Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
ārkārtas sēdes protokols Nr.3

Rīgā, 2004.gada 14.jūlijā

Sēdi vada – Arodbiedrību puses vadītājs P.Krīgers

Piedalās:

No valdības puses:

1. Labklājības ministre - D.Staķe

2. Finanšu ministrs - O.Spurdziņš

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs - A.Radzevičs

4. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs - K.Gerhards

5. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta direktors – G.Krusts

6. Veselības ministrs - R.Muciņš

7. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs - M.Bičevskis

No darba devēju puses:

1. LDDK prezidents - V.Gavrilovs

2. LDDK valdes loceklis - J.Kalējs

3. LDDK valdes loceklis - V.Puriņš

4. LDDK valdes loceklis - J.Dirba

5. LDDK valdes loceklis - J.Bertrands

No arodbiedrību puses:

1. LBAS priekšsēdētājs - P.Krīgers

2. LBAS priekšsēdētāja vietniece - L.Marcinkēviča

3. Meža nozaru arodbiedrības padomnieks - E.Grandavs

4. Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja -A.Harbaceviča

5. Sakaru arodbiedrības viceprezidents - M.Pužuls

6. Metālistu arodbiedrības priekšsēdētājas vietnieks - S.Drīksna

Nepiedalās:

1. Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs - J.Kalniņš

2. LDDK vice-prezidents - T.Tverijons

Uzaicinātās personas:

1. LDDK ģenerāldirektore - E.Egle

2. LDDK ģenerāldirektora vietnieks - E.Korčagins

3. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre - D.Lūka

4. Finanšu ministrijas pārstāve, Fiskālās politikas departamenta direktore - D.Gulbe

5. Finanšu ministrijas, Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta Valsts sektora darba samaksas politikas nodaļas vadītāja - I.Ošiņa

6. LDDK biedrs, Latvijas komercbanku asociācijas viceprezidents - A.Graudiņš

7. LDDK biedrs, Alus darītāju savienības izpilddirektors - I.Grīslis

8. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības politikas departamenta direktora vietnieks - M.Gruškevics

9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks - A.Krūms

10. LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste - I.Koleča

11. LĀADA priekšsēdētāja - D.Brūvele

12. Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas valdes priekšsēdētājs - J.Gaigals

13. Ārvalstu investoru padomes nodokļu komitejas vadītājs - U.Zosars

14. Ārvalstu investoru padomes izpilddirektors - K.Caunītis

Sēdi sāk plkst. 10.00

Par NTSP 14.07.2004. kārtējās sēdes darba kārtības projektu

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2004.gada 14.jūlija sēdes darba kārtību:

1. Par NTSP 01.07.2004. ārkārtas sēdes protokolu Nr.2.

2. Par streika pieteikumu.

3. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

4. Par vienotās darba samaksas skalas izstrādi, informatīvi.

5. Par 2004.gada budžeta grozījumiem.

6. Par valsts budžeta projektu 2005.gadam.

7. Par valsts budžeta prioritātēm 2005.gadam.

1.Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt NTSP 01.07.2004. ārkārtas sēdes protokolu Nr.2.

2. Jautājums

Ziņoja – P.Krīgers, R.Muciņš, J.Kalējs, D.Staķe.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Pieņemt zināšanai streika pieteikumu un aicināt Tukuma Domi vēlreiz tikties ar izvirzītajiem pārstāvjiem un pārrunāt, izskaidrot šo situāciju, lai izvairītos no 21.jūlijā pieteiktā streika.

3. Jautājums

Ziņoja – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības politikas departamenta direktora vietnieks M.Gruškevics

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

O.Spurdziņš, A.Harbaceviča.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta noteikumu projektu “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un konceptuāli atbalstīt tālāku noteikumu projekta virzīšanu Valsts sekretāru sanāksmē.

4. Jautājums

Ziņoja - Finanšu ministrijas, Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta Valsts sektora darba samaksas politikas nodaļas vadītāja I.Ošiņa

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

O.Spurdziņš, A.Harbaceviča, J.Bertrands,V.Gavrilovs, D.Staķe, J.Kalējs, P.Krīgers, V.Puriņš, M.Bičevskis.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par vienotās darba samaksas projekta izstrādi.

5. Jautājums

Ziņoja – Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

P.Krīgers, V.Gavrilovs, S.Drīksna.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par 2004.gada budžeta grozījumiem.

6. un 7. Jautājums

Ziņoja – Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

P.Krīgers, V.Gavrilovs, J.Kalējs, R.Muciņš, J.Bertrands, V.Puriņš.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par valsts budžeta projektu 2005.gadam un valsts budžeta prioritātēm 2005.gadam.

2. Ārkārtas sēdē (jūlija beigās vai augusta sākumā) atgriezties pie jautājuma par budžeta projektu un budžeta prioritātēm skatīšanas pirms Ministru kabineta sēdes.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes kārtējā sēde notiek 08.09.2004 plkst.10.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē.

Sēdi slēdz plkst. 11.13

Sēdes vadītājs P.Krīgers

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

D.Staķe

Labklājības ministre

Valdības puses vadītāja

2004.gada 14.jūlijs

V.Gavrilovs

LDDK prezidents

Darba devēju puses vadītājs

2004.gada 14.jūlijs

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu