Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdes protokols Nr.2

Rīgā, 2008.gada 28.martā

Sēdi vada

Valdības puses vadītājs Ministru prezidents  Ivars Godmanis

Piedalās:

no valdības puses:

1.

Ministru prezidents

I.Godmanis

2.

Labklājības ministre

I.Purne

3.

Veselības ministra I.Eglīša vietā valsts sekretārs

A.Ploriņš

4.

Ekonomikas ministrs

K.Gerhards

5.

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra M.Bičevska vietā valsts sekretāra vietnieks

J.Bērziņš

6.

Finanšu ministra A.Slaktera vietā valsts sekretāra vietnieks

J.Šints

7.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra E.Zalāna vietā Finanšu departamenta direktora vietniece

V.Smirnova

8.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra M.Gruškevica vietā valsts sekretāra vietnieks

A.Cinis

9.

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

no darba devēju puses:

1.

LDDK viceprezidents (pilnvarots pārstāvēt LDDK prezidentu V.Gavrilovu, 2 balsis)

T.Tverijons

3.

LDDK viceprezidente

A.Vīksna

4.

LDDK viceprezidents

V.Jākobsons

5.

LDDK padomes loceklis

J.Bertrands

6.

LDDK padomes loceklis

I.Strautiņš

7.

LDDK padomes loceklis

J.Kalējs

8.

LDDK ģenerāldirektores E.Egles vietā vietniece

L.Vancāne

no arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētājs

J.Kalniņš

4.

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības priekšsēdētājas A.Harbacēvičas vietā LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

5.

Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

6.

Latvijas Industriālo arodbiedrību priekšsēdētāja

R.Pfeifere

7.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

8.

Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja V.Kera vietā priekšsēdētāja vietniece

R.Vīksna

9.

Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētāja

M.Tomsone

Uzaicinātās personas:

1.

MP padomnieks

J.Šmits

2.

MP padomnieks

A.Sproģis

3.

MP padomnieks

P.Leiškalns

4.

Valsts kanceleja, Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece

I.Greiškalna

5.

Labklājības ministrija, Darba departamenta direktore

I.Tāre

6.

Labklājības ministrija, Darba departamenta Darba tirgus attīstības nodaļas vadītāja vietniece

A.Kromāne

7.

Labklājības ministrija, DLTSA sekretāre

S.Burda

8.

Veselības ministrija, VANA sekretāre

S.Vasaraudze

9.

Izglītības un zinātnes ministrija, PINTSA sekretāre

I.Ziediņa

10.

Labklājības ministrija, Darba departamenta darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja

I.Vjakse

11.

Valsts darba inspekcijas direktore

R.Elce

12.

Valsts darba inspekcija,

V.Virza

13.

VID galvenās nodokļu pārvaldes direktora vietniece

I.Pētersone

14.

Finanšu ministrija, Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktore

D.Gulbe

15.

Finanšu ministrija, nodaļas vadītāja

I.Ošiņa

16.

LBAS, eksperte sociālajos jautājumos, SDA sekretāre

I.Homko

17.

LBAS, juriskonsults

K.Rācenājs

18.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, RATSA sekretāre

K.Berga

19.

LDDK, Izglītības un nodarbinātības eksperte

I.Kiukucāne

20.

LDDK, Biedru attiecību un biroja vadītāja

I.Nagle

21.

LDDK, Tautsaimniecības un finanšu jautājumu eksperts

M.Dzelme

22.

LPAA, vad. speciālists

N.Žunna

Protokolē NTSP sekretāre Maija Lāce

Sēdi sāk plkst. 14.32

Par NTSP 28.03.2008. kārtējās sēdes darba kārtības projektu.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Apstiprināt sekojošu NTSP 2008.gada 28.marta kārtējās sēdes darba kārtības projektu:

1.Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2009.gadā

Labklājības ministrijas Darba departamenta direktore Ineta Tāre

2.Par iespējām uzlabot darbinieku identifikāciju, ieviešot nodarbināto apliecības tautsaimniecībā

Labklājības ministrijas Darba departamenta direktore Ineta Tāre

3.NTSP apakšpadomju 2007.gada darbības pārskats un plānotais šajā gadā

  • Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA )sekretāre Skaidrīte Vasaraudze
  • Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (RATSA )sekretāre Valda Smirnova
  • Sociālās drošības apakšpadomes (SDA) sekretāre Irina Homko
  • Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (DLTSA) sekretāre Sintija Burda
  • Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA )sekretāre Inta Ziediņa
  • Vides aizsardzības lietu apakšpadomes (VALA) sekretāre Ilze Trušinska

 

1.punkts.
Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2009.gadā
Ziņo: I.Tāre
_____________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, J.Šints, I.Tāre, E.Baldzēns, J.Kalējs, I.Ošiņa, P.Krīgers, T.Tverijons, I.Purne, I.Strautiņš, A.Muhlinkins, Z.Semjonova

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Pieņemt zināšanai sociālo partneru atzinumus par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu “Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2009.gadā”:

1.1. LBAS atbalsta Labklājības ministrijas priekšlikumu paaugstināt minimālo mēneša darba algu no Ls 160 uz Ls 220, sākot ar 2009.gada 1.janvāri;

1.2. LDDK atbalsta paaugstināt minimālo mēneša darba algu no Ls 160 uz Ls 200, sākot ar 2009.gada 1.janvāri, ja tiek ņemti vērā virkne nosacījumu (skat. pielikumu).

2.Iekļaut atkārtoti NTSP 2008.gada 30.aprīļa sēdes darba kārtībā jautājumu par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2009.gadā saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma apmēru.

LDDK izteiktā piezīme: LDDK norāda uz to, ka Finanšu ministrijai jāsarēķina, cik minimālās algas paaugstināšana izmaksās, paaugstinot algas visam publiskajam sektoram.

3.Iekļaut LDDK un LBAS pārstāvjus līdzdalībai Finanšu ministrijas darba grupā “Par valsts nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu izstrādāšanu”.

Piezīme. Darba grupa izveidota ar Finanšu ministrijas 2007.gada 31.marta rīkojumu Nr.372 “Par darba grupu valsts nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu izstrādāšanai”.

2.punkts.
Par iespējām uzlabot darbinieku identifikāciju, ieviešot nodarbināto apliecības tautsaimniecībā
Ziņo: I.Tāre
_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, I.Tāre, K.Gerhards, V.Virza, P.Krīgers, R.Elce, I.Purne, T.Tverijons, I.Pētersone, I,Godmanis, V.Jākobsons, J.Kalējs, A.Vīksna, I.Purne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Nodarbināto apliecības ir nepieciešams ieviest nereģistrētās nodarbinātības riska nozarēs – būvniecībā, mežsaimniecībā un tirdzniecībā.

3.punkts.
NTSP apakšpadomju 2007.gada darbības pārskats un plānotais šajā gadā
Komentārs. Ar NTSP apakšpadomju sekretāru :S.Vasaraudzes, V.Smirnovas, I.Homko, S.Burdas, I.Ziediņas, I.Trušinskas sagatavotajām prezentācijām sēdes dalībnieki iepazinās pirms sēdes.
_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1.Pieņemt zināšanai informāciju par NTSP apakšpadomju 2007.gada darbības pārskatu.

Diskusijas pieejamas audio formātā.

Sēdi slēdz plkst. 16:11

Sēdi vadīja I.Godmanis

Protokolēja M.Lāce

 

Vīzas:

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
Arodbiedrību puses vadītājs
2008.gada 6.februārī

V.Gavrilovs
LDDK prezidents
Darba devēju puses vadītājs
2008.gada 6.februārī

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu