Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdes protokols Nr.3

Rīgā, 2007.gada 20.jūnijā

Sēdi vada

Darba devēju puses vadītājs Vitālijs Gavrilovs

Piedalās:

no valdības puses:

1.

Ministru prezidents

A.Kalvītis

2.

Labklājības ministre

D.Staķe

3.

Veselības ministrs

V.Veldre

4.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

A.Štokenbergs

5.

Satiksmes ministrija, Ārējo sakaru departamenta direktors

A.Caunītis

6.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

7.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

8.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

no darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK viceprezidents

A.Zorgevics

3.

LDDK viceprezidente

A.Vīksna

4.

LDDK viceprezidents

V.Jākobsons

5.

LDDK viceprezidents

J.Biķis

6.

LDDK viceprezidents

K.Lipmans

7.

LDDK viceprezidents

V.Meļņiks

8.

LDDK padomes loceklis

G.Strautmanis

no arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

LBAS Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāju M.Tomsoni aizvieto priekšsēdētāja vietnieks

J.Gužāns

4.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētāju J.Kalniņu aizvieto priekšsēdētāja vietniece

M.Druka Jaunzeme

5.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju V.Keri aizvieto LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

6.

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības priekšsēdētāju A.Harbacēviču aizvieto LBAS eksperte soc. jautājumos, SDA sekretāre

I.Homko

7.

Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

8.

Latvijas Industriālo arodbiedrību priekšsēdētāja

R.Pfeifere

9.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

Uzaicinātās personas:

1.

Labklājības ministrija, Darba departamenta direktore

I.Tāre

2.

Labklājības ministrija, vecākā referente

A.Kromāne

3.

Veselības ministrija, VANA sekretāre

S.Vasaraudze

4.

Finanšu ministrija, Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktore

D.Gulbe

5.

Finanšu ministrija, Budžeta departamenta direktore

I.Stepanova

6.

Finanšu ministrija, nodaļas vadītāja

I.Ošiņa

7.

Valsts kanceleja, Komunikāciju departamenta vadītāja vietniece

I.Greiškalna

8.

Valsts kanceleja, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

9.

MP padomniece

I.Stobova

10.

Labklājības ministra biroja vadītāja

S.Broka

11.

LDDK, Tautsaimniecības un finanšu jautājumu eksperts

M.Dzelme

12.

LDDK, SIA “Darba tirgus pētījumu, izglītības un konsultāciju centrs” izpilddirektors

E.Filippovs

13.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

V.Smirnova

14.

LDDK, Latvijas Būvnieku asociācija

N.Grīnbergs

15.

Finanšu ministrija, vecākā referente

E.Kobzeva

16.

Finanšu ministrija, nodaļas vadītāja

I.Štrausa

17.

LPS, padomniece

L.Ūbele

18.

Finanšu ministrija, vecākā referente

A.Mālniece

19.

LBAS, menedžere

S.Lorence

Protokolē

NTSP sekretāre Maija Lāce

Sēdi sāk plkst. 10.00

Par NTSP 20.06.2007. kārtējās sēdes darba kārtības projektu.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2007.gada 20.jūnija kārtējās sēdes darba kārtību:

1.Par Finanšu ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi"" (TA-877)

Ilonda Stepanova, Finanšu ministrija

2.Par darba grupas izstrādātajiem priekšlikumiem par minimālās mēneša darba algas apmēru un ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma apmēru 2008.gadā

Oskars Spurdziņš, Finanšu ministrija

3.Par darbinieku finansiālās iesaistes veicināšanu

 Eduards Filippovs, LDDK

1.Par Finanšu ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi"" (TA-877)

Ziņo: Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore Ilonda Stepanova

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi"" (2007-TA-877) un tam pievienotie materiāli pieejami Ministru kabineta mājas lapā (www.mk.gov.lv, TA-877).

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

A.Kalvītis, P.Krīgers, V.Gavrilovs, M.Druka – Jaunzeme, J.Strautmanis, M.Bičevskis, Z.Semjonova, K.Lipmans

P.Krīgers (LBAS): jautā: vai ir statistika un aprēķini, cik lieli zaudējumi rodas, maksājot dienas naudu darbiniekiem 100% apmērā un kāpēc ne 60%, 70% vai 80% apmērā

A.Kalvītis (MP): pauž viedokli, ka darbiniekiem dienas nauda ir jāmaksā, diskusija var būt par dienas naudas apmēru, jo tā nav papildus piemaksa pie algas, bet gan ēdināšanas izdevumi

M.Druka – Jaunzeme (LBAS): uzskata, ka piedāvātā redakcija darba ņēmēju situāciju pasliktina, tāpēc aicina atstāt iepriekšējo tiesību akta redakciju

G.Strautmanis (LDDK): izsaka priekšlikumu noteikumu projektu papildināt ar jaunu tiesību normu gadījumos, ja darbinieks atgriežas darba vietā vēlāk nekā paredzēts (piemēram, lidmašīna neizlido pēc noteiktā grafika)

M.Bičevskis (TM): atsaucas uz normatīvo regulējumu: Darba likumā nav skaidras definīcijas darba braucienam un komandējumam, ierosina izstrādāt grozījumus Darba likumā saistībā ar iepriekšminēto; kā arī atgādina par Valsts civildienesta likuma 38.panta pirmo daļu, kas ir saistoša ierēdņiem

P.Krīgers (LBAS): atzīst, ka grozījumi un papildinājumi normatīvajos aktos jābalsta uz konkrētiem skaitļiem un aprēķiniem; ierosina saglabāt pašreizējo redakciju saistībā ar kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, iesaka turpmāk izstrādāt kopā visām ieinteresētajām pusēm vienotu metodiku, kā šo jautājumu atrisināt, darba devējam nosūtot darbinieku komandējumos, tostarp arī ierēdni.

V.Gavrilovs (LDDK): izsaka apgalvojumu, ka darba devēji rūpējas par saviem darbiniekiem un atzīst, ka Finanšu ministrijas sagatavotais MK noteikumu projekts ir labs kompromiss starp darba devējiem, ņēmējiem un valdību

K.Lipmans (LDDK): atzīst, ka tiesību akta projekts uzlabo pašreizējo situāciju

E.Baldzēns (LBAS): vērš uzmanību uz to, ka normatīvajam aktam jānodrošina drošība darba tiesiskajās attiecībās un sociālās garantijas

A.Kalvītis (MP): uzskata, ka tiesību akta vecā redakcija ir laba, jo uzņēmumu vadītāji var pieņemt lēmumu par dienas naudas atlīdzināšanu

M.Bičevskis (TM): atbalsta FM izstrādāto projekta variantu, atzīst, ka komandējumu apmaksas sistēmai jābūt vienotai Latvijā, gan uz ārvalstīm

P.Krīgers (LBAS): ierosina: komandējumi uz ārvalstīm jāapmaksā 100% nevis 50% apmērā

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Atstāt Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi"" (TA-877) spēkā esošo redakciju, svītrojot tiesību akta projekta 7., 8.punktu

2.Par darba grupas izstrādātajiem priekšlikumiem par minimālās mēneša darba algas apmēru un ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma apmēru 2008.gadā

Ziņo: Finanšu ministrs Oskars Spurdziņš

Informatīvais ziņojums Par priekšlikumiem par iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma, atvieglojumu par apgādībā esošām personām un minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2008.gadā un tam pievienotie materiāli pieejami pielikumā Nr.1.

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

A.Kalvītis, E.Baldzēns, V.Gavrilovs, D.Staķe, P.Krīgers

D.Staķe (LM): aicina atbalstīt Labklājības ministrijas ierosinājumu no nākamā gada paaugstināt minimālo darba algu līdz 160 latiem, jo šis lēmums uzlabos dzīves līmeni galvenokārt cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, kuri godprātīgi maksā nodokļus (2006.gadā minimālo algu saņēma vairāk kā 66 000 cilvēki); kā arī aicina turpināt diskusiju ar Latvijas Pašvaldību savienību par iespējamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kompensāciju

A.Kalvītis (MP): iebilst pret to izdevumu iekļaušanu kompensācijas aprēķinos, kas radīsies minimālās darba algas paaugstināšanas rezultātā. Gan valstij, gan pašvaldībām jāuzņemas solidāra atbildība, pieņemot lēmumu par minimālās algas paaugstināšanu, jo papildu izdevumi radīsies gan valsts, gan pašvaldību budžetiem; norāda, ka galvenais mērķis, paaugstinot minimālo algu, ir izskaust tā sauktās aplokšņu algas un legalizēt iedzīvotāju saņemtos ienākumus; uzsver, lai arī lielāka darba samaksa ietekmē inflāciju, daudz būtiskāk ir cīnīties ar ēnu ekonomiku

P.Krīgers (LBAS): pateicas darba grupai par darbu (ministram O.Spurdziņam, darba grupas vadītājai D.Robežniecei)atbalsta priekšlikumu nākamgad minimālo darba algu paaugstināt līdz 160 latiem

E.Baldzēns (LBAS): uzsver, ka šāda minimālās darba algas paaugstināšana būs straujš pieaugums un tik būtisks palielinājums līdz šim nav veikts

O.Spurdziņš (FM): norāda, ka minimālās darba algas paaugstināšana papildus no valsts budžeta prasīs 78 miljonus, kā arī pievērš uzmanību iespējamā riska faktoriem, piemēram, darba devēji var maksāt par pusslodzi

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Atbalstīt Finanšu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Priekšlikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma, atvieglojumu par apgādībā esošām personām un minimālās darba algas paaugstināšanu 2008.gadā” (3.variantu)

3.Par darbinieku finansiālās iesaistes veicināšanu

Ziņo: SIA “Darba tirgus pētījumu, izglītības un konsultāciju centrs” izpilddirektors Eduards Filippovs (LDDK)

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

M.Bičevskis, Z.Semjonova, P.Krīgers, O.Spurdziņš

M.Bičevskis (TM): ir nepieciešams izstrādāt politikas dokumentu, aktualizējot FM un EM ilgtermiņa stratēģiju

Z.Semjonova (LBAS): atzīst, ka šim jautājumam nav pievērsta vajadzīgā uzmanība, iesaka pētīt ārvalstu pieredzi un atbalstīt LDDK priekšlikumu

P.Krīgers (LBAS): aicina izveidot darba grupu, izstrādājot priekšlikumus, lai veiktu grozījumus normatīvajos aktos

V.Gavrilovs (LDDK): aicina ar sociālā dialoga palīdzību veicināt Latvijas darba devēju izaugsmi un darba ņēmēju labklājību, arī saistībā ar augstākminēto jautājumu

O.Spurdziņš (FM): salīdzina augsti attīstīto valstu iekšzemes kopproduktu ar Latviju

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolemj:

Finanšu ministrijai izveidot darba grupu, iesaistot Ekonomikas ministriju, darba devēju organizācijas un arodbiedrības, priekšlikumu izstrādei darbinieku finansiālās iesaistes veicināšanai

Sēdi slēdz plkst. 11.00

Sēdi vadīja V.Gavrilovs

Protokolēja M.Lāce

Vīzas:

A.Kalvītis
Ministru prezidents
Valdības puses vadītājs
2007.gada 20.jūnijā

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
Arodbiedrību puses vadītājs
2007.gada 20.jūnijā

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu