cilvēkus noturēt darba tirgū, nodrošinot viņiem pārkvalifikāciju un līdzvērtīgu darbu bez kaitīgiem un smagiem apstākļiem, kura veikšanai strādājošā veselības stāvoklis ir atbilstošs.

Uzsver, ka stingrāka kritēriju un nosacījumu noteikšana ne tikai samazinās valsts pamatbudžeta izdevumus, kas paredzēti šo pensiju izmaksām un ir svarīgi inflācijas apkarošanas kontekstā, bet arī sekmēs pensiju stabilitātes nodrošināšanu ilgtermiņā.

Atgādina par iespēju darba devējiem veikt iemaksas par saviem darbiniekiem privātajos pensiju fondos.

Atzīst, ka samazinoties strādājošo skaitam, palielināsies viņu noslodze ar pensionāriem, kas savukārt radīs finansiālus draudus pensiju sistēmas ilgtermiņa stabilitātei.

J.Kalniņš (LBAS): jautā, kāpēc nav paredzēts izdienas pensiju piešķirt sabiedriskā transporta vadītājiem?

A.Muhlinkins (LBAS): vēlreiz akcentē kritērijus un nosacījumus izdienas pensiju piešķiršanai, atzīst savu gatavību sociālajam dialogam.

R.Vīksna (LBAS): aicina nodrošināt darbiniekiem drošu darba vidi, atgādina par MK 19.07.2005. rīkojumu Nr.444 “Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstības pamatnostādnēm” saistībā ar šīsdienas sēdē izskatāmo jautājumu par sociālajām garantijām.

M.Bičevskis (TM): uzsver, ka šim jābūt politiskam dokumentam ar skaidru vīziju un skaidru pozīciju par valsts saistībām turpmāko 15 gadu laikā, precīzi definējot, kam būs tiesības saņemt izdienas pensiju.

A.Zorgevics (LDDK): atgādina par revolucionāro situāciju, sabrūkot PSRS impērijai, un meklē līdzības ar esošo situāciju, aicina skaidrot cilvēkiem par izdienas pensijām.

A.Kalvītis (MP): aicina turpināt darbu pie šī jautājuma un pirms jautājuma par izdienas pensijām izskatīšanas izbraukuma valdības sēdē organizēt politiskās diskusijas un to izskatīt MKK sēdē.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Labklājības ministrijai sadarbībā ar sociālajiem partneriem precizēt profesiju, kurās strādājot varētu pretendēt uz izdienas pensiju piešķiršanu, sarakstu.

2.Jautājumu izskatīt MKK sēdē un izbraukuma valdības sēdē.

2.1. Satiksmes ministrijas skaidrojums par Ministru prezidenta A.Kalvīša 2006.gada 25.aprīļa rezolūcijā Nr.111-1/75 dotā uzdevuma ilgstošu neizpildi

Ziņo: Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Jānis Maršāns.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

A.Kalvītis, P.Krīgers, Z.Semjonova, V.Gavrilovs, A.Muhlinkins

J.Maršāns (SAM): atvainojas padomes locekļiem par radušos situāciju, apsola ministrijas kompetences ietvaros risināt uzdoto.

P.Krīgers (LBAS): norāda, ka Satiksmes ministrijā (SAM) nav izveidota Transporta, sakaru un informātikas lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome, kas zināmā mērā ir klupšanas akmens nespējai uzsākt darbu saistībā ar augstākminēto jautājumu, aicina izveidot TSILTSA.

Z.Semjonova (LBAS): SAM nav pievērsta vajadzīgā uzmanība sociālajam dialogam, aicina realizēt MP uzdoto uzdevumu

A.Muhlinkins (LBAS): aicina SAM izveidot darba grupu par izdienas pensijām, pieaicinot Labklājības ministrijas pārstāvjus.

A.Kalvītis (MP): uzdod informēt par darba grupas par izdienas pensijām 1.sēdes norisi.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.SAM izveidot darba grupu par izdienas pensijām, SAM valsts sekretāram nākamajā NTSP sēdē ziņot par tās 1.sēdes norisi.

2. SAM valsts sekretāram informēt par Transporta, sakaru un informātikas lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (TSILTSA) attīstību.

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu ražojošajiem darba devējiem un nodokļa likmes reformu

Ziņo: LDDK Tautsaimniecības un finanšu jautājumu eksperts Mārcis Dzelme

Prezentācijas materiāli “Par nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu ražojošajiem darba devējiem un nodokļa likmes reformu“ pieejami pielikumā Nr.1.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

A.Kalvītis (MP): informē, ka nodokļu likme tiks samazināta , taču šis nodoklis būs jāmaksā visiem, uzsver, ka tieši ražotnēm ir jāatrod veids, kā šo nodokli samazināt, vienlaikus tas varētu būt lielāks reprezentācijas telpām, kā arī ēkām, kuras nav nepieciešamas ražošanai; aicina sēdes dalībniekus līdz 15.jūnijam iesniegt priekšlikumus par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma samazināšanas iespējām tieši ražotnēm, lai nepazeminātu ražotāju konkurētspēju tikai uz šī nodokļa maksājuma straujā pieauguma pamata.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

iesniegt priekšlikumus Finanšu ministrijai par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma samazināšanas iespējām līdz 15.jūnijam.

4.Dažādi

Par koncepcijas projektu "Koncepcija par vecāku pabalsta noteikšanu" (VSS – 485).

Ziņo: Latvijas izglītības un zinātnes darba arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns

Informē, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir iepazinusies ar Labklājības ministrijas izstrādāto koncepcijas projektu ”Koncepcija par vecāku pabalsta noteikšanu” un atbalsta tās kopsavilkumā ietvertā risinājuma 7.variantu, t.i., saglabāt pašreiz spēkā esošo Valsts sociālo pabalstu likumā noteikto bērna kopšanas pabalsta sistēmu.

Vēlas vērst uzmanību uz to, ka Sociālās drošības apakšpadomes 2007.gada 27.marta sēdē sociālie partneri vienojās par atbalstu arī šim variantam.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Pieņemt zināšanai Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) atzinumu par Labklājības ministrijas izstrādāto koncepcijas projektu ”Koncepcija par vecāku pabalsta noteikšanu”.

Sēdi slēdz plkst. 10.47

Sēdi vadīja  A.Kalvītis

Protokolēja M.Lāce

Vīzas:

V.Gavrilovs
LDDK prezidents
Darba devēju puses vadītājs
2007.gada 11.aprīlī

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
Arodbiedrību puses vadītājs
2007.gada 11.aprīlī

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu