Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
kārtējās sēdes protokols Nr.1

Rīgā, 2004.gada 12.maijā

Sēdi vada – Darba devēju puses vadītājs, V.Gavrilovs

Piedalās:

No valdības puses:

1.

Labklājības ministre

D.Staķe

2.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

3.

Reģionālās un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks

A.Krūms

4.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

5.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra p.i.

V.Egle

No darba devēju puses:

1.

Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents V.Gavrilovs

2.

Latvijas darba devēju konfederācijas viceprezidents T.Tverijons

3.

Latvijas darba devēju konfederācijas valdes loceklis J.Kalējs

4.

Latvijas darba devēju konfederācijas valdes loceklis V.Puriņš

5.

Latvijas darba devēju konfederācijas valdes loceklis J.Biķis

6.

Latvijas darba devēju konfederācijas valdes loceklis J.Dirba

7.

Latvijas darba devēju konfederācijas valdes loceklis A.Vīksna

No arodbiedrību puses:

1.

Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētājs P.Krīgers

2.

Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētāja vietniece L.Marcinkēviča

3.

Metālistu arodbiedrības priekšsēdētājas vietnieks S.Drīksna

4.

Meža nozaru arodu biedrības padomnieks E.Grandavs

5.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja A.Harbaceviča

6.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības LSAB viceprezidents M.Pužuls

7.

Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs J.Kalniņš

Nepiedalās:

1.

Veselības ministrs R.Muciņš

2.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Bičevskis

3.

Latvijas darba devēju konfederācijas viceprezidents V.Meļņiks

4.

Latvijas darba devēju konfederācijas viceprezidents A.Zorgevics

5.

Latvijas darba devēju konfederācijas valdes loceklis J.Bertrants

6.

Latvijas darba devēju konfederācijas valdes loceklis G.Strautmanis

7.

Latvijas darba devēju konfederācijas valdes loceklis V.Terentjevs

8.

Latvijas darba devēju konfederācijas valdes loceklis J.Dūklavs

Uzaicinātās personas:

1. Ministru prezidents I.Emsis
2. LM DD Darba tirgus attīstības nodaļas vecākā referente A.Kromāne
3. LM DD Darba tirgus attīstības nodaļas vecākā referente D.Dimdiņa
4. Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns
5. Latvijas Brīvo arodbiedrību eksperte sociālos jautājumos I.Homko
6. LDDK pārstāve A.Nipāne
7. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece L.Ruškule
8. Finanšu ministrijas pārstāve I.Ošiņa
9. Finanšu ministrijas pārstāve D.Gulbe

Sēdi sāk plkst. 10.00

Par NTSP 12.05.2004. kārtējās sēdes darba kārtības projektu

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Jautājuma Nr.2 “Par minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 80 uz Ls 90 2005.gadā” izskatīšanu atlikt uz NTSP ārkārtas sēdi.

Jautājuma Nr.4 “Par valsts budžeta prioritātēm 2005.gadam” izskatīšanu atlikt uz NTSP ārkārtas sēdi.

Apstiprināt sekojošu NTSP 2004.gada 12.maija kārtējās sēdes darba kārtību:

  1. Par NTSP 12.11.2003. kārtējās sēdes protokolu Nr.5.
  2. Par brīvu darba ņēmēju pārvietošanos.
  3. Par Valdības un sociālo partneru darba koordinācijas shēmu pēc līguma ar ES parakstīšanu 2003.gada aprīlī un pēc Latvijas iestāšanās ES 2004.gada maijā.
  4. Par NTSP 2004.gada sēžu grafiku.

Pirms pāriet uz pirmo jautājumu vārds tiek dots Ministru prezidentam I.Emsim.

1. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt NTSP 12.11.2003. kārtējās sēdes protokolu Nr.5.

2. Jautājums

Ziņoja – LM Darba departamenta Darba tirgus attīstības nodaļas vecākā referente D.Dimdiņa

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

P.Krīgers, D.Staķe, V.Gavrilovs, V.Puriņš

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Tiklīdz būs zināmi veco ES dalībvalstu konkrēti nacionālās likumdošanas akti, kas nosaka jauno ES dalībvalstu pilsoņu pieeju to darba tirgiem, LM ir jāizvērtē pretpasākumu noteikšanas lietderību un Latvijas darba tirgus apdraudējuma gadījumā izstrādāt attiecīgu normatīvo aktu projektu un pirms iesniegšanas MK saskaņot to ar NTSP.

3. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre S.Broka

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

V.Gavrilovs, P.Krīgers, D.Staķe, V.Puriņš

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

LM uzņemties atbalstīt valdības un sociālo partneru darba koordinācijas shēmu izveidošanas projektu;

Atkārtoti šo jautājumu izskatīt ārkārtas sēdē jūnija mēnesī.

4. Jautājums

Ziņoja – LDDK prezidents V.Gavrilovs

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt NTSP 2004.gada sēžu grafiku.

Pēc darba kārtības jautājumu izskatīšanas tika apspriests ārkārtas sēdes sasaukšanas datums un laiks.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

V.Gavrilovs, P.Krīgers, D.Staķe, V.Puriņš, T.Tverijons, O.Spurdziņš.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

NTSP ārkārtas sēdi sasaukt š.g. 16.jūnijā plkst.10.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē. (padome lēmumu atcēla, turpmākā informācija sekos)

Sēdi slēdz plkst. 10.48

Sēdes vadītājs V.Gavrilovs

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs
Arodbiedrību puses vadītājs
2004.gada 26. maijs

D.Staķe
Labklājības ministre
Valdības puses vadītāja
2004.gada 17. maijs

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu