Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdes protokols Nr.4

Rīgā, 2008.gada 16.jūlijā

Sēdi vada

Latvijas Darba devēju konfederācijas puses vadītājs  Vitālijs Gavrilovs

Piedalās:

no valdības puses:

1.

Ministru prezidents

I.Godmanis

2.

Labklājības ministre

I.Purne

3.

Veselības ministrs

I. Eglītis

4.

Ekonomikas ministra K.Gerharda vietā Valsts sekretāra vietniece

I. Preimate

5.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

6.

Finanšu ministrs

A.Slakteris

7.

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra p.i.

N. Freivalds

8.

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra M. Gruškevica vietā Valsts sekretāra vietniece

L. Sīka

no darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V. Gavrilovs

2.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

3.

LDDK padomes loceklis

J. Biķis

4.

LDDK padomes loceklis

V. Rantiņš

5.

LDDK viceprezidents

K. Lipmans

6.

LDDK

V. Jākobsons

7.

LDDK viceprezidents

A. Zorgevics

8.

LDDK viceprezidents

T. Tverijons

no arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L .Marcinkēviča

2.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētāja J.Kalniņa vietā

M. Druka-Jaunzeme

3.

LABS priekšsēdētāja P. Krīgera vietā LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E. Baldzēns

4.

Latvijas Industriālo arodbiedrību priekšsēdētāja

R. Pfeifere

5.

LCA priekšsēdētājas M. Tomsones vietā LCA priekšsēdētāja vietnieks

J. Gužāns

6.

LSAB prezidentes Zojas Semjonovas vietā LSAB viceprezidents

M. Pužulis

7.

LDzSA priekšsēdētāja vietnieks

A. Muhlinskis

uzaicinātās personas:

1.

LDDK ģenerāldirektores vietniece

L. Vancāne

2.

LDDK eksperte

A. Alksne

3.

LDDK viceprezidenta V. Meļņika vietā LDDK padomes loceklis

J. Bertrands

4.

Veselības ministrija, VANA sekretāre

S.Vasaraudze

6.

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J. Šints

7.

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M. Bičevskis

8.

Izglītības un zinātnes ministrija, Investīciju dep. direktore

I. Štāle

9.

Ekonomikas ministrija, Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta direktore

A.Burka

10.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, RATSA sekretāre

K.Berga

11.

LPPA prezidents

P. Salkazanovs

12.

LPPA valdes priekšsēdētājs

O. Ozols

13.

LBA prezidents

V. Puriņš

14.

Ministru prezidenta padomnieks

K. Leiškalns

15.

IZM PITD direktors

G. Krusts

16.

Ministru prezidenta padomnieks

A. Sproģis

17.

VK Komunikācijas departamenta konsultante

L. Muraškina

18.

VK vecākā referente

M. Lāce

 

Protokolē NTSP sekretāre Inese Erģe

Sēdi sāk plkst. 15.00

Par NTSP 16.07.2008. kārtējās sēdes darba kārtības projektu.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Apstiprināt sekojošu NTSP 2008.gada 16. jūlija kārtējās sēdes darba kārtības projektu:

1. Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam””.

Ministrs A.Slakteris Finanšu ministrija

2. Par Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikuma projekta saskaņošanu.

IZM Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta direktors G. Krusts

3. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensēšanu pārvadātājiem š.g. pirmajā ceturksnī un 2008.gadā.

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas viceprezidents P. Salkazanovs 

4. TSNTSA Nolikuma apstiprināšana.

Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis J. Bertrands

1. punkts.
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam””
Ziņo: finanšu ministrs A.Slakteris
_____________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, A.Slakteris, V.Gavrilovs, E.Baldzēns, E.Egle, T.Tverijons.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra A. Slaktera sniegto informāciju par 2008.gada valsts budžeta grozījumiem.

1.1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra A. Slaktera informāciju par valdības plānu neapliekamo minimumu no 2009. g.1. janvāra noteikt 90Ls.

2. Savlaicīgi konsultēties ar Sociālajiem partneriem par 2009.gada budžeta prioritātēm.

 2. punkts.
Par Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikuma projekta saskaņošanu
Ziņo:  IZM PITD direktors G. Krusts
_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

V. Gavrilovs, G. Krusts.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1. Atbalstīt Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikuma projektu. 

3. punkts. 
Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensēšanu pārvadātājiem š. g. pirmajā ceturksnī un 2008.gadā
Ziņo: LPPA viceprezidents P. Salkazanovs
_____________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, T.Tverijons, P. Salkazanovs.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas sagatavotu informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensēšanu pārvadātājiem š.g. pirmajā ceturksnī un 2008. gadā”, kā arī, ņemt vērā radušos situāciju un to risināt.

4. punkts.
TSNTSA Nolikuma apstiprināšana
Ziņo: LDDK padomes loceklis J. Bertrands
_____________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

J. Bertrands, V. Gavrilovs.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

1. Atbalstīt LDDK Transporta, sakaru un informātikas lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikumu.

 5. punkts.
Priekšlikumi
_____________________________________________________________

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, V.Rantiņš, T.Tverijons, V.Gavrilovs, E.Egle, I. Štāle.

LDDK priekšlikumi:

Sociāliem partneriem iesaistīties jautājumā par valsts valodas lietošanu.

Izvērtēt valsts valodas politikas un tās ieviešanā iesaistīto institūciju darbības efektivitāti.

LDDK pauž neapmierinātību, ka valsts valodas lietošanas jautājuma risināšanā netiek ņemts vērā, kā tas ietekmē nodarbinātības politiku un uzņēmējdarbības vidi.

Pauž neapmierinātību ar Saeimas lēmumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālā apmēra atcelšanu, aicinot atgriezties pie sociālās apdrošināšanas budžeta ilgtspējas jautājuma nākamajās sēdēs.

Darba devēju puse lūdza skaidrot profesionālās izglītības sistēmas kvalitātes pilnveidei plānoto ES fondu apguvi.

LDDK informē par nekorekto iebildumu saskaņošanas procesu.

Diskusijas pieejamas audio formātā.

Sēdi slēdz plkst. 16.40

Sēdi vadīja V. Gavrilovs

Protokolēja I. Erģe

 

Vīzas:

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
Arodbiedrību puses vadītājs
2008.gada 16.jūlijā

V.Gavrilovs
LDDK prezidents
Darba devēju puses vadītājs
2008.gada 16.jūlijā

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu